Urbanisticko-architektonická soutěž pro plzeňské náměstí Emila Škody zná vítěze

Urbanisticko-architektonická soutěž pro plzeňské náměstí Emila Škody zná vítěze

(5. 9. 2014) Porota urbanisticko-architektonické soutěže na řešení náměstí Emila Škody v Plzni rozhodla o vítězích. První cenu získal čtyřčlenný autorský tým z Prahy ve složení Petr Bouřil, Sandra Gulázsiová, Magdalena Nováková a Filip Fišer. Vítězný návrh vychází z vývoje území a navrhuje stávající veřejný prostor z větší části zastavět. Zároveň přináší možnost etapizace zástavby v území. Na zástavbě prostoru se shodly také návrhy, kterým porota udělila druhou a třetí cenu.

 
 
 
 

Urbanisticko-architektonická soutěž pro plzeňské náměstí Emila Škody zná vítěze

Porota urbanisticko-architektonické soutěže na řešení náměstí Emila Škody v Plzni rozhodla o vítězích. První cenu získal čtyřčlenný autorský tým z Prahy ve složení Petr Bouřil, Sandra Gulázsiová, Magdalena Nováková a Filip Fišer. Vítězný návrh vychází z vývoje území a navrhuje stávající veřejný prostor z větší části zastavět. Zároveň přináší možnost etapizace zástavby v území. Na zástavbě prostoru se shodly také návrhy, kterým porota udělila druhou a třetí cenu.


 

„Široké spektrum názorů se projevilo nejen v pojetí jednotlivých soutěžních návrhů, ale také v diskusi poroty. Převážil názor na intenzivnější dostavbu řešeného území, proto v oceněných návrzích není náměstí dominantním prvkem,“ komentuje rozhodnutí předseda poroty Ing. arch. Jaroslav Wertig. „Vítězný návrh poukazuje na potřebu řešení souvisejících území, bez jejichž úpravy ke změně současného stavu nedojde. Porota doporučuje městu zadat územní studii na širší území, než bylo řešeno v soutěži,“ doplňuje Wertig.

„Výsledky soutěže předkládáme 4. září plzeňským zastupitelům. Pokud výsledky schválí, dojde k rozpracování vítězného návrhu. Současné náměstí Emila Škody a jeho okolí bylo historicky chápáno jako součást města určená k intenzivnímu zastavění. Tento záměr jasně deklarují historické mapy a plány, na kterých je rozvoj města srozumitelně vyjádřen návrhem blokové struktury. Současná podoba veřejného prostranství nevznikla na základě plánu. Je stále důsledkem válečného bombardování včetně narušených bloků, které jej vymezují,“ doplňuje ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká.

Cílem soutěže bylo najít co nejvyváženější řešení náměstí Emila Škody a jeho blízkého okolí s důrazem na doplnění zástavby a řešení dlouhodobě zanedbaného veřejného prostoru nedaleko centra Plzně. Řešené území obdélníkového tvaru bylo vymezeno Husovou ulicí, stávající zástavbou navazující na Husovo náměstí, objektem bývalého generálního ředitelství Škodovky v Tylově ulici a křížením Tylovy ulice se Skvrňanskou. Všechny pozemky v tomto území jsou ve vlastnictví města.

Pozvánka na výstavu

 

UDĚLENÁ OCENĚNÍ
1. cena – 190 000 Kč
návrh č. 4 – autorský tým: Ing. arch. Petr Bouřil, Bc. Sandra Gulázsiová, Ing. arch. Magdalena Nováková, Ing. arch. Filip Fišer

hodnocení poroty dle soutěžního protokolu:
Vítězný návrh chápe řešené území v širším kontextu jako jizvu ve struktuře města, kterou je třeba zacelit. Léčí ji analogickým navazováním ulic, kterými krájí území, kterými navazuje na uliční osy v okolí a na bránu č. 1 Škodovky. Na rozdíl od většiny soutěžních návrhů necítí vhodné nově definované náměstí situovat hranicí řešeného území, ale vkládá ho do těžiště nově navržené zástavby. Významově ho propojuje s bránou Škodovky pobytovou propojovací ulicí se zelení. Toto poměrně odvážné řešení vyvolalo značnou diskusi. Pozitivně bylo chápáno, že nové náměstí bezprostředně nekonkuruje a neodčerpává energii Husovu náměstí. Na druhou stranu vyvolalo obavy, zda se tak neodsouvá vytvoření klíčového městského prostoru do daleké budoucnosti. Projekt má smysl, pokud je realizován jako celek, tj. s oběma veřejnými prostory. Nicméně přihlášení se k tradičnímu blokovému urbanismu je natolik jasným a nadčasovým principem nezávislým na architektonickém ztvárnění, že unese i nyní nepředpokládatelné eventuality. Návrh artikuluje město jednoznačnými pojmy – ulice, náměstí, blok, které budou platné a srozumitelné i v budoucnu. Oproti urbanistickým kvalitám návrhu nepříliš přesvědčivě působilo schematické pojetí parteru navrženého náměstí, na vizualizacích nepůsobí přívětivě. Porota doporučuje v další fázi ověřit reálnost navržené redukce CAN, aby realizování navrženého kvalitního prostředí nebylo podmíněno nereálnými předpoklady.

2. cena – 130 000 Kč
návrh č. 2 – autorský kolektiv „20-21 architekti“: Ing. arch. Peter Lényi, Ing. arch. Ondrej Marko, Ing. arch. Márián Lucký, Alexandra Kvasnicová, Bc. Miroslav Styk

hodnocení poroty dle soutěžního protokolu:
Autoři návrhu č. 2 se rozhodli dnešní prostor náměstí Emila Škody zastavět pomocí blokové zástavby s regulovanou výškou a jasně danou uliční čárou. Necítili potřebu ponechat v těchto místech otevřený veřejný prostor. Vsadili na trvalé obsazení území obyvateli v nově vybudovaných bytech. Připouští různé konkrétní způsoby zastavění v rámci dané regulace. Stávající povrchové parkoviště přemísťují do tří podzemních podlaží jednoho z nově navržených bloků. Dříve veřejně přístupná plocha je nahrazena sérií čtyř dvorů s různými funkcemi. Jednotlivé dvory nejsou v pojetí autorů soukromé a zcela uzavřené, ale pomocí série prostupů na celou výšku bloku se snaží vytvořit propojení mezi okolním prostorem města a dvory, které by jinak byly chápány jako vnitrobloky. Doufají, že energie okolí a nově navržené zástavby bude taková, aby dokázala uživit komerční parter v celém přízemí novostaveb. Širším vztahům mimo zájmové území se autoři věnovali jen velmi schematicky. Ambivalentí charakter dvorů byl předmětem ocenění, ale také kritiky poroty, která plně nedůvěřovala jejich budoucí otevřenosti a propustnosti.


3. cena – 80 000 Kč
návrh č. 6 – autorský tým: Ing. arch. Jakub Smolka, Ing. arch. Vít Polák

hodnocení poroty dle soutěžního protokolu:
Návrh, inspirovaný prostředím blízkého průmyslového komplexu, sympatickým způsobem kombinuje volnou urbanistickou strukturu s uzavřenými bloky. Střídání výškové hladiny zástavby v nepravidelném rytmu přináší příznivý prostorový efekt. Důraz na architektonický detail v přísně industriálním pojetí lze pokládat spíše za nežádoucí předefinování oslabující jinak dobrý koncept. Zahloubená otevřená plocha ospravedlňuje existenci podchodu pod Tylovou ulicí spolu se střelnicí a současně slibuje vznik atraktivního nekonvenčního městského prostoru. Porota ocenila soudobý konceptuální přístup k řešení úlohy a udělila návrhu 3. cenu.
 

Další informace na stránkách města Plzně.

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz