Víkendový dům Nad lomem

Víkendový dům Nad lomem

Vojice

(23. 4. 2020) BLOK Architekti

   
 
 
 
 

Víkendový dům Nad lomem

Naším návrhem jsme chtěly podpořit původní urbanismus obce – volně „roztroušené“ shluky hospodářských i obytných budov menších měřítek, které jsou rozmístěny kolmo na svah i po vrstevnicích. Stejně tak sklony střech se v obci objevují v různých směrech. Stavba tak nenarušuje urbanistické a architektonické řešení okolí. Navrhly jsme dům, jehož hmota je rozdělena do dvou menších částí, které ale spolu tvoří celek.
Stavební pozemek se svažuje k jihu, ze severu je ohraničen místní komunikací. V jižní části je na parcele lom, který investor domu nechal vyčistit, aby vynikl místní pískovec. Začlenily jsme ho do našeho návrhu, pískovcový lom jsme ponechaly jako relaxační zónu. Dům je umístěn v severní části pozemku, kde je i přístup na pozemek.
V návrhu jsme chtěly spojit nesnadné podmínky samotné parcely, požadavky investora a samozřejmě kontext okolních staveb a celkového urbanismu obce. Větší část domu se skládá ze dvou půdorysně obdélníkových objemů, které kopírují svažitý terén. Druhý dům je natočen zhruba o 90 0 od většího domu. Objekty jsou přízemní, s různým natočením pultových střech, z dálky působí jako jeden celek. Bývalý lom, který po očištění získal čistou pískovcovou barvu i strukturu, se stal dominantním prvkem při pohledu na dům, jemuž tvoří „podezdívku“. 
Víkendový rodinný dům má dřevěnou konstrukci i fasádu, pultová střecha je zatravněná. V čele obou objemů jsou velká okna s výhledem do kraje. Opatřena byla speciálními fóliemi, aby neodrážela světlo zpět do krajiny. Z pohledu od silnice dům nevyčnívá, zapadl mezi ostatní stavby, ze severní strany je pozemek ohraničen pískovcovou zídkou. Pískovec jsme na poměrně složitém pozemku využily na terénní úpravy, jako opěrné zídky č i vyrovnávací schody. Dům je posazen lehce pod terén a výška všech částí je minimální tak, aby co nejvíce kopíroval svah a nebránil ve výhledu sousedům. Vstup je ze severní strany, kde je také kryté stání na automobil. Oba domy propojuje dřevěná terasa, aby dohromady tvořily kompaktní celek.
Autorská zpráva

Foto: MgA. Jiří Ernest       

 
Autor: Michaela Chvojková, Martina Bílková, Alžběta Bláhová
Zastavěná plocha domu: 123 m2
Plocha pozemku: 765 m2
Typ domu. B – velmi úsporný

 

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2018

Komentáře ke článku

 
 
 
 

23. 4. 2020 15:14:16. Re: Víkendový dům Nad lomem. Jadran

 
 
 
 

23. 4. 2020 15:14:16. Re: Víkendový dům Nad lomem. Jadran

  Tak tohle se povedlo, vydařený projekt i realizace. Oproti některým a nejen tady prezentovaným domům je tohle opravdu zajímavé, hlavně je to dům, kde se primárně myslí na to, k čemu slouží a ne aby byl zvenku co jevíc kůl a vevnitř bída.

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

16. 4. 2021 15:44:03

Re: Praha má plán, jak zlepšit bytovou situaci

Velké fráze plné prázdných slov. Ani jedno o tom, jak se společně s růstem zastavěnosti a zahuštění stavbami zlepší životní prostředí bývalých industriálních ploch, často bez veřejné zeleně, ani jak se vyšší počet obyvatel projeví v přeplnění sítí MHD v době špiček. ani Ň o tom, jak bude ošetřena prostupnost přeplněných vnitřních pražských komunikací i magistrály a spojek a totéž platí o umístění parkovacích a odstavných ploch pro nové rezidenty, když dnes jich až 50% chybí pro ty stávající téměř v celé Praze. Samé plány plné ničeho. Jen byty, a související TI a DI je vedlejší, přitom je základnou pro další rozvíjení osídlení v Praze. Kapacity starých inženýrských sítí, ČOV i zdrojů vody jsou již dnes přetíženy. Významné orgrtanizace zásadní pro denní provoz města, jako je mj. i TSK, jsou bez potřebného počtu kvalifikovaných techniků a takové zajímavé, leč postradatelné organizace jako je IPR , ty mají lidí a schopných přebytek. Co vše se v Praze dělá špatně, na co lidé na Magistrátě absolutně nestačí? Na všechno. Pouze zaměstnanost úředníků pořád zvyšují. Jak hloupé, jak sebevražedné, jak nekompetentní! Pan Hřib celou tuto vážnou roli řídit moudře chod města nezvládá, zrovna jako VŠICHNI JEHO PŘEDCHŮDCI! I v Praze ryba smrdí od hlavy a je jedno, zda jde o vládu nebo Magistrát. Stejní lidé, nezodpovědní, s plnými kapsami peněž za své benefity, ale výsledek jejich činností pro občany je katastrofální.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz