Výukové centrum Lékařské fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze

Výukové centrum Lékařské fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze

(6. 10. 2008)

 
 
 
 

Výukové centrum Lékařské fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze

Adresa: areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
Investor: Univerzita Karlova v Praze
Uživatel: Lékařská fakulta v Hradci Králové
Autoři: Michal Juha, Jan Topinka
Projekt: DOMY, spol. s r. o.
Spolupráce: Roman Repa, Edita Mojžišová
Vedení projektu: Danica Havlíková
Hlavní projektant: Roman Repa
Koordinace profesí: Blanka Handrychová
Statika: Recoc, projekční a statická kancelář - Miloslav Smutek
Engineering stavby: SIGOS, s. r. o., Kladno — Tomáš Kraus
Generální dodavatel: GEOSAN GROUP, a. s., Kolín — Miroslav Hlava
Realizace: září 2004 — listopad 2005
Obestavěný prostor: 11 170 m3
Zastavěná plocha: 1060 m2
Výukové prostory: 680 m2
Celková užitková plocha: 2070 m2
Náklady: 97,5 mil. Kč
Kapacity:
přednáškový sál 180 míst, 4 seminární místnosti pro celkem 120 posluchačů, studovna s knihovnou 20 míst, počítačové pracoviště pro 36 studentů, pracovny přednášejících, šatny
Nosná konstrukce: kombinace železobetonového stěnového systému a bezprůvlakového skeletu
Konstrukce podlah: nášlapné vrstvy — přírodní linoleum, dřevěná plovoucí podlaha, dlažba ; konstrukce řešeny jako plovoucí
Výplně otvorů: hliníkové
Izolace: minerální vlna a polystyren
Zastřešení: částečně skořepina, částečně železobetonová stropní deska, střešní plášť je navržen jako nekonečný hliníkový pás tvarovaný přímo na stavbě ze systému Kalzip
Příčky: Pohledový beton, sádrokartonové
Jiné:
Akustický obklad sálu je složen z pevných odrazných ploch, z dutinových rezonátorů a plošných rezonátorů, povrchová úprava dýhou ovangol.
Výukové centrum je vybaveno nejmodernější audiovizuální, komunikační a výukovou technikou. Socha významného patologa a hradeckého rodáka
MUDr. Rokitanského ve vstupní hale je dílem sochaře Vladimíra Preclíka.
Autor fotografií: Filip Šlapal, archiv atelieru DOMY, Jiří BobrMICHAL JUHA, JAN TOPINKA

Zadání vybudovat výukové centrum pro Lékařskou fakultu v Hradci Králové uprostřed nového centrálního prostoru fakultní nemocnice nás inspirovalo k vytvoření velmi dynamického domu. Je to stavba sloužící fakultě i fakultní nemocnici. Té první k výuce a k poskytnutí zázemí pro studenty, oběma pak k pořádání kongresů a vědeckých seminářů.
Protiklady, na kterých je objekt založen, se promítají do tvarů, materiálů i barev. Vše je důsledně vyvažováno. Křivky půdorysnou střídmostí, surový pohledový beton ušlechtilým kovem, sklem a přirozenou krásou dřeva, místnosti s malými úzkými okny jsou střídány prostory s panoramatickými výhledy, černobílá fasáda je oživena barevnými roletami, s uzavřenou fasádou obrácenou k vjezdu do areálu kontrastuje prosklená fasáda vymezující jižní stranu pobytového prostoru před interním pavilónem. Tvarová koncepce je založena na dialogu dvou nestejně velkých hmot, které od sebe odděluje společný foyer. Výtvarný účinek je podpořen konstrukčním řešením a zvolenými materiály. Pro křivky byly použity betonové skořepiny. Jižní fasáda z pohledového betonu je tvořena sepnutou sendvičovou betonovou konstrukcí. Střešní plášť je hliníkový.
Výukové centrum je složeno ze dvou dilatačních celků, přičemž jeden je tvořen vlastním objektem výukového centra a druhý spojovací chodbou do pavilonu interních oborů. Vlastní výukové centrum má vnější rozměry 27,65x47,75 m a výšku 11,85 m, spojovací chodba rozměry 17,85x2,95 m a výšku 3,85 m. Objekt není podsklepen a má tři nadzemní podlaží. Spojovací chodba je jednopodlažní.


Využití počítačů při projektování staveb zdravotnctví
Nové zajímavé projekty v nemocnicích


Koncem roku 2005 byla uvedena do provozu nová budova výukového centra Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Uvnitř rozsáhlého nemocničního areálu vyrostla moderní stavba, která na první pohled upoutá pozornost svou netradiční architekturou, zcela odlišnou od okolních budov. Podobně zajímavý projekt vzniká v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Jedná se o nástavbu očních operačních sálů.
Autorem uvedených objektů je architektonický Ateliér DOMY, který byl založen v roce 1991. Od počátku se zaměřuje především na komplexní projekty občanských, zdravotnických a lázeňských staveb. Za své stavby získal ateliér řadu ocenění, jedním z posledních byl titul Stavba roku 2005 za návrh pavilonu interních oborů v tomtéž areálu Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Architekti a projektanti z ateliéru DOMY, spol. s r. o., již dvanáct let využívají při návrhu staveb a zpracování projektové dokumentace AEC/CAD systém Allplan společnosti Nemetschek.

Na zkušenosti s využitím počítačů při projektování jsme se zeptali autorů architektonického návrhu výukového centra Fakultní nemocnice v Hradci Králové architektů Michala Juhy a Jana Topinky, a projektanta Romana Jarosila, který se rovněž na zpracování projektu podílel.

Jak dlouho ve Vašem ateliéru využíváte počítače k projektování?
Michal Juha: „První počítače a CAD systém Allplan jsme si pořídili již v roce 1994. Tenkrát se jednalo o Allplan verze 10. Dnes v našem ateliéru používáme celkem sedm licencí Allplanu v síťové verzi, která nám umožní lépe sdílet data v rámci celého týmu, což oceňujeme obzvlášť u větších projektů.“
Ve vašem ateliéru se zabýváte převážně projekty zdravotnických zařízení. Přináší projektování tohoto typu staveb nějaké odlišnosti oproti běžným projektům pozemního stavitelství?
Jan Topinka: „Projektování staveb pro účely zdravotnických zařízení má určitá specifika, která se odráží mimo jiné i ve způsobu využití počítačů. Tyto stavby většinou obsahují poměrně složitá technologická zařízení, navíc v každém patře jiná, a proto je projekt každého patra zcela odlišný a unikátní. Z těchto důvodů se v našich projektech příliš nevyskytují často opakovatelné prvky, které jsou typické právě pro běžné stavby, u kterých se také nejvíce uplatní úspora práce a času při projektování na počítači. Zároveň se v našem případě ve většině případů jedná o značně velké objemy dat, s nimiž pracujeme.“
Jakým způsobem využíváte CAD systém při projektování?
Michal Juha: „S pomocí počítače a CAD systému vytváříme návrh stavby a kompletní projektovou dokumentaci pro všechny stupně projektu. Jedinou výjimkou jsou úvodní skici, které vždy vznikají ručním kreslením na papíře a také vizualizace, které si necháváme zpracovat externě. Vzhledem k již zmíněným specifickým odlišnostem staveb ve zdravotnictví větší část projektu zpracováváme ve 2D, jeli-kož je to pro nás osvědčená a nejjednodušší cesta.“
Jaké výhody Vám podle Vašeho názoru přináší Allplan?
Roman Jarosil: „Já osobně jsem Allplan poznal až tady v ateliéru, protože na škole jsme se učili pracovat převážně v AutoCADu. Podobně jsou na tom i ostatní moji kolegové, kteří k nám přicházejí po ukončení školy. Zpočátku jsem měl vůči Allplanu určitou nedůvěru a chvíli mi trvalo, než jsem si zvykl na jinou filozofii programu. Po první fázi zaučení jsem si projektování v Allplanu oblíbil a nyní patřím k jeho zastáncům. Jednou z jeho výhod, kterou oceňujeme především u rozsáhlejších projektů, je jeho schopnost snadného zpracování velkých objemů dat.“
Můžete uvést nějaký příklad?
Roman Jarosil: „Nedávno jsme v Allplanu připravovali projekt Interní kliniky ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové, jejíž budova o dvou sekcích měla celkovou délku 120 metrů. Vzhledem ke značnému rozsahu stavby a úrovně detailů měl projekt v počítači velký objem dat, a přesto jsme s jeho zpracováním v Allplanu neměli nejmenší problémy.“
Jaké byly Vaše zkušenosti z projektu nového výukového centra?
Michal Juha: „Projekt výukového centra nijak nevybočoval z našich zaběhnutých postupů. Celý projekt jsme zpracovávali v Allplanu, dokumentaci jsme připravovali převážně ve 2D, využívali jsme funkce místností pro snadné vykázání ploch jednotlivých prostor. Projekt byl systematicky rozčleněný do jednotlivých fólií a pro koordinaci s ostatními profesemi jsme často využívali export a import dat, stejně jako možnost podložení referenčního výkresu.“

Petr Míchal, společnost NemetschekPublikováno ve Stavbě č. 2/2006

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Škola, věda

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

1. 6. 2023 15:01:28

Re: Carmody Groarke: Pop-up restaurace Studio East Dining

Vítejte v našem internetovém obchodě s kvalitními doplňky, jako je HGH, HCG a anabolické steroidy. Při správném užívání steroidů je dobrým klíčem k okamžité proměně slabého a tlustého mladého muže v muže s krásným tělem, který si podmaní srdce žen. Anabolické steroidy umožňují sportovcům mít obrovskou výhodu v soutěžích. Nabízíme široký sortiment sportovních doplňků. Naši zákazníci, kterými jsou především sportovci všech úrovní a typů, již prokázali účinnost zvýšené cygonie. Výsledky jsou úžasné! Žádné trhání svalové tkáně a umožňuje vám zvýšit sílu a silový trénink. Nyní můžete trénovat ještě více a více. V našem obchodě máme velký výběr anabolik, který zve lidi, kteří chtějí vidět krásné tělo v zrcadle. Víme vše o oficiálních výrobcích anabolických steroidů a spolupracujeme pouze se spolehlivými výrobci. Každá látka, která přichází do našeho použití, je kontrolována a testována. Než ji nabídneme zákazníkům, shromažďujeme zpětnou vazbu o látce. Můžete si být jisti, že o svých transakcích s námi nemáte žádné pochybnosti, protože neposíláme produkty, u kterých si sami nejsme 100% jisti. Objednávejte e-mailem... wahlstrom119@gmail.com WhatsApp... +237 653294405 Barel objemové steroidy#Koupit Anavar#Koupit boldenon Koupit Clenbuterol#Koupit Deca Koupit Dianabol#Koupit Enanthate#Koupit HGH#Koupit lidský růstový hormon#Koupit injekční steroidy#Koupit inzulínové jehly#Koupit letrozol#Koupit Masteron#Koupit perorální steroidy#Bu#Koupit PCTroi Primobolan Koupit Rip Blend#Koupit steroidní jehly#Koupit Sustanon#Koupit tamoxifen#Koupit testovací směs#Koupit testovací Cyp#Koupit testovací Cypionate#Koupit test Enanthate#Koupit test Enanthate#Koupit testosteron#Koupit testovací prop#Koupit TNT Koupit Tren#Koupit Tren E #Koupit TTM#Koupit Winstrol Fat Burner Oral steroid Cycle Steroids Cycle#Testosteron propionate Trenbolon#Trenbolon Enanthate#Tren Steroids Tri Tren#Viagra Jsme spolehlivými dodavateli různých druhů kulturistických steroidů, bolesti zabijáci, výzkumné chemikálie, farmaceutické produkty a mnoho dalších podobných prášky na spaní, prášky na sex, prášky na zvětšení penisu,. .Dodáváme naše produkty po celém světě do všech zemí bez omezení, protože jsme nejlepší dodávání .Navíc diskrétní balení je jednou z metod obal. Koupit Ketamin (na deprese) Koupit XANAX Long Bar. (Pfizer / Xanax IR) FENTANILO náplast, koupit Pentobarbital Nembutal (tablety, tekutiny, prášky) DiazepamMDMAXTC pilulky, koupit KCN, koupit Heroinový prášek, koupit LSD, koupit Actavis Hostsirap Online koupit kokain koupit Herbs a mnoho dalších včetně následujících. koupit Xanax 2 mg, koupit dilaudid 8 mg, koupit Oxycodone 30 mg, koupit Suboxone stripe 8 mg, koupit Adderall 30 mg, koupit Hydrocodone 10/325 mg, koupit Diazepam Valium 10 mg, koupit Percocet 30 mg, koupit vicodin 5-10 mg, koupit Clonopin 2 mg, koupit Opana 40 mg, koupit Oxynorm 20 mg, koupit Oxycontin 40 mg, koupit Rivotril 2 mg, koupit Duromin 40 mg, koupit MDMA 50 mg, koupit Tramadol 100 mg, koupit Rohypnol 2 mg, koupit Tilidin 100/8 mg, koupit Concerta XL 18-36 mg, koupit Morphine 15 mg, koupit Mandrax (Quaalude) 300 mg, koupit kodeinový sirup, koupit Ritalin 20 mg, koupit Lortab Watson 7,5 mg. koupit náplast Fentanyl 100 mg, koupit Stilnox 10 mg, koupit viagru 100 mg, koupit metadon 40 mg, koupit Subutex 8 mg, koupit Lyrica 300 mg, koupit Secondary 15 mg, koupit Soma 350 mg, koupit Sobril 150 mg, koupit Nembutal a mnoho dalších. E-mail... wahlstrom119@gmail.com Webové stránky...https://luxferosmedss.company.site/

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz