V okolí Masarykova nádraží by neměla chybět zeleň, obchody a relaxační zóna

V okolí Masarykova nádraží by neměla chybět zeleň, obchody a relaxační zóna

(21. 7. 2011) Dotazníkové šetření k výstavě „Budoucnost území kolem Masarykova nádraží“ ukázalo, že by Pražané chtěli tento největší brownfield v centru Prahy proměnit v multifunkční oblast s parkem, komerčními i rezidenčními budovami a prostorami pro kulturní vyžití.

 
 
 
 

V okolí Masarykova nádraží by neměla chybět zeleň, obchody a relaxační zóna

Dotazníkové šetření k výstavě „Budoucnost území kolem Masarykova nádraží“ ukázalo, že by Pražané chtěli tento největší brownfield v centru Prahy proměnit v multifunkční oblast s parkem, komerčními i rezidenčními budovami a prostorami pro kulturní vyžití.

Společnost Masaryk Station Development v rámci výstavy „Budoucnost území kolem Masarykova nádraží“ vystavovala v průběhu června v budově Fakulty architektury ČVUT v pražských Dejvicích nápady sedmi architektonických studií, jak proměnit nevyužitý prostor kolem Masarykova nádraží. V rámci výstavy probíhalo také dotazníkové šetření za účelem zjištění názorů či připomínek široké veřejnosti k samotnému prostoru i k jednotlivým architektonickým návrhům. Vítězným návrhem dotazníkového šetření se stala studie Jeana Nouvela, Jiřího Stříteckého a Martina Krupauera.


Hned za ní se pak umístila studie Cigler Marani Architects.

Respondenti dotazníkového šetření také měli možnost vyjádřit své vlastní nápady na využití těchto pozemků. Podle nich by nová podoba prostoru kolem Masarykova nádraží měla zahrnovat obchody, služby, byty i relaxační a pěší zóny. Nejčastější byl požadavek na dostatek zeleně, ale respondenti uváděli i konkrétní kulturní zařízení jako například koncertní síň. Většina dotazovaných požaduje zachování nádraží.

Na častý dotaz, zda Masarykovo nádraží zůstane v provozu, ředitel projektu Tomáš Kadeřábek odpovídá: „Zachování nádraží je samozřejmostí. A nejen to. Naše společnost Masaryk Station Development v současné době realizuje citlivou rekonstrukci Masarykova nádraží tak, aby tato jedinečná historická budova odpovídala moderním požadavkům cestujících.“

Masaryk Station Development zároveň připravuje celkovou revitalizaci přilehlého území a právě při této příležitosti zadala zpracování architektonických studií, které byly na výstavě „Budoucnost území kolem Masarykova nádraží“ představeny veřejnosti.. „Hojná návštěvnost výstavy a zájem o dotazníkové šetření nás velmi těší,“ komentuje výstavu Tomáš Kadeřábek a dodává, „naše snaha vyvolat veřejnou diskuzi o tomto území se podařila a nezbývá jen doufat, že bude nový územní plán Prahy schválen co nejdříve, abychom mohli nové nápady realizovat.“

Více informací o projektu: Masarykovo nádraží je nejstarším pražským železničním nádražím. Jeho vznik se datuje již do roku 1845, kdy zde byl zahájen provoz pro veřejnost mezi Prahou a Vídní. Již zpočátku jezdily dva vlaky denně, dnešní kapacita nádraží je 320 převážně regionálních vlaků za 24 hod. Prostor dnešního Masarykova nádraží a přilehlých pozemků je jedním z největších dopravních uzlů v hlavním městě, který propojuje příměstskou železniční dopravu, metro a ostatní složky MHD. Vlastní budovy a prostory nádraží jsou ve většině již za svou životností a jejich přestavba právě probíhá. S vědomím, že nejen obnova nádraží, ale i přeměna přilehlých ploch jsou nezbytné, vyhlásily v roce 2002 České dráhy, a.s. (ČD) výběrové řízení na strategického partnera, který by společně s Českými dráhami území investičně připravil a vhodně zastavěl. Vítězem výběrového řízení se stala společnost Masaryk Station Investment, a.s. (MSI), jejímiž akcionáři byly společnosti ING Real Estate Development CR s.r.o., Sudop Group a.s. a Morávka Centrum a.s. MSI založila se společností ČD společný podnik Masaryk Station Development, který je za celkovou revitalizaci a rekonstrukci území zodpovědný. V roce 2010 došlo ke změně akcionářské struktury MSI a současnými akcionáři jsou Sudop Group a.s. a Morávka Centrum a.s. Společnost Masaryk Station Development, a.s. (MSD) je tedy společný podnik Českých drah, a.s. a skupiny investorů. V současné době realizuje rekonstrukci Masarykova nádraží a zároveň připravuje celkovou revitalizaci přilehlého, dnes již pro železniční funkci nevyužívaného území.

vizualizace FNA vizualizace CMC
vizualizace AP Atelier vizualizace ADNS vizualizace AR System

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Ostatní

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz