Veřejná zakázka na zpracování koncepční studie Osada Baba

Veřejná zakázka na zpracování koncepční studie Osada Baba

(16. 10. 2020) Zájemci se mohou hlásit do 26. října

   
 
 
 
 

Veřejná zakázka na zpracování koncepční studie Osada Baba

Institut plánování a rozvoje (IPR) vypsal výběrové řízení na tým, který vytvoří koncepční studii budoucího rozvoje této lokality. Studie se zaměří zejména na zkvalitnění veřejných prostranství a podpoří zachování historické hodnoty území. Funkcionalistická vilová kolonie Baba tak bude lépe chráněna před nekoordinovanými změnami.

Podmínky veřejné zakázky
▪ Složení zpracovatelského týmu: architekt, krajinářský architekt, dopravní inženýr, vodohospodářský inženýr a expert participace
▪ Hodnota zakázky: 950 000 CZK bez DPH
▪ Termín pro podání nabídek: 26. 10. 2020
▪ Termín dokončení studie: červenec 2021

Připravovaná koncepční studie umožní zkombinovat a zkoordinovat probíhající paralelní projekty a tím současně zvýšit efektivitu vynaložených prostředků. Dalším důležitým krokem je zapojení krajinářských architektů a odborníků na památkovou péči, kteří dokážou citlivě navrhnout změny, které území zkvalitní, ale nenaruší jeho historickou hodnotu. V neposlední řadě se také počítá se zapojením občanů.

„Ucelený přístup je v městském plánování velmi důležitý, a v případě osady Baba to platí dvakrát. Plánované projekty je potřeba zkoordinovat aby nedošlo k narušení historické hodnoty místa. Koncepční studie je určitě vhodný nástroj, který nám nejlépe ukáže, jak dále postupovat,“ vysvětluje Petr Hlaváček, náměstek primátora pro oblast územního rozvoje.

Osada Baba je z hlediska urbanismu a veřejných prostranství stabilizované území. Ovšem i stabilizované lokality časem vyžadují úpravy. V případě Baby je největším problémem špatný stav a umístění podzemních sítí, jako je například kanalizace, vodovod či plyn. Dále jsou v plánu, či už dokonce probíhají, úpravy povrchů chodníků a silnic. Tyto projekty nejsou koordinované, což by měla vyřešit právě koncepční studie.

Cíle koncepční studie:
a) Zachování a rozvoj historické hodnoty území
b) Celkové zkvalitnění prostředí pro místní obyvatele
c) Vytvoření zázemí pro návštěvníky (mimo obytné území) tak, aby byli co nejméně rušeni místní obyvatelé (infosystém o chráněném území a hodnotných budovách, navigační systém a označení vil)
d) Obnova povrchů a dalších částí veřejných prostranství tak, aby došlo k posílení identity a charakteru osady Baba dle historických podkladů
e) Zvýšení bezpečnosti bezbariérových cest
f) Lepší prostupnost a zkvalitnění pěších vazeb se sousedními částmi města
g) Rekonstrukce sítí technické infrastruktury v souladu se soudobými trendy (hospodaření s dešťovou vodou)

„Těší mě, že budoucí tým bude složený z profesionálů z různých odvětví. Podobně jako u projektu Karlovo náměstí je nutné zapojit různé profese vzhledem k rozmanitosti řešeného území. Myslím, že takto složený tým zajistí, že nic důležitého nebude opomenuto a upozaděno,“ uzavírá Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Osada Baba
Osada Baba je prvorepubliková funkcionalistická vilová kolonie na jihovýchodní části ostrohu Baba v pražských Dejvicích. Byla vystavěna jako jedna ze šesti evropských kolonií moderního bydlení, které vznikaly z iniciativy Werkbundu na konci 20. a začátku 30. let 20. století. Tyto kolonie měly propagovat moderní funkcionalistickou výstavbu, finančně dostupnou pro široké vrstvy. Osada Baba, jako jediná z kolonií je složena pouze z individuálních domů postavených na míru soukromému investorovi. V rámci funkcionalistických kolonií je Baba jednou z nejdochovalejších, protože obdobné výstavby ve Vídni a v Německu byly během 2. světové války poškozeny. Osada Baba je od roku 1993 městskou památkovou zónou. V roce 2017 se také Baba zapojila do projektu „experimentální sídliště v Evropě 1927 – 1932“, ve kterém města usilují o titul Evropské dědictví. Projekt se týká zejména zvyšování informovanosti o tomto území a zároveň zakládá příležitost zvýšit kvalitu veřejných prostranství. Praha titul Evropského dědictví získala koncem března 2020.


tisková zpráva

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz