Studentské projekty na výstavě Současný český industriál

Studentské projekty na výstavě Současný český industriál

(6. 12. 2011) Galerie Jaroslava Fragnera zveřejní v rámci výstavy Současný český industriál (7. 12. 201115. 1. 2012) v samostatném prostoru A-lab ve druhém patře vybrané studentské práce (semestrální a diplomní projekty), které se zabývají návrhy průmyslových objektů či konverzí starých opuštěných výrobních komplexů. Studenti mohli své návrhy zasílat do 2. listopadu. Ze zaslaných prací porota vybrala sedm projektů.

 
 
 
 

Studentské projekty na výstavě Současný český industriál

Galerie Jaroslava Fragnera zveřejní v rámci výstavy Současný český industriál (7. 12. 201115. 1. 2012) v samostatném prostoru A-lab ve druhém patře vybrané studentské práce (semestrální a diplomní projekty), které se zabývají návrhy průmyslových objektů či konverzí starých opuštěných výrobních komplexů. Studenti mohli své návrhy zasílat do 2. listopadu. Ze zaslaných prací porota vybrala sedm projektů.


Zpráva poroty

Z celkem patnácti zaslaných prací vybrala porota 7 projektů, zabývajících se konverzemi existujících průmyslových areálů. Vnímáme toto téma jako velmi aktuální, věříme, že porovnání vybraných návrhů s vystavovanými realizovanými pracemi bude pro návštěvníka výstavy přínosem. Konkrétně byly k vystavení doporučeny následující  projekty:
 
Dvojice knihoven do areálu Vítkovických železáren od V. Hyblera a D. Dvořáka z atelieru Mirko Bauma (RTWH Aachen ) – v obou případech se jedná o konverzi se silnou novou figurou, doslova opřenou o silnou historii místa. Konstruktivní, citlivé a nedestruktivní řešení dostavby obohacuje areál v jednom případě o aluzi dopravníku a ve druhém o silný vnitřní prostor.
Opačným přístupem ke stejnému tématu je dvojice projektů z atelieru Jana Šépky z pražské FA ČVUT – první z nich (M. Fišerová, E. Skleníčková, M. Gaberle, M. Veselský) podrobnou analýzou a dílčími intervencemi nabízí způsob postupného přerodu areálu v živou část města, druhý z nich (M. Ralbovská, B. Simajchlová, P. Uchal, J.Žoha) hledá způsob propojení města a areálu železáren, dvou světů dnes zcela oddělených kapacitní komunikací. Ocenili jsme silný koncept, založený na promyšleném situování 4 budov – mostů, nazývaných stehy.
Další dvojicí projektů jsou drobnější konverze menších areálů – jedná se o příklady zobecnitelné na častou urbanistickou situaci mnoha českých a moravských měst – problém opuštěné továrny nacházející se v centru zástavby . Prvním z nich je hledání nové náplně areálu textilky  Perla v Ústí nad Orlicí od A. Vojkůvky z atelieru Jiřího Suchomela na FA TU v Liberci. Autor citlivě využívá typických průmyslových staveb a jejich prostředí. Druhým příkladem je diplomní projekt Petra Vojáčka z atelieru Jana Aulíka na pražské FA ČVUT, zabývající se konverzí branického pivovaru. Nové využití stavby jako lázní a wellness centra s hotelem je příkladem vynalézavého vložení právě takové funkce, která umožňuje areál zachovat a charakteristická omezení původní průmyslové stavby proměnit v její nové kvality.
Ze škály projektů konverzí Kladenské průmyslové zóny vybrala porota projekt revitalizace postindustriálního prostoruod O. Semotána ze Zahradnické fakulty v Lednici (MU Brno) - jedná se o propracované a dobře proveditelné řešení, které vtipně rozvádí hodnotu, kterou někdejší průmyslová lokalita získala až druhotně  dlouhodobým opuštěním.
 
Lukáš Beran
Jakub fišer
Dan Merta
 
 

Související články:

 

 

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz