Telehouse

Telehouse

Generála Píky 430/26, Praha 6

(9. 2. 2022) Schindler Seko architekti

   
 
 
 
 

Telehouse

Budova vznikla přestavbou a přístavbou telefonní ústředny z konce 70. let 20. století. Navržena byla jako čistě technologický dvoupodlažní sokl doplněný třemi ustoupenými podlažími, které sloužily převážně pro administrativu. Všechny telekomunikační technologie jsou zachovány, po celou dobu výstavby zůstaly v plném provozu. V nové architektonické a konstrukční koncepci jsme stávající technologie integrovali a vytvořili jeden kompaktní funkční celek – technologický sarkofág skrytý uvnitř nové budovy.

 
Pozemek byl původně zastavěn solitérní budovou obklopenou zelenými příkopy. Rozšířením půdorysu nyní fasády navazují na urbanistický kontext Dejvic tím, že dosahují k uliční čáře a dotvářejí tak formu městského bloku. Podél sousední administrativní budovy PPF-Gate (námi realizované v roce 2009) vznikl nový park spojený s piazzettou a arkádami, které zastřešují velké schodiště a eskalátory, Vedou na vyvýšenou hlavní vstupní terasu přemosťující telekomunikační strojovny.

Hmotový koncept budovy tvoří tři 18 metrů široké kancelářské prsty orientované ve směru sever-jih se vzájemným odstupem 12 metrů. Rozměry tak navazují na šestimetrovou modulaci zachovaných konstrukcí. Do dvorů mezi prsty jsme umístili dvě prosklená vertikální komunikační jádra, která vycházejí z hlavní vstupní haly uprostřed půdorysu.

Nový pětipodlažní suterén, využitý převážně pro parkování, obepíná stávající konstrukce a kabelovny. Úroveň hlavní římsy bloku umožnila umístit nad zachovanou konstrukci šest nových podlaží. Její omezená nosnost podmínila použití lehkých stavebních metod, jako jsou dutinové stropní panely na ocelových nosnících Peikko a nosných stěn.

Vzpomínkou na původní objekt je do prostoru vstupního atria re-instalovaná socha Vítěze od Olbrama Zoubka, což bylo přáním sochaře a autora původního objektu Václava Aulického.

Autorská zpráva
Foto: Filip Šlapal


Konverze a dostavba telefonní ústředny
Architekt a projekt:
Jan Schindler, Ludvík Seko, Jakub Murla
Investor: BPD development
Náklady: 1 mld Kč
Zastavěná plocha: 5675 m2
Hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží: 25 373 m2
Podlažní plocha podzemních podlaží: 17 618 m2
Užitná plocha budovy: 35 480 m2
Plocha kanceláří: 20 180 m2
Plocha retailu: 1920 m2
Obestavěný prostor: 160 000 m3
Velikost řešeného území: 8387 m2

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

Dokončení

2022

 
 
 
 
50.0986781
14.3886711
Telehouse

Telehouse
Generála Píky 430/26
Praha 6

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

21. 9. 2022 15:24:41

Re: Tři nové koncertní síně

Veřejnost chápe pohnutky představitelů, kteří myslí, že mají pravdu. Otázka vytápění i chlazení těchto stavebních obrů v dnešních souvislostech ovšem nezmínil nikdo. Stavebními materiály lze jistě mnohé ovlivnit. Co ale bude jinak, jsou náklady na vybudování něčeho, co je jen kabátkem městského prostoru. O účelnosti tohoto zařízení v této době lze však polemizovat. Kromě provozních nákladů, které dnes nikdo nedokáže propočítat, jde o celkové investiční zátěži zejména Ostravy v celé šíři všech záměrů. Za primátora Macury investice skokově narůstají. Přitom není nikde prezentováno, tedy pro veřejnost, co to znamená pro splácení dluhů, které takto vznikají. V dnešní době obřího nárůstu zadlužení státního rozpočtu a podobně u měst jeto poměrně velká drzost vůči občanům města. Těch se to také svým způsobem bude týkat. Mj. zdražováním služeb, dopravy, úklidu, odvozu odpadů, správních poplatků předepisovaných městem. Není tady něco hodně v nepořádku, Povýšené vystupování Macury vůči jiným politikům i občanům je varováním, že c čele města stojí někdo s velmi pochybným charakterem a zcela povadlou mravností. Kupodivu to zastupitelům nevadí. Nebo mlčí protože se bojí o sebe, své pozice nebo zdraví? Víme přece, jak dominující politici jednají. Po celou dobu lidské moderní civilizace. U tohoto primátora jsem s jist, že se nedá ničím zastavit. Doufám, že se bude jednou zpovídat jinde, o tom, co se tu roky děje za jeho vedení města, ne jen před zastupiteli, které ponížil na pouhé držáky mandátů.

2. 9. 2022 23:12:28

Re: Věcná novela nového stavebního zákona

Zaujalo mě tvrzení, že "vláda není schopná prosadit změny, které by posílily pravomoci obcí v oblasti územního plánování" a že je to vinou pořizovatelů. To je přece úplný nesmysl. Vždyť už dnes jsou to obce, které si vybírají pořizovatele a které schvalují každou fázi pořizovacího procesu. A jestli si stěžují na pořizovatele, tak je to stejné, jako by si majitel firmy stěžoval na zákon, když má problémy se svým zaměstnancem. Pokud mají smlouvu, tak ji mohou zrušit a vybrat si jiného. A pokud ji zrušit nemohou, tak je to jejich vina, že ji mají špatnou. Vždy to ale mají ve svých rukách. Nechápu, jaké pravomoci by chtěli posilovat. Pak je tu ale téma, které je v podmínkách státní správy těžko představitelná. Že by se různí pracovníci jednotlivých dotčených orgánů ke každému záměru dokázali ve stejnou dobu sejít a dohadovali se, kdo o kolik může ze svého zákona ustoupit? Žádný úředník si nedovolí říct, že nějakou část zákona není nutné dodržet. A ani organizačně to nemůže fungovat. Ty lidi přece neřeší jen společné záměry, nemusí mít stejnou pracovní dobu nebo pracovní úvazky - a pak tu jsou ještě nemoci a dovolené a když máte na úřadu pro některé agendy jednoho pracovníka, tak by stáli všichni. Nevěřím. že by to mohlo nějak efektivně fungovat, I když by se mi taková kolektivní práce líbila.

 
© 2007–2022 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz