Terraflow - tekutá zálivka pro náhradu hutněných zásypů

Terraflow - tekutá zálivka pro náhradu hutněných zásypů

(25. 2. 2021) Ideální řešení pro velmi úzké, hluboké stavební jámy

   
 
 
 
 

Terraflow - tekutá zálivka pro náhradu hutněných zásypů

Společnost TBG Metrostav si pro své zákazníky připravila nový produkt Terraflow, který významně urychlí zasypávání výkopů stavebních jam. Terraflow je litý zásypový materiál, který se na stavbu dopravuje autodomíchávači. Jedná se o zálivku, která je čerpatelná mobilními čerpadly či stabilním pístovým čerpadlem. Vzhledem ke své vysoké tekutosti Terraflow dokonale vyplní všechny prostory a mezerovitostí v horninách. Terraflow je lehčí než běžné hutněné zásypy a díky aplikaci litím nehrozí mechanické porušení konstrukce, jejích izolačních vrstev nebo potrubí a je vyloučeno případné sedání nedokonale zhutněného materiálu.


Terraflow je ideálním řešením zejména pro velmi úzké, hluboké stavební jámy, kde je obtížné běžné hutnění zeminy a dále je také vhodný jako zásyp výkopů pro inženýrské sítě, které mohou být znovu snadno odkryty. 

podle podkladů společnosti TBG Metrostav

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

16. 4. 2021 15:44:03

Re: Praha má plán, jak zlepšit bytovou situaci

Velké fráze plné prázdných slov. Ani jedno o tom, jak se společně s růstem zastavěnosti a zahuštění stavbami zlepší životní prostředí bývalých industriálních ploch, často bez veřejné zeleně, ani jak se vyšší počet obyvatel projeví v přeplnění sítí MHD v době špiček. ani Ň o tom, jak bude ošetřena prostupnost přeplněných vnitřních pražských komunikací i magistrály a spojek a totéž platí o umístění parkovacích a odstavných ploch pro nové rezidenty, když dnes jich až 50% chybí pro ty stávající téměř v celé Praze. Samé plány plné ničeho. Jen byty, a související TI a DI je vedlejší, přitom je základnou pro další rozvíjení osídlení v Praze. Kapacity starých inženýrských sítí, ČOV i zdrojů vody jsou již dnes přetíženy. Významné orgrtanizace zásadní pro denní provoz města, jako je mj. i TSK, jsou bez potřebného počtu kvalifikovaných techniků a takové zajímavé, leč postradatelné organizace jako je IPR , ty mají lidí a schopných přebytek. Co vše se v Praze dělá špatně, na co lidé na Magistrátě absolutně nestačí? Na všechno. Pouze zaměstnanost úředníků pořád zvyšují. Jak hloupé, jak sebevražedné, jak nekompetentní! Pan Hřib celou tuto vážnou roli řídit moudře chod města nezvládá, zrovna jako VŠICHNI JEHO PŘEDCHŮDCI! I v Praze ryba smrdí od hlavy a je jedno, zda jde o vládu nebo Magistrát. Stejní lidé, nezodpovědní, s plnými kapsami peněž za své benefity, ale výsledek jejich činností pro občany je katastrofální.

 
© 2007–2021 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz