Systémová řešení pro keramické obklady a dlažby

Systémová řešení pro keramické obklady a dlažby

(30. 9. 2020) Systém Baumit Baumacol nachází široké uplatnění v exteriéru i interiéru

   
 
 
 
 

Systémová řešení pro keramické obklady a dlažby

Rozmanitost a vzrůstající kvalita různých typů obkladů a dlažeb pro novostavby i renovace vyžaduje neustálý vývoj stavebních materiálů, které jsou pro jejich úspěšnou realizaci klíčové. Baumit v této oblasti dlouhodobě nabízí svůj ucelený program s názvem Baumacol.


Dodavatel stavebních materiálů Baumit reaguje neustálou inovací programu Baumacol na současné trendy a nerozhoduje přitom, zda se jedná o realizaci v interiéru, či v exteriéru. Právě ucelený certifikovaný program pro lepení a spárování obkladů a dlažeb dává investorům především jistotu kompatibility jednotlivých vrstev, což je pro dosažení následné kvality a dlouhé životnosti takové konstrukce zcela zásadní předpoklad. Jednotlivé systémy Baumit Baumacol pro lepení a spárování obkladů a dlažeb jsou nejčastěji prováděny jako kontaktní skladby, tzn. přímo spojeny s podkladem v celé své ploše, což vylučuje vzájemný posun jednotlivých vrstev.

Typickým příkladem použití vybraného systému pro exteriér z programu Baumit Baumacol jsou balkonové konstrukce, tedy rovněž terasy či lodžie. Základ takové konstrukce tvoří min. 2% spádová vrstva pro odvod dešťové či stékající vody od venkovní stěny. Tato vrstva je tvořena např. potěrem Baumit FlexBeton s účinnou hydroizolací, kterou v programu reprezentuje stěrka Baumit Baumacol Protect. V nabídce je rovněž originální příslušenství, jako jsou těsnicí pásky či okapní profily. Pro samotné lepení dlažby v exteriéru nabízí ucelený systém Baumit flexibilní lepidla Baumit Baumacol FlexTop nebo FlexUni. V případě, že se jedná o zateplenou balkonovou konstrukci, je do celého systému po tepelnětechnickém výpočtu vložena další vrstva v podobě extrudovaného polystyrenu Austrotherm XPS, s jehož pomocí je především eliminován vznik nežádoucích tepelných mostů. I tento materiál však může v podobě tzv. spádového klínu tvořit již zmíněnou spádovou vrstvu.

Profesionální systém Baumit Baumacol nachází samozřejmě široké uplatnění také v interiéru, především při realizacích koupelen, sprchových koutů a chodeb, často vyhřívaných pomocí podlahového topení. V místech, kde dochází k přímému zatížení vodou, jako např. na stěnách a podlahách v okolí sprchového koutu, je možné provést hydroizolaci pomocí osvědčených výrobků programu Baumit Baumacol ve verzi Protect nebo Proof. Cílem je zamezení průniku vlhkosti do podkladových vrstev a nosné konstrukce. Opět je v tomto případě doporučeno využití systémového příslušenství, např. hydroizolačních pásek nebo stěnových či podlahových vpustí. Pro konstrukci využívající podlahové topení je potřeba zvolit správný typ podlahového izolantu a zároveň dodržovat zásady zpracování a ošetřování litého potěru, který je dnes velmi častým řešením v rámci bytové i administrativní výstavby. Důvodem je efektivnější přenos tepelné energie z otopné soustavy do jednotlivých vrstev podlahy a následně do vnitřního prostoru místnosti. Pokud je podlahové vytápění realizováno formou odporového drátu, je optimální jeho umístění ve vrstvě samonivelační stěrky Baumit Nivello Quattro.

Současný tlak investorů na zkrácení času stavby s cílem snížení celkových ekonomických nákladů dává otevřený prostor pro využití rychle tuhnoucí flexibilní lepicí malty třídy C2FT S1 s názvem Baumit Baumacol FlexTop Speed. S jejím použitím je totiž daná realizace pochozí a spárovatelná již po třech hodinách, což je jejím významným benefitem.

Součástí výrobního programu Baumit Baumacol jsou samozřejmě kvalitní spárovací hmoty a právě v této oblasti přichází letos Baumit s významnými změnami. Zcela novým výrobkem pro spárování obkladů fasád (cihlové pásky, kamenné obklady apod.) je vysoce flexibilní mrazuvzdorná spárovací hmota na cementové bázi s názvem Baumit Ceramic, a to ve verzích S nebo F. Obě spárovací hmoty jsou určeny pro spáry o šířce 6–20 mm, ale písmena v názvu určují jejich odlišné zpracování. Ceramic S se nanáší celoplošně pomocí gumové spárovací stěrky, oproti tomu Ceramic F se vtlačuje přímo do vzniklé spáry pomocí spárovací špachtle. Obě verze ovšem spojuje současnými trendy vedená barevná škála devíti moderních pastelových odstínů.

Výrobní program Baumit Baumacol má však také vlastní spárovací hmotu s označením Baumacol PremiumFuge, vhodnou pro spáry o šířce 1–8 mm. Také u tohoto produktu, určeného do interiéru i exteriéru, došlo v letošním roce ke změně v paletě barev. Výrazné a syté odstíny jsou nyní nově nahrazeny spíše pastelovými tóny ve čtyřech řadách – Natural, Vintage, Country a Urban line. Dalším produktem pro řešení dilatačních spár obkladů je kvalitní pružný tmel Baumit Baumacol Silikon. Pro řešení exteriérových dilatačních spár a náročnějších spojů má Baumit v sortimentu vysokomodulový tmel Baumit Baumacol Polyurethane s dlouhou životností díky jeho odolnosti proti UV záření.

Baumit navíc nabízí u svých ucelených programů pro lepení a spárování obkladů a dlažeb velmi jednoduchou a intuitivní orientaci při jejich výběru, což potvrzuje mimo jiné systém piktogramů na obalech výrobků a v souvisejících informačních materiálech. Na závěr je vhodné připomenout, že všechny podlahové materiály společnosti Baumit jsou opatřeny certifikací EMICODE, která ve třech různých kategoriích potvrzuje u těchto výrobků velmi nízkou emisi organických těkavých látek. V praxi to znamená ekologicky velmi šetrné řešení podporující zdravé bydlení, které je z pohledu ochrany životního prostředí u investorů vhodnou orientační pomůckou pro posuzování a výběr stavebních materiálů.

podle podkladů společnosti Baumit

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

16. 4. 2021 15:44:03

Re: Praha má plán, jak zlepšit bytovou situaci

Velké fráze plné prázdných slov. Ani jedno o tom, jak se společně s růstem zastavěnosti a zahuštění stavbami zlepší životní prostředí bývalých industriálních ploch, často bez veřejné zeleně, ani jak se vyšší počet obyvatel projeví v přeplnění sítí MHD v době špiček. ani Ň o tom, jak bude ošetřena prostupnost přeplněných vnitřních pražských komunikací i magistrály a spojek a totéž platí o umístění parkovacích a odstavných ploch pro nové rezidenty, když dnes jich až 50% chybí pro ty stávající téměř v celé Praze. Samé plány plné ničeho. Jen byty, a související TI a DI je vedlejší, přitom je základnou pro další rozvíjení osídlení v Praze. Kapacity starých inženýrských sítí, ČOV i zdrojů vody jsou již dnes přetíženy. Významné orgrtanizace zásadní pro denní provoz města, jako je mj. i TSK, jsou bez potřebného počtu kvalifikovaných techniků a takové zajímavé, leč postradatelné organizace jako je IPR , ty mají lidí a schopných přebytek. Co vše se v Praze dělá špatně, na co lidé na Magistrátě absolutně nestačí? Na všechno. Pouze zaměstnanost úředníků pořád zvyšují. Jak hloupé, jak sebevražedné, jak nekompetentní! Pan Hřib celou tuto vážnou roli řídit moudře chod města nezvládá, zrovna jako VŠICHNI JEHO PŘEDCHŮDCI! I v Praze ryba smrdí od hlavy a je jedno, zda jde o vládu nebo Magistrát. Stejní lidé, nezodpovědní, s plnými kapsami peněž za své benefity, ale výsledek jejich činností pro občany je katastrofální.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz