Výsledky soutěže na podobu nové čtvrti v Ruzyni v Praze 6

Výsledky soutěže na podobu nové čtvrti v Ruzyni v Praze 6

(7. 10. 2010) Výstava probíhá ve venkovní expozici Skleněného paláce od 20. 9. 2010 do 10. 10. 2010 na adrese: Náměstí Svobody 1, Praha 6.

 
 
 
 

Výsledky soutěže na podobu nové čtvrti v Ruzyni v Praze 6

Výstava probíhá ve venkovní expozici Skleněného paláce od 20. 9. 2010 do 10. 10. 2010 na adrese: Náměstí Svobody 1, Praha 6.

Praha 6. října (ČTK) - Praha 6 má výsledky urbanistické soutěže na podobu lokality v Ruzyni, kde by místo skladišť a kasáren měla vzniknout nová obytná čtvrť. Budou představovat její podklady pro návrh ke změně územního plánu. Městská část chce, aby nová obytná čtvrť vznikla mezi ulicemi Drnovská a Vlastina. Momentálně jsou tu sklady, kasárny a sportoviště ministerstva obrany, řekl dnes novinářům vedoucí odboru územního rozvoje Prahy 6 architekt Bohumil Beránek.

"Stávající funkční využití území je vzhledem k jeho exkluzivnímu umístění v rámci Prahy naprosto nevhodné," uvedl starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa (ODS). Městská část proto vypsala urbanistickou soutěž na ztvárnění tohoto prostoru. Zúčastnilo se jí 51 architektonických týmů. Jejich studie budou několik dní vystaveny před Skleněným palácem na náměstí Svobody, déle budou vidět na sídlišti Dědina.

"Byla to ideová soutěž, která nemá přímé pokračování. Podstatou toho je, že z těchto prací vytaháme zásady - kapacity, zásady funkčního řešení a třeba řešení způsobu dopravy," řekl Beránek. "To je první krok, dostat naše záměry do souladu s územně plánovací dokumentací," dodal. Budoucí obytnou čtvrť by podle starosty mělo doplňovat náměstí s parkem, škola, hřiště a obchody.

Mezi prvními čtyřmi projekty porota ocenila koncepty týmů Loxia, Atelier M1 Architekti, Šafer Hájek Architekti a skupinu Jakub Cigler, Václav Malina, Jan Hofman, Pavel Neuburg a Jan Ferenčík.

Nový územní plán by měl vstoupit v platnost v roce 2012, platit bude asi 15 let. Ve srovnání s aktuálním plánem z roku 1999 bude novinkou výšková a prostorová regulace, která by měla zajistit, aby nové stavby vzhledem k okolí nepřesahovaly přiměřenou kapacitu a výšku.

Související články:
Transformace industriálního území Ruzyně na novou obytnou čtvrť Prahy 6


Doplněno Stavabweb:
2. zvýšená cena:LOXIA, a.s. - Ing. arch. Milan VeselýHodnocení poroty:
Kladem návrhu jsou zejména dobře řešené širší vztahy, odlehčení ulice Vlastiny, příčná osa mezi Deltou a zeleným pásem podél železnice včetně dobré vazby na Dědinu a dobře řešeného parku, řešení centra u Drnovské a jasné představy o strategii a regulaci rozvoje území. Kritizováno bylo především: „Tvrdá“ vazba východní části na zástavbu Liboce, umístění škol u městské třídy, schematická oblouková kompozice, neřešený prostor křižovatky Vlastina a U Silnice.

2. zvýšená cena : Atelier M1 architekti s. r. o. - Ing. arch. Jakub Havlas, Mgr. akad. arch. Pavel Joba, Ing. arch. Jan HájekHodnocení poroty:
Kladem návrhu je zejména kvalita obytného prostředí, dobře řešené vazby na železniční zastávku, silný individuální přístup, záměrný kontrast vůči okolním krajinným fenoménům, struktura odpovídající na polohu v rámci města a jeho ambici, sociologicky zajímavé principy (sousedství apod.). Kritizováno bylo především: Malá různorodost lokalit, malá nabídka veřejných prostor, vazba na Dědinu, velká hustota, potenciální problémy s parkováním.3. cena: Doc. Ing. arch. Jakub Cigler, Ing. Václav Malina, MgrA. Jan Hofman, Ing. arch. Pavel Neuberg, Ing. arch. Jan FerenčíkHodnocení poroty:
Kladem návrhu je zejména silný názor, vazba na okolí, forma a měřítko odpovídající místu a poloze, dobré řešení dopravy – integrovaný dopravní uzel, park s vodotečí, orientace na hřeben Bílé Hory. Kritizováno bylo především: Sporná délka, forma a využití bulváru, řešení vazby na Deltu, reálnost velikosti a funkce parků uvnitř bloků, formální řešení armádního areálu, riziko nenaplnění pestré formy zástavby obytných bloků, křížení komunikací s tratí.


Odměna: ŠAFER HÁJEK ARCHITEKTI s. r. o. - Ing. arch. Oldřich Hájek, Ing. arch. Jaroslav ŠaferHodnocení poroty:
Kladem návrhu je zejména originální urbánní forma v rámci Prahy, svébytný návrh a silný názor, měřítko a zrnitost odpovídající místu, dobré členění na subcelky, silné charaktery jednotlivých částí, absence zbytkových ploch. Kritizováno bylo především: Slabé vazby na sousední lokality, formální stromořadí po obvodu řešeného území, měřítko, kompozice a uspořádání veřejných prostorů.

 

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Ostatní

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz