Vzdělávací centrum v Ústí nad Orlicí

Vzdělávací centrum v Ústí nad Orlicí

Ústí nad Orlicí

(14. 12. 2015) MS plan

   
 
 
 
 

Vzdělávací centrum v Ústí nad Orlicí

Návrh a umístění vychází ze zadání, respektuje připravovaný návrh regulačního plánu. Plocha pro multifunkční vzdělávací centrum byla vymezena s ohledem na statické a konstrukční možnosti starých průmyslových hal, které budou pro nové potřeby částečně ubourány. Jedná se tedy o rekonstrukci budov a veřejných prostranství v zastavěném území, pouze v části lokality vznikne nový veřejný prostor. Provoz v centru se přibližuje galerii, kinu nebo divadlu, ale ne v plnohodnotné podobě. V rámci návrhu byly uvažovány lokální podmínky a zvyklosti a celkové pojetí stavby. Jedná se o experimentální prostory, které představují uvolněnou alternativní formu ke konvenčnímu pojetí divadla, kina nebo galerie.

V současné době areál neslouží své původní funkci, využívá se pouze lokálně a provizorně. V menší hale byla kotelna, ve větší hale strojovna, která se využívá jako rozvodna pro řešené území.
Soubor hal a budov areálu Perla 01 vznikl postupnou expanzí továrny v průběhu 19. a 20. století. Řešené území je zastavěno větší halou se zděnými stěnami a sedlovou střechou a menší kolmou navazující halou. Nosný systém střech tvoří dřevěný krov s jednoduchým věšadlem u větší haly a ocelodřevěný vazník nad menší halou. Denní osvětlení zajišťují okna a střešní světlíky.
V obou halách bude vybouráno zařízení strojovny a kotelny, ve větší hale také celý suterén. Jeho podlaha se tak sníží o 0,5 m, abychom zvýšili jeho světlou výšku. Upravíme základy a vybudujeme novou základovou desku. Nově bude postaven strop nad suterénem, a tedy i podlaha velkého sálu. Dřevěný krov projde rekonstrukcí, v malém sálu vybouráme původní okenní otvory, u velkého sálu navrhujeme nová vysoká okna.
Umístění budovy mezi tři veřejná prostranství a její navázání na ulici rozšiřuje síť veřejných ploch - všechna náměstíčka budou sloužit uživatelům. Proto jsme je řešili jako intimní prostory s dlážděnými povrchy, vzrostlou zelení a travnatým povrchem s terénními vlnami. Samotný objekt centra ponecháme v původním tvarovém uspořádání. Hmotově zapadá do okolní zástavby, výška ani řešení střech nevybočuje z panoramatu města. Na náměstíčku západně od budovy zůstane komín vysoký 36 m. Tento monument je symbolem textilní tradice, kromě toho slouží také jako orientační bod. Barevné řešení navazuje na barvy okolních staveb.
V objektu budou dva sály, v obou navrhujeme celoobvodové ochozy, které zajistí jejich technickou přizpůsobitelnost. Foyer, zázemí pro zaměstnance, návštěvníky a účinkující jsou v suterénu; všechna podlaží propojuje kubus se schodišti a výtahem. Základní prostorový koncept budovy je založen na otevřenosti, sály ponecháme prostorově volné. 
Na severní fasádě obnovíme šambrány, hlavní římsu a také původní půlkulatá okna u malého sálu. U velkého sálu navrhujeme nová industriální okna. Dále tu bude také hlavní zimní vstup do suterénu. U jižní fasády bude prosklený letní vchod do malého sálu, na východní fasádě nová industriální okna, stejná jako na severní fasádě. Kromě toho tu budou tři nouzové východy z velkého sálu. Západní fasáda je obnovena dle původního návrhu se sloupy střídanými s prosklením a je zde letní vchod do velkého sálu.

Autorská zpráva

 

Multifunkční vzdělávací centrum (MVC) – Ústí nad Orlicí
(jeden z projektů revitalizace továrního Areálu Perla 01)

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí
Zpracovatel: MS plan, spol. s r.o. - Ing. arch. Milan Ševčík, Bc. Eliška Chlachulová, akad. arch. Pavel Hřebecký , Ing. arch. Tomáš Filgas (vizualizace)
Zastavěná plocha: 749,37 m2
Obestavěný prostor: 8 935,02 m3
Užitná plocha: 1 136,69 m2
Počet uživatelů: max. 300 návštěvníků; 5 zaměstnanců a 20 účinkujících

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

 
 
 
 
49.9721801
16.3996617
Vzdělávací centrum v Ústí nad Orlicí

Vzdělávací centrum v Ústí nad Orlicí
Ústí nad Orlicí

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz