Terraflow – tekutá zálivka pro náhradu hutněných zásypů

Společnost TBG Metrostav si pro své zákazníky připravila nový produkt Terraflow, který významně urychlí zasypávání výkopů stavebních jam. Terraflow je litý zásypový materiál, který se na stavbu dopravuje autodomíchávači. Jedná se o zálivku, která je čerpatelná mobilními čerpadly či stabilním pístovým čerpadlem. Vzhledem ke své vysoké tekutosti Terraflow dokonale vyplní všechny prostory a mezerovitostí v horninách. Terraflow je lehčí než běžné hutněné zásypy a díky aplikaci litím nehrozí mechanické porušení konstrukce, jejích izolačních vrstev nebo potrubí a je vyloučeno případné sedání nedokonale zhutněného materiálu.

Terraflow je ideálním řešením zejména pro velmi úzké, hluboké stavební jámy, kde je obtížné běžné hutnění zeminy a dále je také vhodný jako zásyp výkopů pro inženýrské sítě, které mohou být znovu snadno odkryty. 

podle podkladů společnosti TBG Metrostav

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*