Systémová řešení pro keramické obklady a dlažby

Rozmanitost a vzrůstající kvalita různých typů obkladů a dlažeb pro novostavby i renovace vyžaduje neustálý vývoj stavebních materiálů, které jsou pro jejich úspěšnou realizaci klíčové. Baumit v této oblasti dlouhodobě nabízí svůj ucelený program s názvem Baumacol.

Dodavatel stavebních materiálů Baumit reaguje neustálou inovací programu Baumacol na současné trendy a nerozhoduje přitom, zda se jedná o realizaci v interiéru, či v exteriéru. Právě ucelený certifikovaný program pro lepení a spárování obkladů a dlažeb dává investorům především jistotu kompatibility jednotlivých vrstev, což je pro dosažení následné kvality a dlouhé životnosti takové konstrukce zcela zásadní předpoklad. Jednotlivé systémy Baumit Baumacol pro lepení a spárování obkladů a dlažeb jsou nejčastěji prováděny jako kontaktní skladby, tzn. přímo spojeny s podkladem v celé své ploše, což vylučuje vzájemný posun jednotlivých vrstev.

Typickým příkladem použití vybraného systému pro exteriér z programu Baumit Baumacol jsou balkonové konstrukce, tedy rovněž terasy či lodžie. Základ takové konstrukce tvoří min. 2% spádová vrstva pro odvod dešťové či stékající vody od venkovní stěny. Tato vrstva je tvořena např. potěrem Baumit FlexBeton s účinnou hydroizolací, kterou v programu reprezentuje stěrka Baumit Baumacol Protect. V nabídce je rovněž originální příslušenství, jako jsou těsnicí pásky či okapní profily. Pro samotné lepení dlažby v exteriéru nabízí ucelený systém Baumit flexibilní lepidla Baumit Baumacol FlexTop nebo FlexUni. V případě, že se jedná o zateplenou balkonovou konstrukci, je do celého systému po tepelnětechnickém výpočtu vložena další vrstva v podobě extrudovaného polystyrenu Austrotherm XPS, s jehož pomocí je především eliminován vznik nežádoucích tepelných mostů. I tento materiál však může v podobě tzv. spádového klínu tvořit již zmíněnou spádovou vrstvu.

Profesionální systém Baumit Baumacol nachází samozřejmě široké uplatnění také v interiéru, především při realizacích koupelen, sprchových koutů a chodeb, často vyhřívaných pomocí podlahového topení. V místech, kde dochází k přímému zatížení vodou, jako např. na stěnách a podlahách v okolí sprchového koutu, je možné provést hydroizolaci pomocí osvědčených výrobků programu Baumit Baumacol ve verzi Protect nebo Proof. Cílem je zamezení průniku vlhkosti do podkladových vrstev a nosné konstrukce. Opět je v tomto případě doporučeno využití systémového příslušenství, např. hydroizolačních pásek nebo stěnových či podlahových vpustí. Pro konstrukci využívající podlahové topení je potřeba zvolit správný typ podlahového izolantu a zároveň dodržovat zásady zpracování a ošetřování litého potěru, který je dnes velmi častým řešením v rámci bytové i administrativní výstavby. Důvodem je efektivnější přenos tepelné energie z otopné soustavy do jednotlivých vrstev podlahy a následně do vnitřního prostoru místnosti. Pokud je podlahové vytápění realizováno formou odporového drátu, je optimální jeho umístění ve vrstvě samonivelační stěrky Baumit Nivello Quattro.

Současný tlak investorů na zkrácení času stavby s cílem snížení celkových ekonomických nákladů dává otevřený prostor pro využití rychle tuhnoucí flexibilní lepicí malty třídy C2FT S1 s názvem Baumit Baumacol FlexTop Speed. S jejím použitím je totiž daná realizace pochozí a spárovatelná již po třech hodinách, což je jejím významným benefitem.

Součástí výrobního programu Baumit Baumacol jsou samozřejmě kvalitní spárovací hmoty a právě v této oblasti přichází letos Baumit s významnými změnami. Zcela novým výrobkem pro spárování obkladů fasád (cihlové pásky, kamenné obklady apod.) je vysoce flexibilní mrazuvzdorná spárovací hmota na cementové bázi s názvem Baumit Ceramic, a to ve verzích S nebo F. Obě spárovací hmoty jsou určeny pro spáry o šířce 6–20 mm, ale písmena v názvu určují jejich odlišné zpracování. Ceramic S se nanáší celoplošně pomocí gumové spárovací stěrky, oproti tomu Ceramic F se vtlačuje přímo do vzniklé spáry pomocí spárovací špachtle. Obě verze ovšem spojuje současnými trendy vedená barevná škála devíti moderních pastelových odstínů.

Výrobní program Baumit Baumacol má však také vlastní spárovací hmotu s označením Baumacol PremiumFuge, vhodnou pro spáry o šířce 1–8 mm. Také u tohoto produktu, určeného do interiéru i exteriéru, došlo v letošním roce ke změně v paletě barev. Výrazné a syté odstíny jsou nyní nově nahrazeny spíše pastelovými tóny ve čtyřech řadách – Natural, Vintage, Country a Urban line. Dalším produktem pro řešení dilatačních spár obkladů je kvalitní pružný tmel Baumit Baumacol Silikon. Pro řešení exteriérových dilatačních spár a náročnějších spojů má Baumit v sortimentu vysokomodulový tmel Baumit Baumacol Polyurethane s dlouhou životností díky jeho odolnosti proti UV záření.

Baumit navíc nabízí u svých ucelených programů pro lepení a spárování obkladů a dlažeb velmi jednoduchou a intuitivní orientaci při jejich výběru, což potvrzuje mimo jiné systém piktogramů na obalech výrobků a v souvisejících informačních materiálech. Na závěr je vhodné připomenout, že všechny podlahové materiály společnosti Baumit jsou opatřeny certifikací EMICODE, která ve třech různých kategoriích potvrzuje u těchto výrobků velmi nízkou emisi organických těkavých látek. V praxi to znamená ekologicky velmi šetrné řešení podporující zdravé bydlení, které je z pohledu ochrany životního prostředí u investorů vhodnou orientační pomůckou pro posuzování a výběr stavebních materiálů.

podle podkladů společnosti Baumit

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*