zerozero: Kasárne/Kulturpark košice

zerozero: Kasárne/Kulturpark košice

(11. 11. 2014) Vítězný projekt Ceny ARCH 2014

 
 
 
 

zerozero: Kasárne/Kulturpark košice

Vítězný projekt Ceny ARCH 2014

Cena ARCH je prestížnou cenou za architektúru, od roku 1998 udeľovanou mienkotvorným odborným časopisom ARCH o architektúre a inej kultúre, ktorý od roku 2006 vydáva Vydavateľstvo Eurostav, s.r.o. Zámerom ceny je vyzdvihnúť pozoruhodné diela domácej architektonickej scény a prispieť tak k jej ďalšej kultivácii. Cena ARCH má vysoký profesionálny kredit, ktorý zabezpečuje účasť špičkových európskych architektov v porote. Jej špecifickým znakom je pravidlo, že sa do nej nemožno prihlásiť. Nominácie na Cenu ARCH udeľuje každoročne redakčná rada časopisu, ktorú tvoria významné osobnosti slovenskej a stredoeurópskej architektonickej scény.

Laureát Ceny ARCH 2014 – Kasárne/Kulturpark, Košice
zerozero / Irakli Eristavi
autorská spolupráca: Pavol Šilla, Marcel Benčík, Gabriel Boženík, Milan Vlček, Silvia Šillová

Z hodnotenia poroty:
â?? Irena Fialová:Kulturpark Košice je niečo, čo je pre mňa na najvyššej európskej úrovni. Je to to najlepšie, čo sa dá vidieť. Nemyslím si, že sa to dalo spraviť lepšie... Bol to najkomplexnejší projekt zo všetkých. Využil potenciál miesta do úplného maxima. Ponúka niečo, čo tu predtým nebolo. Myslím, že je to excelentný príklad, ako by mali vyzerať verejné priestory... nie je tam jediný prvok – či v budove, či v parku, či vo verejnom priestore –, na ktorý by nebolo myslené. A to je obdivuhodné. Je to skutočne vrcholová architektúra, nielen dizajn, koncept, ale aj realizácia.“

â?? Enriaque Álvarez-Sala: „Architekt mal možnosť niečo nové postaviť – len a len svoje dielo. Vyťať všetky stromy a postaviť veľkú novú budovu, vďaka ktorej ho budú všetci poznať. Mohol s kasárňami urobiť čokoľvek, no on ich transformoval. Aj keď vyzerajú skoro rovnako ako predtým, stali sa úplne niečím iným. Rád by som architektovi poďakoval, že odolal vôli postaviť novú budovu. Už máme budov viac než dosť, nepotrebujeme ďalšie!“

â?? Juraj Hermann: „Považujem tento projekt za koncepčne veľmi čistý, perfektne realizovaný do najmenších detailov, s jasným materiálovým aj farebným konceptom. Je to projekt najvyššej európskej kvality.“

â?? Andrea Bacová: „Kulturpark je dobrý príklad, dobré posolstvo smerom k budúcim podobným projektom. Tohto roku som tam bola už po tretí raz a vždy tam nájdem nové myšlienky, zaujímavé riešenia problematiky prepojenia historickej a modernej architektúry do homogénnej jednoty. Je to veľký komplex a naozaj je nevyhnutné ho vidieť na vlastné oči a predovšetkým zažiť ho aj z pozície užívateľa.“

â?? Andrej Hrausky: „To nové je síce prítomné, ale chcelo by zostať neviditeľné. Je to veľmi inteligentné uvažovanie o celej záležitosti – stanoviť špecifickú kompozíciu starého a nového a tým ukázať, že Kasárne už kasárňami nie sú.“Investor:
Mesto Košice 
Autori architektonického riešenia: Irakli Eristavi, Pavol Šilla, Gabriel Boženík, Milan Vlček, Silvia Šillová  
Projektant architektonickej časti: Irakli Eristavi / zerozero, s. r. o.
Projektanti – statika stavby: Vladimír Durbák, Viliam Hrubovčák   
Hlavný zhotoviteľ: DOPRASTAV, a. s. 
Lehota výstavby:   06/2012 – 07/2013
Celkové investičné náklady bez DPH:  20,312 mil. €
Trieda energetickej hospodárnosti budovy: C

Kulturpark je novým typom kultúrnej inštitúcie, poskytujúcej priestor na tvorbu a prezentáciu súčasnej kultúry, vizuálneho umenia, literatúry, filmu, divadla hudby a tanca.  Toto nové kultúrne centrum sa rozprestiera v historickom areáli z konca 19. storočia. Rekonštrukcia bývalých kasární a ich premena na Kulturpark je najväčšou investíciou projektu Košice - EHMK 2013. Nová kreatívna, vzdelávacia a oddychová štvrť je zložená z troch hlavných budov, doplnených o osem nových pavilónov, vsadených do parku a námestia.  Blízkosť centra, výborná dopravná a pešia dostupnosť predurčili premenu tohto pôvodne introvertného komplexu na moderné verejné centrum kultúrneho a spoločenského diania. Prvým a zásadným krokom bolo otvorenie areálu smerom k mestu odstránením pôvodného múru okolo celého areálu. Areál je členený na dve základné časti. Verejná urbánna plocha - nové námestie otvorené do okolitej urbanistickej štruktúry a uzatvárateľné vnútro areálu s parkom. Centrálnym objektom areálu je objekt Alfa,  obsahujúca  sálové  priestory pre kultúrne podujatia s príslušným technickým zázemím. Tieto sály sú doplnené o výstavné a administratívne priestory rovnako ako zázemie pre účinkujúcich. Bravo - Centrum podpory kultúry a kreativity je lokalizované na juhozápadnom okraji areálu. Tento objekt  so štyrmi nadzemnými podlažiami ponúka plochy pre ateliéry, dielne a učebne. V objekte sa nachádza Knižnica pre deti a mládež a Dom autentickej kultúry,  zameraný na etnografický výskum a školu ľudového tanca. Charlie -Steelpark  je situovaný na severozápadnom okraji areálu. Výstavné plochy sú vzájomné prepojené prostredníctvom otvorov v stropných doskách,  poskytujú celkovú výmeru 900 m². Podkrovie predstavuje samostatný výstavný celok s výmerou 410 m². Objekt slúži ako trvalá expozícia Steelpark. Nové pavilóny Papa, November, Echo, Lima, Foxtrot, Uniform, Oscar, Delta  situované v parku i na námestí majú rôzne funkcie. Slúžia pre workshopy, informačné centrum, kaviare i ubytovanie umelcov na rezidenčných pobytoch. Stratégiu lokalizácie nových pavilónov predurčuje mriežka, ktorá je odpoveďou na striktnú, geometrickú povahu vojenského komplexu rakúsko-uhorského vojska. Odpoveďou na systém, je opäť len systém.  Stratégia rekonštrukcie existujúcich budov je jednoznačná - zachovať ich charakter, maximálne rešpektovať pôvodnú tektoniku a konštrukcie. Objekty dostali nové  fasády, rešpektujú ale  pôvodné členenie a plasticitu. Pod námestím je situované podzemné parkovisko - nutná infraštruktúra potrebná pre prevádzkovanie komplexu. Najväčším prvkom „drobnej“ architektúry na urbánnej ploche je urbánna pergola, zložená z 15-tich vertikál, ktoré sa uplatňujú ako nosiče informácií o dianí v areáli. Pre nové námestie bol vyvinutý flexibilný mobiliár, doplnený o drevené pódiá a fontánu. Projekt má silný environmentálny rozmer, využitie alternatívnych zdrojov energie prispieva k trvalej udržateľnosti nového kultúrnospoločenského komplexu.

tisková zpráva, Stavbaweb, http://stavbaroka.zoznam.sk

 

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Kultura

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz