Úpravy okolních prostranství kostela v Životicích

Úpravy okolních prostranství kostela v Životicích

(19. 7. 2009)

 
 
 
 

Úpravy okolních prostranství kostela v Životicích

Adresa: Životice u Nového Jičína
Klient/investor: Obec Životice, zastoupená starostou p. Hasalíkem
Architekt — autor: Zdeněk Trefil
Spolupráce: Marcela Dorňáková, Tomáš Chytka
Profese:
Statika: Oldřich Sobek, Danica Šebestová
Elektro: Alois Bartošek
Dodavatel: místní firmy
Projekt pro SP: červen 2000
Realizace: září 2001 — červen 2002
Stavební náklady: 1,5 mil. Kč


ZADÁNÍ
Zadání projektu úprav okolních prostranství kostela v Životicích u Nového Jičína vzešlo z předběžné urbanistické studie pro úpravy veřejných prostor obce, kterou naše kancelář zpracovala v r. 2000 a která obci sloužila jako podklad pro koordinaci těchto úprav i pro žádost o finanční příspěvek v rámci Programu obnovy venkova.
Principem nových úprav bylo vytvořit nové pěší spojení dvou topograficky oddělených úrovní — hlavní přístupové komunikace a vlastního kostela, definovat odstavnou plochu pro dopravu v klidu a ztvárnit okolní veřejná prostranství tak, aby podtrhla postavení kostela jako dominantního prvku stavební struktury obce.
Z tohoto zadání pak přirozeně vyplynul i požadavek na návrh nočního osvětlení jak nově definovaných veřejných prostranství, tak i vlastního svatostánku. Signifikantním prvkem celé lokality je skupina vzrostlých stromů (kaštan, lípa), která je zakomponována do nově navrženého řešení.

POPIS STAVBY
Kostel se nachází v geografickém centru Životic, vyvýšen cca 10 M nad hlavní komunikací, procházející celým katastrem obce.
Na úrovni hlavní komunikace je navrženo nově definované parkoviště, spojené s úrovní předprostoru kostela novým tříramenným terénním schodištěm, ústícím na úroveň příjezdové komunikace
ke kostelu.
Po překonání „bariéry“ této komunikace je po dalším rameni přístupný vlastní předprostor, který je chápán jako klidové veřejné prostranství s lavičkami, nabízející — v jinak poměrně rovinaté topografii obce — atraktivní výhled.

KONSTRUKCE
Terénní schodiště je koncipováno jako monolitická železobetonová konstrukce založená na dvojici základových pasů, mezi nimiž je provedena deska s nabetonovanými stupni.
Postranní zdivo — parapet zábradlí — vystupuje cca 75 cm nad upravený terén. Svým tvaroslovím navazuje na tvarosloví schodiště stávajícího před vstupem do kostela.
Veškeré nově navržené svislé i vodorovné konstrukce (jak pochůzí plochy tak i plochy pojízdné) jsou obloženy.
Projekt počítal sobkladem zpískovce — zfinančních důvodů pak byl v průběhu stavby zvolen obklad zdesek zumělého kamene (beton) s pohledovou strukturou zříčních oblázků — na parkovišti kombinovanou se zádlažbou žulovou kostkou.
Veškeré obkladové desky byly vyrobeny na míru — dle předem architektem určeného kladečského plánu — místní firmou.
Zámečnické konstrukce — madlo zábradlí a stožáry osvětlení — jsou zžáorvě pozinkované oceli. Do parapetů zábradlí je integrováno noční osvětlení tělesa schodiště a navazujících komunikačních ploch (viz noční foto).

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Ostatní

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz