Zahradní altán v areálu ČZU

Areál České zemědělské univerzity v Praze Suchdole byl zbudován v 60. letech 20. století a představuje výjimečnou ukázku architektonicko urbanistické a krajinářské tvorby. Ucelený komplex budov je postaven ve stylu, odkazujícího se na Baťovský funkcionalismus. Vyznačuje se přiznaným železobetonovým skeletem a jednotným formátem oken. Budovy fakult jsou od sebe rozlišeny různobarevným mozaikovým obkladem okenních parapetních stěn.
Na tento silný architektonický odkaz jsme chtěli navázat u všech našich realizací, které jsme měli příležitost pro Provozně ekonomickou fakultu ČZU vytvořit – rekonstrukce vstupního přístřešku a vstupních prostor hlavní budovy, rekonstrukce interiérů přednáškového pavilonu, dostavba spojovacího a společenského objektu atria, kterým studenti získali přístup do severní části pozemku. Tento prostor jsme přizpůsobili pro účely pobytu studentů pomocí zahradních úprav a do středu zahrady jsme umístili zahradní altán.

Pozemek jsme proměnili na prostor, který slouží studentům jako oddychová oáza, kde mohou trávit čas mezi přednáškovými bloky, rovněž slouží k reprezentativním příležitostem.  Zahrada je vymezena do čtyř funkčních zón. Zóna dekorativního nižšího porostu vytváří optický a hlukový předěl mezi zahradou a okolními objekty, upravený stávající vzrostlý stromový porost má edukativní zaměření, volné travnaté plochy slouží pro univerzální využití a zpevněné terasy pro umístění venkovního mobiliáře.
Součástí projektu byl rovněž návrh altánu, který urbanisticky a hmotově prostor zahrady vymezuje. Byl pro nás v celkové koncepci velmi důležitý, neboť výtvarně posouvá celkové architektonické pojetí areálu do současné polohy. Tvarové a materiálové řešení podesty altánu z monolitického pohledového železobetonu navazuje na architekturu námi navrženého atria, tedy na architekturu šedesátých let minulého století. Organicky tvarovaný plášť realizovaný z proutěného výpletu se již odkazuje na aktuální architektonické proudy. Altán stojí na místě původní strojovny VZT, sloužící k chlazení přednáškového pavilonu. Z důvodu její příliš velké hlučnosti jsme přišli s nápadem opláštění strojovny zvukovým filtrem, který jsme z důvodu velkého rozměru tlumiče a vizuálního vzhledu VZT jednotek umístili do středové nohy altánu.

Zahradní altán jsme navrhli jako architektonicky výrazný soliterní objekt s vnitřní ocelovou svařovanou nosnou konstrukcí o půdorysném rozměru 7,5 m x 12,5 m a o výšce 3,95 m. Uložený je na podestě o půdorysném rozměru 7,5 m x 14,3 m. Altán je na všech stěnách a podhledech opatřen vrbovým proutím, které je proplétané horizontálně z proutků průměru zhruba 9 mm. Podlahová deska je z drátkobetonu v tloušťce 200 mm. Součástí podlahové konstrukce jsou prefabrikované železobetonové prvky, které jsou provedeny v nejvyšší kvalitativní třídě pohledového betonu. Střešní plášť altánu je řešen jako lepená PVC měkčená fólie šedé barvy, uložené v minimálním spádu na nosnou rámovou ocelovou konstrukci.
Druhotným čistě funkčním účelem výstavby altánu je vytvoření akustické bariéry pro vnější chladicí jednotky příslušející k budově poslucháren PEF. Z toho důvodu byla navržena dvojice obvodových stěn zajištující rozdělení přísunu chladného a odvodu teplého vzduchu. Princip řešení spočívá v tom, že uvnitř vnitřní obálky jsou umístěny tři chladicí jednotky, které si odebírají chladný vzduch z meziprostoru mezi oběma obálkami a ohřátý vzduch vyfukují do vnitřního prostoru, odkud stoupá vzhůru skrze akustické kulisy. Přívod chladného a odvod ohřátého vzduchu je opatřen akustickými tlumiči, které zamezují šíření hluku z provozu jednotek. Altán tak lze využívat i v době provozu těchto jednotek bez jakéhokoliv omezení.

Autorská zpráva
Foto: Martin Kocich, Stanislav Bříza

Autor: IO Studio – Luka Križek, Radek Bláha
Zastavěná plocha altánu: 130,8 m2
Plocha zahrady: 2000 m2

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Luka Křížek je žena?

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*