Věže

Věže

(27. 10. 2015) Zdeněk Fránek 

   
 
 
 
 

Věže

Brno, Litomyšl, Letohrad - Fránek Architects, 2011, 2012, 2013

Neviditelná architektura je koncept, který vznikl jednak z primární potřeby nenápadně si počínat ve zvlášť exponovaném prostředí, podružně také upozornit na ignoraci soudobé architektury veřejností. A do třetice jsou výsledkem tohoto experimentu nové roviny v možnostech nazírání na realitu.
„Příliš neviditelná architektura je koncept, jak vytvořit stavbu zapadající do svého prostředí. Jak ji vytvořit zcela nebo téměř neviditelnou. Při použití zrcadlového povrchu dochází k dokonalému splynutí s okolím. Při realizaci jsme zjistili, že výsledný odraz v zrcadle, ne vždy odpovídá tomu skutečnému a vzniká nová ideová rovina, paralelní prostředí,“ říká autor projektu.
Věže s dřevěnou konstrukcí pokrývají nerezové plechy, které vytváří zrcadlový povrch. Půdorysné rozměry jsou čtyři krát čtyři metry, výška věže se obměnami zvyšovala. V první fázi z pět a půl metru na sedm, v druhé na devět metrů. Jednolité věže byly přepracovávány a doplňovány do současné podoby, zůstává pouze jednotné jádro.
V první fázi experimentu se tato stavba jmenovala Perská věž, byla součástí cyklu výstavy Útroby architektury v Domě umění v Brně. Divák měl možnost dotknout se stropů ze střešní terasy. Obměnou věže Perské je Neviditelná věž, která je obydlím ducha i obyčejnou chatou. Vznikla z potřeby umožnit vidět víc než je běžné, ale sám nebýt viděn. Dostat se do míst, kde se běžně dostat nelze a vidět to, co běžně nelze vidět. Tedy poznávat dosud nepoznané a to v běžném každodenním žití. Umístěna byla na náměstí v Litomyšli, kde budila pozornost v historickém prostředí.

Další Neviditelný Periskop je upgrade Perské věže a Neviditelné věže. Z věže může být pozorována příroda v Letohradě u Tvrze Orlice. Zde bude po tři roky pozorováno vnímání věže veřejností, ale i zkoumání vztahu věže a přírody.

Věž může být prostou chatkou k bydlení v přírodě, kde slouží k různým formám pobytu: k jednoduchému přespání jako nocležna, jako herna pro děti, jako zahradní chatka, čajovna, kavárna, studovna, trucovna, pozorovatelna, klubovna, ale i jako domek k trvalému bydlení. Lze jich sdružit více vedle sebe a žádná nemusí mít stejný tvar…
Tento experiment přinesl obrovské množství zkušeností a poznatků - od prověření tolerantnosti veřejnosti k moderní stavbě v historickém prostředí přes rozsáhlou fotodokumentaci, jež byla pořízena právě kolemjdoucími turisty, nadšenci, až po exaktní výsledky průzkumu a nových pohledů na věc.

Autorská zpráva

 

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2011, 2012, 2013

Komentáře ke článku

 
 
 
 

27. 10. 2015 16:51:57. Re: Věže. ing.arch o. řeřicha

 
 
 
 

27. 10. 2015 16:51:57. Re: Věže. ing.arch o. řeřicha

  Vnímám to jako snahu objevit způsob, jak obejít ochranu památek, přírody a zároveň výškové a hmotové regulace, včetně připomínek občanských iniciativ.
Ve skutečnosti nic nezmizí, tím, že zrcadlí své okolí, to bylo prokázáno realizacemi již před 30 ti lety, naopak nepatřičnost takové stavby je ještě větší a do historického jádra vypálí materiálovou díru.
škodlivost v přírodě pro ptactvo je také prokázaná. Nemusí se stavět všude za každou cenu, ale to investoři i projektanti neradi slyší.
Hezký den Řeřicha

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz