VI. Cena Bohuslava Fuchse za nejlepší ateliérový projekt na Fakultě architektury VUT

VI. Cena Bohuslava Fuchse za nejlepší ateliérový projekt na Fakultě architektury VUT

(28. 1. 2014) Tradiční soutěž ateliérových projektů studentů fakulty architektury se uskutečnila ve čtvrtek 16. 1. 2014.  Šestičlenná porota složená napůl z odborníků z praxe, napůl z laureátů minulého ročníku soutěže,  hodnotila  vystavené práce v jednotlivých ateliérových místnostech. Studenti i pedagogové zde měli možnost ukázat to nejlepší, co při jejich práci během semestru vzniklo, aby z široké škály témat a kvalit prací byly vybrány ty nejlepší. Z více než čtyř set projektů vzešly tři vítězové a sedm oceněných, které byly vyhlášeny ještě téhož dne během Slavnostního večera.

 
 
 
 

VI. Cena Bohuslava Fuchse za nejlepší ateliérový projekt na Fakultě architektury VUT

Tradiční soutěž ateliérových projektů studentů fakulty architektury se uskutečnila ve čtvrtek 16. 1. 2014.  Šestičlenná porota složená napůl z odborníků z praxe, napůl z laureátů minulého ročníku soutěže,  hodnotila  vystavené práce v jednotlivých ateliérových místnostech. Studenti i pedagogové zde měli možnost ukázat to nejlepší, co při jejich práci během semestru vzniklo, aby z široké škály témat a kvalit prací byly vybrány ty nejlepší. Z více než čtyř set projektů vzešly tři vítězové a sedm oceněných, které byly vyhlášeny ještě téhož dne během Slavnostního večera.REPORTÁŽ
Soutěž semestrálních studentských projektů přinesla na Fakultu architektury v Brně opět slavnostní atmosféru. Šestičlenná porota se v ranních hodinách setkala na půdě Fakulty architektury, aby zahájila celodenní maraton v hodnocení ateliérových prací.

Laureáti minulého kola soutěže studenti Kryštof Foltýn, Veronika Tvrdá a Bc. Veronika Ehlová se podíleli na výběru vítězů spolu s odborníky z praxe M.A. Svatoplukem Sládečkem, doc.Ing.arch. Jakubem Ciglerem a Mgr. Šárkou Svobodovou. Z více než čtyř set projektů se komisi podařilo vybrat pro postup do dalšího kola přes dvacet prací. Z tohoto počtu pak vzešlo deset finalistů, které už odměna nemohla minout. Porota vybrala tři vítězné projekty, které byly spolu s ostatními finalisty vyhlášeny a oceněny během slavnostního večera.

Toto společenské setkání studentů a profesorů odstartoval svým projevem v 18 hodin děkan fakulty. Program pokračoval charismatickým úvodním slovem členů poroty. Publikum v aule již však netrpělivě očekávalo samotné vyhlášení vítězů.

Z deseti finalistů byly vybrány tři vítězné projekty bez udání pořadí, které se zasloužily nejen ovace publika a věcné ceny, ale především hmotnou podobu ceny – sošku umělecky ztvárněného slova „FUCHS“. Této pocty se dostalo projektu " Nové sídlo - MAKOVICE" od autorské dvojice Radky Vilímkové a Martina Kůse. Vedoucím této práce byli Ing. arch. Jan Mléčka a Ing. arch. Jiří Marek.Porotu též oslovila společná práce Veroniky Ševčíkové a Luďka Šimoníka  s názvem  "Obnova měst - Stadterneuerung: BOSKOVICE" pod vedením doc. Ing. arch. Karla Havliše, Ing. arch. Ondřeje Chybíka a  Ing. arch. Michala Krištofa. Třetím z vítězných projektů se stal návrh městské tržnice v Brně s podtitulem "Pět smyslů v architektuře" od Bc. Petra Štukheila. Vedoucím této práce byl prof. Ing. arch. Ivan Koleček, konzultantem Ing. arch Lukáš Pecka.
Zbylých sedm prací získalo titul „Oceněný projekt“ a rovněž věcnou odměnu.

Zvláštností tohoto ročníku soutěže byla dvě samostatná ocenění. Prvním z nich byla Cena děkana fakulty architektury, kterou z finalistů volil doc. Ing. Josef Chybík. Jeho volba směřovala k projektu Res publica IV - BRNO-SEVER_vol.1,  pod vedením Ing. Vítězslava Nového. Projekt zpracoval tým studentů ve složení Bc. Šárka Červinková, Bc. Martin Janoušek, Bc. Alžbeta Filičková a Bc. Jan Havlíček . Druhou mimořádnou cenu udělila zástupkyně generálního sponzora Xella PaedDr. Hana Šimánová slečně Tereze Kvapilové za projekt městské  tržnice v Brně.Na závěrečné slovo moderátora večera navázala volná zábava a diskuse nad projekty a spojená s hudebním doprovodem kapely "Rádobynadoby" a ochutnávkou výtvorů kompozičně zdatného cateringu SOFA.

Organizátorem Ceny Bohuslava Fuchse je Studentská obec fakulty architektury (SOFA).
Sponzory akce byly firmy Xella, ArchiCAD, Legia, Archiweb,ERA21, Sonberk, Cadsys, Velux, Sketch up, VUT v Brně, pivovar Starobrno a generální sponzor SOFA pro rok 2014 –  společnost Xella.
Akce se konala za podpory fakulty architektury VUT v Brně.


hudba: Rádobynadoby- http://www.facebook.com/pages/Rádobynadoby
fotografie: Bc. Martin Vlček - http://martinvlcek.com/
Jakub Ertl
text: Ing.arch. Nina Ličková
VÝSLEDKY

VÍTĚZNÉ PROJEKTY
Nové sídlo - MAKOVICE
Radka Vilímková (4.ročník) xavilimkova@stud.fa.vutbr.cz
Martin Kůs (4.ročník) xakus@stud.fa.vutbr.cz
vedoucí práce: Ing. arch. Jan Mléčka, Ing. arch. Jiří Marek

Pět smyslů v architektuře - MĚSTSKÁ TRŽNICE BRNO
Bc. Petr Štukheil (5.ročník) xastukheil@stud.fa.vutbr.cz
vedoucí práce: prof. Ing. arch. Ivan Koleček
konzultant: Ing. arch Lukáš Pecka

Obnova měst - Stadterneuerung: BOSKOVICE
Veronika Ševčíková (3.ročník) xasevcikova@stud.fa.vutbr.cz
Luděk Šimoník (3.ročník) xasimonik@stud.fa.vutbr.cz
vedoucí práce: doc. Ing. arch. Karel Havliš, Ing. arch. Ondřej Chybík, Ing. arch. Michal Krištof

OCENĚNÉ PROJEKTY

VELKÁ SLUNEČNÁ
Radomír Feňo (4.ročník) xafeno@stud.fa.vutbr.cz
vedoucí práce:  Ing. arch. Barbora Ponešová Ph.D.

Pět smyslů v architektuře - MĚSTSKÁ TRŽNICE NA OKRUŽNÍ TŘÍDĚ V BRNĚ
Bc. Jakub Kolman (5.ročník) xakolman@stud.fa.vutbr.cz
vedoucí práce: prof. Ing. arch. Ivan Koleček
konzultant: Ing. arch Lukáš Pecka

And now for something completely different - MĚSTSKÁ TRŽNICE BRNO
Tereza Kvapilová (4.ročník) xakvapilova@stud.fa.vutbr.cz
vedoucí práce: Ing. arch. David Mikulášek

SOCIÁLNÍ URBANISMUS

Bc. Najvarová Lucie (6.ročník)
vedoucí práce: doc. Ing. arch. Karel Havliš xanajvarova@stud.fa.vutbr.cz

And now for something completely different - SKRYTÝ POTENCIÁL MĚSTA V SRDCI BESKYD
Norbert Obršál (4.ročník) xaobrsal@stud.fa.vutbr.cz
vedoucí práce: Ing. arch. David Mikulášek

Res publica III. - ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA
Bc. Martina Soldánová (6.ročník) xarosikova@stud.fa.vutbr.cz
vedoucí práce: Ing.arch.  Pavel Jura

PRIELUKA MIKULOV
Petra Šebová (2.ročník) xasebova@stud.fa.vutbr.cz
vedoucí práce: Ing. arch. Foretník Jan, Ph.D., Ing. arch. Ponešová Barbora, Ph.D.


CENA DĚKANA
Res publica IV - BRNO-SEVER_vol.1

Bc. Šárka Červinková (5.ročník) xacervinkovas@stud.fa.vutbr.cz
Bc. Martin Janoušek (5.ročník) xajanousek@stud.fa.vutbr.cz
Bc. Alžbeta Filičková (5.ročník) xafilickova@stud.fa.vutbr.c
Bc. Jan Havlíček (5.ročník) xahavlicek@stud.fa.vutbr.cz
vedoucí práce:  Ing. Vítězslav Nový


CENA GENERÁLNÍHO SPONZORA XELLA
And now for something completely different - MĚSTSKÁ TRŽNICE BRNO 
Tereza Kvapilová (4.ročník) xakvapilova@stud.fa.vutbr.cz
vedoucí práce: Ing.arch. David Mikulášek
zdroj: SOFA 

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz