Výsledky studentské soutěže "Dostavba ZŠ v Roztokách u Prahy"

Výsledky studentské soutěže "Dostavba ZŠ v Roztokách u Prahy"

(2. 12. 2013) Porota ocenila v 5. ročníku studentské architektonické soutěže společnosti Helika návrhy studentů ČVUT v Praze a VUT v Brně.

 
 
 
 

Výsledky studentské soutěže "Dostavba ZŠ v Roztokách u Prahy"

Porota ocenila v 5. ročníku studentské architektonické soutěže společnosti Helika návrhy studentů ČVUT v Praze a VUT v Brně.

V 5. ročníku studentské architektonické soutěže bylo hodnoceno 51 soutěžních návrhů, které splnily soutěžní podmínky. Porota z těchto návrhů vybrala 3 nejlepší, protože ale každý návrh nabízí jedinečný přístup k řešení zadání soutěže a nebylo možné je mezi sebou srovnávat, nebylo těmto třem návrhům uděleno pořadí. Autory oceněných návrhů jsou Martin Houska, Adam Chotěbor a Jakub Chaloupek z Fakulty architektury ČVUT v Praze; Ing. arch. Zuzana Tlachová a Bc. Ondřej Falc z Fakulty stavební ČVUT v Praze a Michal Stehlík s Pavlem Šánkem z Fakulty architektury VUT v Brně. Každý oceněný návrh získal třetinu celkové částky za 1. až 3. cenu, tedy 25 000 Kč.

Předností návrhu Martina Housky, Adama Chotěbore a Jakuba Chaloupka je podle poroty jasné a logické rozvržení budov na pozemku školy. Stávající budova je dokončena výstavbou chybějícího křídla. Návrh řeší vztah navrhované novostavby v zahradě školy a stávající budovy školní jídelny. Obě budovy architektonicky sjednocuje a vytváří tak jasně čitelnou a logickou urbanistickou kompozici.

návrh Martina Housky, Adama Chotěbore a Jakuba Chaloupka návrh autorů Ing. arch. Zuzany Tlachové a Bc. Ondřeje Falce

Soutěžní návrh autorů Ing. arch. Zuzany Tlachové a Bc. Ondřeje Falce představuje dostavbu školy jako soudobou architektonickou kompozici tří hmot oddělených od sebe navzájem pomocí vložených kontrastních prosklených objemů. Porota ocenila návrh jako příklad sebevědomého a kompozičně zvládnutého řešení úlohy vztahu historické a soudobé architektury. Přínosem návrh je práce s architektonickým objemem novostavby tak, aby odpovídal měřítku okolní zástavby rodinnými domky.

Třetí oceněný návrh vytvořený Michalem Stehlíkem a Pavlem Šánkem je příkladem nízkopodlažního pavilonového řešení dostavby stávající školy na jejím pozemku. Kompozice dostavby reaguje na urbanistickou kompozici Školního náměstí. Předností návrhu je prostor „páteřního atria“ a navazující „rajské zahrady“, který by byl pro stávající školu a její žáky nesporným přínosem a obohacením. Jako funkčně účelné se jeví oddělení tělocvičny a gymnastické haldy do samostatného objektu. Zahrada na nezastavěném pozemku školy je pomocí atrií vizuálně propojena s novými učebnami a centrálním prostorem „páteřního atria“.

návrh vytvořený Michalem Stehlíkem a Pavlem Šánkem Zleva: Akad. arch. Vladimír Kružík (HELIKA), Michal Stehlík, Pavel Šánek (oba z Fakulty architektury VUT v Brně), Adam Chotěbor, Martin Houska, Jakub Chaloupek (všichni tři z Fakulty architektury ČVUT v Praze), Ing. arch. Zuzana Tlachová, Bc. Ondřej Falc (oba z Fakulty stavební ČVUT v Praze).

„Kromě architektury museli studenti řešit také praktický provoz školy, aby byl k dětem a učitelům co nejvstřícnější a to nejenom z hlediska samotné výuky, ale také třeba z hlediska pohybových a venkovních aktivit. Tento aspekt mohl být hodnocen i díky ředitelce ZŠ Roztoky, paní Mgr. Aleně Gabaľové, která byla jedním ze členů poroty a přiblížila, co je na chodu školy důležité vzhledem ke každodenním aktivitám žáků,“ dodal Akad. arch. Vladimír Kružík z architektonické a projekční kanceláře HELIKA.

www.helika.cz
tisková zpráva
 

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz