Veřejná zakázka na zpracování koncepční studie Osada Baba

Institut plánování a rozvoje (IPR) vypsal výběrové řízení na tým, který vytvoří koncepční studii budoucího rozvoje této lokality. Studie se zaměří zejména na zkvalitnění veřejných prostranství a podpoří zachování historické hodnoty území. Funkcionalistická vilová kolonie Baba tak bude lépe chráněna před nekoordinovanými změnami.

Podmínky veřejné zakázky
▪ Složení zpracovatelského týmu: architekt, krajinářský architekt, dopravní inženýr, vodohospodářský inženýr a expert participace
▪ Hodnota zakázky: 950 000 CZK bez DPH
▪ Termín pro podání nabídek: 26. 10. 2020
▪ Termín dokončení studie: červenec 2021

Připravovaná koncepční studie umožní zkombinovat a zkoordinovat probíhající paralelní projekty a tím současně zvýšit efektivitu vynaložených prostředků. Dalším důležitým krokem je zapojení krajinářských architektů a odborníků na památkovou péči, kteří dokážou citlivě navrhnout změny, které území zkvalitní, ale nenaruší jeho historickou hodnotu. V neposlední řadě se také počítá se zapojením občanů.

„Ucelený přístup je v městském plánování velmi důležitý, a v případě osady Baba to platí dvakrát. Plánované projekty je potřeba zkoordinovat aby nedošlo k narušení historické hodnoty místa. Koncepční studie je určitě vhodný nástroj, který nám nejlépe ukáže, jak dále postupovat,“ vysvětluje Petr Hlaváček, náměstek primátora pro oblast územního rozvoje.

Osada Baba je z hlediska urbanismu a veřejných prostranství stabilizované území. Ovšem i stabilizované lokality časem vyžadují úpravy. V případě Baby je největším problémem špatný stav a umístění podzemních sítí, jako je například kanalizace, vodovod či plyn. Dále jsou v plánu, či už dokonce probíhají, úpravy povrchů chodníků a silnic. Tyto projekty nejsou koordinované, což by měla vyřešit právě koncepční studie.

Cíle koncepční studie:
a) Zachování a rozvoj historické hodnoty území
b) Celkové zkvalitnění prostředí pro místní obyvatele
c) Vytvoření zázemí pro návštěvníky (mimo obytné území) tak, aby byli co nejméně rušeni místní obyvatelé (infosystém o chráněném území a hodnotných budovách, navigační systém a označení vil)
d) Obnova povrchů a dalších částí veřejných prostranství tak, aby došlo k posílení identity a charakteru osady Baba dle historických podkladů
e) Zvýšení bezpečnosti bezbariérových cest
f) Lepší prostupnost a zkvalitnění pěších vazeb se sousedními částmi města
g) Rekonstrukce sítí technické infrastruktury v souladu se soudobými trendy (hospodaření s dešťovou vodou)

„Těší mě, že budoucí tým bude složený z profesionálů z různých odvětví. Podobně jako u projektu Karlovo náměstí je nutné zapojit různé profese vzhledem k rozmanitosti řešeného území. Myslím, že takto složený tým zajistí, že nic důležitého nebude opomenuto a upozaděno,“ uzavírá Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Osada Baba
Osada Baba je prvorepubliková funkcionalistická vilová kolonie na jihovýchodní části ostrohu Baba v pražských Dejvicích. Byla vystavěna jako jedna ze šesti evropských kolonií moderního bydlení, které vznikaly z iniciativy Werkbundu na konci 20. a začátku 30. let 20. století. Tyto kolonie měly propagovat moderní funkcionalistickou výstavbu, finančně dostupnou pro široké vrstvy. Osada Baba, jako jediná z kolonií je složena pouze z individuálních domů postavených na míru soukromému investorovi. V rámci funkcionalistických kolonií je Baba jednou z nejdochovalejších, protože obdobné výstavby ve Vídni a v Německu byly během 2. světové války poškozeny. Osada Baba je od roku 1993 městskou památkovou zónou. V roce 2017 se také Baba zapojila do projektu „experimentální sídliště v Evropě 1927 – 1932“, ve kterém města usilují o titul Evropské dědictví. Projekt se týká zejména zvyšování informovanosti o tomto území a zároveň zakládá příležitost zvýšit kvalitu veřejných prostranství. Praha titul Evropského dědictví získala koncem března 2020.

tisková zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*