Výsledky studentské soutěže "Dostavba ZŠ v Roztokách u Prahy"

Výsledky studentské soutěže "Dostavba ZŠ v Roztokách u Prahy"

(2. 12. 2013) Porota ocenila v 5. ročníku studentské architektonické soutěže společnosti Helika návrhy studentů ČVUT v Praze a VUT v Brně.

 
 
 
 

Výsledky studentské soutěže "Dostavba ZŠ v Roztokách u Prahy"

Porota ocenila v 5. ročníku studentské architektonické soutěže společnosti Helika návrhy studentů ČVUT v Praze a VUT v Brně.

V 5. ročníku studentské architektonické soutěže bylo hodnoceno 51 soutěžních návrhů, které splnily soutěžní podmínky. Porota z těchto návrhů vybrala 3 nejlepší, protože ale každý návrh nabízí jedinečný přístup k řešení zadání soutěže a nebylo možné je mezi sebou srovnávat, nebylo těmto třem návrhům uděleno pořadí. Autory oceněných návrhů jsou Martin Houska, Adam Chotěbor a Jakub Chaloupek z Fakulty architektury ČVUT v Praze; Ing. arch. Zuzana Tlachová a Bc. Ondřej Falc z Fakulty stavební ČVUT v Praze a Michal Stehlík s Pavlem Šánkem z Fakulty architektury VUT v Brně. Každý oceněný návrh získal třetinu celkové částky za 1. až 3. cenu, tedy 25 000 Kč.

Předností návrhu Martina Housky, Adama Chotěbore a Jakuba Chaloupka je podle poroty jasné a logické rozvržení budov na pozemku školy. Stávající budova je dokončena výstavbou chybějícího křídla. Návrh řeší vztah navrhované novostavby v zahradě školy a stávající budovy školní jídelny. Obě budovy architektonicky sjednocuje a vytváří tak jasně čitelnou a logickou urbanistickou kompozici.

návrh Martina Housky, Adama Chotěbore a Jakuba Chaloupka návrh autorů Ing. arch. Zuzany Tlachové a Bc. Ondřeje Falce

Soutěžní návrh autorů Ing. arch. Zuzany Tlachové a Bc. Ondřeje Falce představuje dostavbu školy jako soudobou architektonickou kompozici tří hmot oddělených od sebe navzájem pomocí vložených kontrastních prosklených objemů. Porota ocenila návrh jako příklad sebevědomého a kompozičně zvládnutého řešení úlohy vztahu historické a soudobé architektury. Přínosem návrh je práce s architektonickým objemem novostavby tak, aby odpovídal měřítku okolní zástavby rodinnými domky.

Třetí oceněný návrh vytvořený Michalem Stehlíkem a Pavlem Šánkem je příkladem nízkopodlažního pavilonového řešení dostavby stávající školy na jejím pozemku. Kompozice dostavby reaguje na urbanistickou kompozici Školního náměstí. Předností návrhu je prostor „páteřního atria“ a navazující „rajské zahrady“, který by byl pro stávající školu a její žáky nesporným přínosem a obohacením. Jako funkčně účelné se jeví oddělení tělocvičny a gymnastické haldy do samostatného objektu. Zahrada na nezastavěném pozemku školy je pomocí atrií vizuálně propojena s novými učebnami a centrálním prostorem „páteřního atria“.

návrh vytvořený Michalem Stehlíkem a Pavlem Šánkem Zleva: Akad. arch. Vladimír Kružík (HELIKA), Michal Stehlík, Pavel Šánek (oba z Fakulty architektury VUT v Brně), Adam Chotěbor, Martin Houska, Jakub Chaloupek (všichni tři z Fakulty architektury ČVUT v Praze), Ing. arch. Zuzana Tlachová, Bc. Ondřej Falc (oba z Fakulty stavební ČVUT v Praze).

„Kromě architektury museli studenti řešit také praktický provoz školy, aby byl k dětem a učitelům co nejvstřícnější a to nejenom z hlediska samotné výuky, ale také třeba z hlediska pohybových a venkovních aktivit. Tento aspekt mohl být hodnocen i díky ředitelce ZŠ Roztoky, paní Mgr. Aleně Gabaľové, která byla jedním ze členů poroty a přiblížila, co je na chodu školy důležité vzhledem ke každodenním aktivitám žáků,“ dodal Akad. arch. Vladimír Kružík z architektonické a projekční kanceláře HELIKA.

www.helika.cz
tisková zpráva
 

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

28. 2. 2020 08:15:31

Re: Rozhledna na vrchu Šibeník

Připadá mi to jako politizování situace kolem členství v EU, které cílí na lidi bez znalostí souvislostí a bez zájmu o politiku. Hurá, podívejte jak je EU dobrá! Všude i v autobusech nálepky, jak se EU spolupodílí na všem, málem i na výrobě betonových tvárnic na chodníky a sirky do krabiček. Samá podlost! My zatím platíme do fondů EU méně, než kolik čerpáme, ale proč čerpáme na takovéto téměř bezvýznamné stavbičky miliony, když nám kulhají investice i peníze do oprav všech typů silnic? Proč naši řidiči denně bourají po srážce se zvěří? Na I.třídách a dálnicích? Protože nemáme oplocení a podchodu i mosty pro zvěř, aby nemusela přes cestu pod kola aut! Toto má být smysluplná investice za stovky milionů!! Kdo to nezažil, neví, co to je za nezměrný děs, který někteří řidiči zaplatí životem nebo doživotním zmrzačením, a nejen oni. ale i jejich děti, partneři, rodiče. O likvidaci majetku a zruinování některých z nich nemluvě. Mně takto rozhledny připadají jako aktivity Kocourkovských občanů. Není těch stovek pitomostí v této zemi už moc? Celý den by na jejich výčet nestačil! Také pokus primátora Macury v Ostravě prosadit novou 3 km tramvajovou trať v Porubě tam, kde ji nikdo nepotřebuje a dokonce většina občanů odmítá, patří do této kategorie pomatenosti, protože zase jde o to, že nějaký spolek amatérů omylem zvolených ve volební euforii na Magistrátě odsouhlasil, že na to může Ostrava dostat víc než miliardu z dotací. Slabomyslnost lidiček bez významu hold v této zemi stále má podivnou váhu! Jak dlouho ještě bude blbost tolerována?

20. 2. 2020 18:50:35

Re: Re: Polemika o panoramatu a mrakodrapech pokračuje.

Polemika o výškových budovách nikdy neskončí. Dnes je to již otázka prestiže, nikoliv potřeby. Kdo výš, je geroj, je víc. Viz Arabský svět i dálný asijský východ. Blbost lidská vítězí. Ale žižkovská trojka od Evy Jiřičné nejsou mrakodrapy, to je úchvatný návrh, jak zaplnit místo po telekomunikační věži a kdo zná podrobně a detailně souvislosti, musí se paní Jiřičné poklonit. Věřím, že její kouzelný návrh bude realizován a rozhodně nemá pražádný vliv na panoráma Prahy, notabene historického centra. On tu někdo v této části Žižkova vidí historické centrum? Nákladové nádraží, konec jedné části Prahy, příliš vzdálené od toho centra, které obdivují miliony cizinců, i Čechů a Moravanů. A co Letná, tam blob Kaplického nebyl vedle panoráma staré Prahy? Tam byl, hned vedle. A kolik bojovníků ho prosazovalo, že? Proti nás bylo asi víc, tak to monstrum stát nebude. Ale návrh Jiříčné je naprosto něco jiného. Ve všech myslitelných hodnotitelných směrech. Skvěle zasazen do oblasti, i výškově, i polohově, i s ohledem na dopravní poměry. Pojďme ho podporovat proti hlupákům, kteří sice mají akademický titul, ale v hlavě něco zřejmě jiného, než lidské moudro. Postižení člověka se projevuje všelijak, je těžká doba, když podle expertů má 20% vysokoškolských absolventů duševní poruchu různého typu. Ono to možná i tady bude vidět. Nechť postižení prominou, ale léčení může být v Klecanech i zdarma, u profíků.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz