Terapeutická komunita

Terapeutická komunita

(10. 2. 2017) architektonická kancelář Sporadical

   
 
 
 
 

Terapeutická komunita

Komunita slouží klientům organizace SANANIM, kteří se léčí ze závislosti na drogách. Jedná se o starší klientelu s mnohaletou drogovou kariérou. V komunitě tráví přibližně jeden rok, poté odcházejí do doléčovacích programů. Terapie sestává z psychoterapie, pracovní terapie, sociální práce, sportovních aktivit a dalších složek. Probíhá v několika fázích, a postupně se zvyšuje samostatnost, odpovědnost a nároky kladené na klienta. Kapacita zařízení je 20 lůžek.

Minulost
Zemědělská usedlost U Karáska je patrná už na mapách I. vojenského mapování z let 1764-1768. Leží na samotě mezi dvěma koryty řeky Blanice, blízko obce Heřmaň v jižních Čechách. K usedlosti patří zemědělské pozemky a areál autokempu. Dvě přestavby v letech 1995 a 2005 nenávratně překryly starší vrstvy a členění objektu. Bylo dostavěno křídlo s apartmány a byt majitele se zdobným štítem, povrchy fasád v kombinaci přírodního kamene, bílé omítky a cihelných prvků. Bohužel bez historických nebo provozních souvislostí. Celkově byl objekt v přijatelném technickém stavu, proto jsme se s investorem soustředili na hledání optimálního provozního řešení a nově dostavěné hmoty.

Návrh
Všechny potřebné prostory komunity nebylo možné do původního objektu umístit. Také z toho důvodu je ve dvoře přistavěná spojovací chodba a komunitní místnost stojí vně půdorysu usedlosti. Bydlení terapeutů i klientů, jídelna s kuchyní, klubovna, kancelář a ordinace, technické a provozní místnosti, jsou v původních stavbách.
Chtěli jsme, aby nejnovější etapa v historii usedlosti byla jednoduše čitelná. Dostavěné prostory jsou dřevostavby a mají shodné konstrukční a materiálové řešení. Detaily a návaznosti jsou jednoduché a minimalistické. Pohledový trámový strop nesou ocelové a dřevěné sloupky. Společné místnosti a prostory, staré i nové, jsou propojeny cihelnou dlažbou na podlaze. To má symbolický význam, každý by měl mít pocit, že když se z vlastní vůle stal členem komunity, prostory jsou pro něj otevřené. Dlažba je přerušená jen při vstupu do komunitní místnosti a jídelny kamenným prahem. Znamená to vytržení z běžného rytmu a důraz na zvláštní význam těchto místností.

Komunitní místnost
Z hlediska komunity má zvláštní význam, slouží pro pravidelnou skupinovou terapii, otevřené rozhovory mezi terapeuty a klienty. Důležitý je motiv kruhu při uspořádání židlí nebo jako osvětlení na stropě. Přemýšleli jsme, jestli má komunitní místnost stát odděleně v areálu, aby bylo její použití sváteční a zvláštní. Ale skupinová terapie je normální, každodenní součást léčby. Výsledkem je komunitní místnost jako součást dispozice, zároveň však vybíhá mimo půdorys původního statku do okrasné zahrady.

Chodba
Chodba je neformální místo pro setkávání a denní provoz, vše propojuje. Je součástí dvora i komunity, má vnitřní prosklený prostor a vnější krytý ochoz. Důležitá je osa, která prochází od vstupní branky, přes hlavní vchod a chodbu, skrz střední křídlo usedlosti a komunitní místnost do zahrady. Je to optické propojení vnějšího okolí s dvorem a soukromou zahradou na severní straně areálu. 

 

Jídelna
Pro život komunity má společné jídlo velký význam. Pokrmy připravují sami klienti. Jídelna je umístěna v rohu usedlosti, kde se zachovalo kamenné zdivo původního statku. Do jídelny se prochází starým kamenným portálkem. Z bývalé komunity v Němčicích je do jídelny přestěhován velký společný stůl jako důležitý artefakt.

Klubovna
V severní části stodoly bylo vložené původní dřevěné patro na masivních trámech. To je nově upraveno na neformální klubovnu komunity. Je to jeden velký prostor, kde se „mimo službu“ potkávají terapeuti s klienty. Vestavba je konstruována nezávisle na krovu a zateplena z vnitřní strany kamenného zdiva. 

Ubytování klientů
Ubytování klientů je v jednoduchých podkrovních pokojích. Vzniklo přestavbou původních patrových apartmánů a využitím prázdné půdy. Vložená společná komunikace je na obou koncích schodišti spojena s dvorní skleněnou chodbou. Část dispozice pro klienty je tak uzavřena do dalšího symbolického kruhu.

Film Pravidla lži
Komunita v Heřmani vznikla přestěhováním původní terapeutické komunity v Němčicích, kde se natáčel film Pravidla lži. Film ukazuje původní prostory i způsob života v terapeutické komunitě.
http://www.csfd.cz/film/223906-pravidla-lzi/prehled/

Autorská zpráva
Foto: Jan Kuděj


 

TERAPEUTICKÁ KOMUNITA HEŘMAŇ – SANANIM
Investor: SANANIM z.ú., www.sananim.cz
Místo: obec Heřmaň, okres Písek
Autor: Sporadical architektonická kancelář – Aleš Kubalík, Josef Kocián, Jakub Našinec, Veronika Sávová
Dodavatelé: David Böhm – Drebo, Raul Kačírek – Restel, Dřevěná okna a posuvy – Tronet
Obestavěný prostor: 6150 m3
Zastavěná plocha: 990 m2
Užitná plocha: 1170 m2

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

Dokončení

2016

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz