Subcentrum Klamovka - Nové lokální centrum v Plzeňské ulici

Subcentrum Klamovka - Nové lokální centrum v Plzeňské ulici

(12. 11. 2018) 19. ročník Přehlídky diplomových prací – 3. místo / Klára Jeníková

   
 
 
 
 

Subcentrum Klamovka - Nové lokální centrum v Plzeňské ulici

3. cena: Klára Jeníková, Subcentrum Klamovka - Nové lokální centrum v Plzeňské ulici
(FA ČVUT v Praze, vedoucí práce Ing. arch. Boris Redčenkov)

Autorská zpráva:
Lokalita se nachází mezi ulicemi Plzeňská, Vrchlického a Jinonická. Ulice Plzeňská a Vrchlického patří mezi nevíce dopravně vytížené ulice v Praze. Nacházíme se v místě, kde stojí bývalá košířská tramvajová vozovna, dnes používaná jako dílny odborného dopravního učiliště. Pozemek sousedí s budovou celní pošty, je obklopen převážně blokovou zástavbou, ale bohužel se zde nachází i stavby nerespektující charakter území, například autosalony apod.

Jedná se o konverzi původní budovy vozovny a její následnou dostavbu. Nová stavba navazuje na budovu původní, dodržuje stavební čáru, navazuje na modul a tvar vozovny. Dostavbou se prostor urbanisticky vydefinuje, vzniká jasně vymezené náměstí. Původní stavba je „očištěna od přístaveb“, zeď je zbourána, celý prostor se tak otevírá. Náměstí vzniká jako jednolitá plocha. Přesouvá se k němu zastávka Klamovka, která přináší větší koncentraci a pohyb pěších, napomáhá tak přitáhnout k místu život. Nově vzniklé náměstí dává novému životu prostor. Touto kombinací dochází k podpoření vzniku lokálního centra.

Jedná se o dvě budovy tvořící celek. Ve stávající budově vozovny je navržena tržnice, v nové části galerie. Dostavba navazuje na modul a tvar vozovny. V 1/2 nového modulu vzniká pobytová pasáž. Tato pasáž umožňuje průchod od ulice Vrchlického na Klamovku, na kterou jsou navrženy schody v navazující ose průchodu. Do tohoto propojení se otevírá východní fasáda vozovny. Pasáž umožňuje interakci mezi novým a starým a dále průchod na nové náměstí – centrum pohybu.

Vozovna je ponechána převážně v původní podobě, i trámové konstrukce jsou zachovány. Interiér vozovny je koncipován jako jeden volný prostor, tržnice, která navazuje na bar, který je propojen pomocí prosklených stěn. Do původní trámové konstrukce jsou vloženy boxy, které jsou využívány pro trhové stánky. V patře každého traktu vozovny je navržen ochoz, kde je možné posedět a přihlížet okolnímu ruchu v tržnici. Celé průčelí je možné uzavřít sklápěcími vraty. Nová budova galerie je navržena tak, že v 1.NP se nachází vstupní prostory s návazností na multifunkční sál, vedle vstupu je umístěna kavárna, kterou je možno otevřít do náměstí. Prosklená fasáda v 1. NP opět umožňuje propojení s náměstím.

Hodnocení poroty:
Autorka s velkým přehledem vytváří nové lokální centrum na komplikovaném místě v Plzeňské ulici. Konverze původní vozovny na tržnici je citlivá, nikoliv však ustrašená. Místo neztrácí historický kontext a naopak ho hravě rozvíjí dostavbou objektu galerie. Vzniklý celek má v sobě jistou dávku napětí, ale zároveň působí klidně a vstřícně k okolí. Jeho dopad by mohl být významný nejen pro dané místo, ale pro celou Plzeňskou ulici. Porota zároveň oceňuje přiměřenost vynaložených prostředků.

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz