Zadržení dešťové vody pro zeleň ve městech

Zadržení dešťové vody pro zeleň ve městech

(3. 8. 2020) Jednou z efektivních variant je využití vsakovacích boxů MEA/Enregis X-Box

   
 
 
 
 

Zadržení dešťové vody pro zeleň ve městech

V městské zástavbě nelze zpomalit nebo zadržet dešťovou vodu stejně jako v přírodě. Ovšem i zde je třeba vodu udržet co nejdéle, odlehčit kanalizační síti při přívalových deštích nebo poskytnout přirozenou vláhu pro městskou zeleň. Není mnoho možností, jak dešťovou vodu z asfaltových, betonových nebo vydlážděných ploch udržet.

Jedna z efektivních variant je využití vsakovacích boxů MEA/Enregis X-Box, díky kterým dosáhneme toho, že i zastavěné území bude moci absorbovat dešťovou vodu jako v přírodě. Pod komunikacemi je nutné používat pevné a únosné systémy, které zaručí stabilitu a pevnost. Vsakovací boxy jsou proto navržené pro zatížení až 600 kN/m2. To zaručí při správné instalaci pevnou konstrukci vsakovací galerie, kde se voda při dešti akumuluje a následně se vsakuje do podloží. Vsakovací galerie mohou být navrženy až do hloubky 3,6 metru a slouží zároveň k zadržení vody. Podle druhu zeminy a místních podmínek je rychlost vsakování různá, proto i velikost vsakovacích systémů je nutné vždy individuálně posoudit a navrhnout. Při dobrých vsakovacích podmínkách je důležitá plocha celého systému a stačí relativně malý objem celé vsakovací galerie.

Při realizaci projektu „Rehabilitace parku u rozhledny Petřín“ projekční tým MEA rozdělil zpevněné plochy na pět částí podle zastavovací situace. Tyto plochy pak byly jednotlivě odvodněny a vsakovány pomocí vsakovacích bloků MEA Box SP. Pro každou plochu projektanti navrhli vsakovací galerii podle množství dešťové vody a zasakovacích podmínek. Vsakovací galerie o celkovém objemu 150 m3 byly navrženy podélně podle situační dispozice. Vsakovací prvek X-box se dá použít od výšky 100 milimetrů až po 600 milimetrů, což vytvořilo velkou variabilitu systému i při obtížných zastavěných podmínkách.

Vsakování dešťové vody je ale pouze jedna část. V mnoha případech je dobré ji zpětně využít, například na zalévání zeleně, jako šedou vodu v rodinných domech nebo v průmyslových areálech pro technologie.

V případě horší nebo žádné schopnosti zeminy vodu zasáknout lze pro odlehčení kanalizace použít galerii jako retenční nádrž s regulovaným odtokem. To alespoň pomůže lépe zvládnout extrémní deště.

Nedílnou součástí efektivního využití dešťových vod jsou podzemní nebo nadzemní nádrže.  V době deště se nádrže naplní a vodu z nich zpětně využijeme později v době sucha. Může být použita kdykoliv dle potřeby na zalévání veřejné zeleně, na zvlhčování či úklid zpevněných ploch, nebo může sloužit jako zásobárna vody v případě požáru. Systémové nádrže MEA INFINITANK umožňují optimalizovat tvar podle potřebného objemu a dispozičního prostoru. Složené z jednotlivých prvků lze nádrže zhotovit od objemu 6 000 litrů až do 200 000 litrů, nebo propojit i více jednotlivých nádrží mezi sebou.

Nesmíme ovšem zapomenout, že do nádrží se musí dostat voda již čistá, proto je třeba ji předčistit  nejen od jemných prachových částic, ale také od zbytkových solí nebo ropných látek z povrchu.
Jan Ochec, MEA Water Management s. r. o.

Více informací najdete ZDE.

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz