Zahradní altán v areálu ČZU

Zahradní altán v areálu ČZU

Kamýcká 129, Praha - Suchdol

(6. 11. 2019) IO Studio

   
 
 
 
 

Zahradní altán v areálu ČZU

Areál České zemědělské univerzity v Praze Suchdole byl zbudován v 60. letech 20. století a představuje výjimečnou ukázku architektonicko urbanistické a krajinářské tvorby. Ucelený komplex budov je postaven ve stylu, odkazujícího se na Baťovský funkcionalismus. Vyznačuje se přiznaným železobetonovým skeletem a jednotným formátem oken. Budovy fakult jsou od sebe rozlišeny různobarevným mozaikovým obkladem okenních parapetních stěn.
Na tento silný architektonický odkaz jsme chtěli navázat u všech našich realizací, které jsme měli příležitost pro Provozně ekonomickou fakultu ČZU vytvořit – rekonstrukce vstupního přístřešku a vstupních prostor hlavní budovy, rekonstrukce interiérů přednáškového pavilonu, dostavba spojovacího a společenského objektu atria, kterým studenti získali přístup do severní části pozemku. Tento prostor jsme přizpůsobili pro účely pobytu studentů pomocí zahradních úprav a do středu zahrady jsme umístili zahradní altán.

Pozemek jsme proměnili na prostor, který slouží studentům jako oddychová oáza, kde mohou trávit čas mezi přednáškovými bloky, rovněž slouží k reprezentativním příležitostem.  Zahrada je vymezena do čtyř funkčních zón. Zóna dekorativního nižšího porostu vytváří optický a hlukový předěl mezi zahradou a okolními objekty, upravený stávající vzrostlý stromový porost má edukativní zaměření, volné travnaté plochy slouží pro univerzální využití a zpevněné terasy pro umístění venkovního mobiliáře.
Součástí projektu byl rovněž návrh altánu, který urbanisticky a hmotově prostor zahrady vymezuje. Byl pro nás v celkové koncepci velmi důležitý, neboť výtvarně posouvá celkové architektonické pojetí areálu do současné polohy. Tvarové a materiálové řešení podesty altánu z monolitického pohledového železobetonu navazuje na architekturu námi navrženého atria, tedy na architekturu šedesátých let minulého století. Organicky tvarovaný plášť realizovaný z proutěného výpletu se již odkazuje na aktuální architektonické proudy. Altán stojí na místě původní strojovny VZT, sloužící k chlazení přednáškového pavilonu. Z důvodu její příliš velké hlučnosti jsme přišli s nápadem opláštění strojovny zvukovým filtrem, který jsme z důvodu velkého rozměru tlumiče a vizuálního vzhledu VZT jednotek umístili do středové nohy altánu.

Zahradní altán jsme navrhli jako architektonicky výrazný soliterní objekt s vnitřní ocelovou svařovanou nosnou konstrukcí o půdorysném rozměru 7,5 m x 12,5 m a o výšce 3,95 m. Uložený je na podestě o půdorysném rozměru 7,5 m x 14,3 m. Altán je na všech stěnách a podhledech opatřen vrbovým proutím, které je proplétané horizontálně z proutků průměru zhruba 9 mm. Podlahová deska je z drátkobetonu v tloušťce 200 mm. Součástí podlahové konstrukce jsou prefabrikované železobetonové prvky, které jsou provedeny v nejvyšší kvalitativní třídě pohledového betonu. Střešní plášť altánu je řešen jako lepená PVC měkčená fólie šedé barvy, uložené v minimálním spádu na nosnou rámovou ocelovou konstrukci.
Druhotným čistě funkčním účelem výstavby altánu je vytvoření akustické bariéry pro vnější chladicí jednotky příslušející k budově poslucháren PEF. Z toho důvodu byla navržena dvojice obvodových stěn zajištující rozdělení přísunu chladného a odvodu teplého vzduchu. Princip řešení spočívá v tom, že uvnitř vnitřní obálky jsou umístěny tři chladicí jednotky, které si odebírají chladný vzduch z meziprostoru mezi oběma obálkami a ohřátý vzduch vyfukují do vnitřního prostoru, odkud stoupá vzhůru skrze akustické kulisy. Přívod chladného a odvod ohřátého vzduchu je opatřen akustickými tlumiči, které zamezují šíření hluku z provozu jednotek. Altán tak lze využívat i v době provozu těchto jednotek bez jakéhokoliv omezení.

Autorská zpráva
Foto: Martin Kocich, Stanislav Bříza

Autor: IO Studio – Luka Križek, Radek Bláha
Zastavěná plocha altánu: 130,8 m2
Plocha zahrady: 2000 m2

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2015

Komentáře ke článku

 
 
 
 

7. 11. 2019 07:23:44. Re: Zahradní altán v areálu ČZU. info@kp-projekt.cz

 
 
 
 

7. 11. 2019 07:23:44. Re: Zahradní altán v areálu ČZU. info@kp-projekt.cz

  Luka Křížek je žena?

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

16. 4. 2021 15:44:03

Re: Praha má plán, jak zlepšit bytovou situaci

Velké fráze plné prázdných slov. Ani jedno o tom, jak se společně s růstem zastavěnosti a zahuštění stavbami zlepší životní prostředí bývalých industriálních ploch, často bez veřejné zeleně, ani jak se vyšší počet obyvatel projeví v přeplnění sítí MHD v době špiček. ani Ň o tom, jak bude ošetřena prostupnost přeplněných vnitřních pražských komunikací i magistrály a spojek a totéž platí o umístění parkovacích a odstavných ploch pro nové rezidenty, když dnes jich až 50% chybí pro ty stávající téměř v celé Praze. Samé plány plné ničeho. Jen byty, a související TI a DI je vedlejší, přitom je základnou pro další rozvíjení osídlení v Praze. Kapacity starých inženýrských sítí, ČOV i zdrojů vody jsou již dnes přetíženy. Významné orgrtanizace zásadní pro denní provoz města, jako je mj. i TSK, jsou bez potřebného počtu kvalifikovaných techniků a takové zajímavé, leč postradatelné organizace jako je IPR , ty mají lidí a schopných přebytek. Co vše se v Praze dělá špatně, na co lidé na Magistrátě absolutně nestačí? Na všechno. Pouze zaměstnanost úředníků pořád zvyšují. Jak hloupé, jak sebevražedné, jak nekompetentní! Pan Hřib celou tuto vážnou roli řídit moudře chod města nezvládá, zrovna jako VŠICHNI JEHO PŘEDCHŮDCI! I v Praze ryba smrdí od hlavy a je jedno, zda jde o vládu nebo Magistrát. Stejní lidé, nezodpovědní, s plnými kapsami peněž za své benefity, ale výsledek jejich činností pro občany je katastrofální.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz