O Českou cenu za architekturu se letos uchází 307 realizací

O Českou cenu za architekturu se letos uchází 307 realizací

O titul se v 9. ročníku České ceny za architekturu (ČCA) uchází stavby realizované v posledních pěti letech na území České republiky. Mezinárodní odborná porota z nich vybere užší okruh nominovaných, který bude oznámen na nominačním večeru 27. června v Holešovické tržnici v Praze. Nejvyšší ocenění, tedy finalisté ČCA a vítěz hlavní ceny ČCA, pak budou vyhlášena na galavečeru 7. listopadu.

Přehled všech přihlášených děl je volně přístupný na webu soutěžní přehlídky.

Máme velkou radost, neboť se letos přihlásil druhý nejvyšší počet realizací, více přihlášených bylo jen v prvním ročníku,“ přiznává Jan Kasl, předseda České komory architektů. V dřívějších ročnících výrazněji převládaly novostavby nad rekonstrukcemi. Letos však, stejně jako loni, narostl podíl rekonstrukcí. I letos se také potvrzuje, že důležitým tématem výstavby v České republice je bydlení. Rodinné a bytové domy, rezidenční komplexy, chaty i chalupy tvoří stejně jako v předchozích ročnících dvě pětiny přihlášených děl (157). Pokračuje trend budování školských a vzdělávacích zařízení, sportovních hal a tělocvičen se zázemím i v menších městech, budov občanské vybavenosti včetně kulturních a společenských zařízení, knihoven, divadel a komunitních center, administrativních budov či zdravotnických zařízení. Zajímavostí určitě je, že ve srovnání s loňským ročníkem dvojnásobně narostl počet přihlášených krajinářských počinů, zejména úpravy veřejných prostranství, a výstavba budov zajišťujících služby. Více než dvojnásobně se zároveň zvýšil počet přihlášených výtvarných děl, designových počinů a drobných staveb.

Česká cena za architekturu 2024, zdroj Česká komora architektů

Významný nárůst podílu veřejných investic, jsou mezi nimi i realizace ze soutěže
Oproti předchozím ročníkům opět narostl počet děl financovaných veřejným investorem (120). Některá z nich přitom vzešla z architektonické soutěže s potvrzením regulérnosti od České komory architektů. Tento způsob hledání zpracovatele projektové dokumentace umožňuje výběr nejvhodnějšího návrhu stavby z většího počtu předložených různorodých řešení na základě kvality. Architektonických soutěží každoročně přibývá a s vzrůstající tendencí vypisovat architektonické soutěže logicky roste i počet realizací z nich vzešlých. Investiční náklady staveb v polovině případů nepřesahují částku 30 mil. Kč (158), na druhou stranu téměř na pětinu narostl počet realizací s náklady vyššími než 100 mil. Kč (66), přičemž tyto stavby byly realizovány spíše v krajských městech a v metropoli.

Česká cena za architekturu 2024, zdroj Česká komora architektů

Dvě třetiny autorů sídlí v Praze a Brně
Z přihlášených děl dvě třetiny navrhli architekti sídlící v Praze či Brně (Praha 159, Brno 42). Stavby realizované v Praze přitom tvoří více než čtvrtinu děl (81), realizací v Brně je 19. Z krajů (vyjma Prahy) jsou pak nejvíce zastoupena díla na jižní Moravě a ve středních Čechách (v obou 41). Následuje kraj Plzeňský (23) a Moravskoslezský (20). Nejméně je přihlášených realizací z Ústeckého kraje (6).

Realizace trvá v průměru tři až čtyři roky
Průměrná délka realizace stavby (od projektu po dokončení stavby) stejně jako vloni činí 3 až 4 roky, což je trochu déle, než bývalo obvyklé v prvních letech přehlídky.

Česká cena za architekturu 2024, zdroj Česká komora architektů

Mezinárodní odborná porota
Letošní díla přihlášená do České ceny za architekturu bude hodnotit 7členná mezinárodní porota, kterou tvoří architektka a lektorka na Milánské polytechnice Adriana Granato (Itálie; studio ibsen), architekt a urbanista Peter Moravčík (Slovensko; PMArchitekti), krajinářský architekt Neil Porter (Velká Británie; Gustafson Porter + Bowman), architekt, publicista a lektor Andrius Ropolas (Litva; Office De Architectura), architekta a urbanistka akcentující udržitelný rozvoj Silja Tillner (Rakousko; Architekten Tillner & Willinger), architekt Alexandros Vaitsos (Řecko; DECA Architecture) a architektka a předsedkyně představenstva Švýcarské konference architektů Doris Wälchli (Švýcarsko; Brauen Wälchli Architectes).

Díla přihlašovali sami architekti i nominovali odborníci
Své práce mohli do soutěže přihlásit jak sami autoři, tak jejich přihlášení mohlo být iniciováno členy Akademie České ceny za architekturu. O ocenění se mohla ucházet i díla přihlášená do předchozích ročníků, vyjma těch, které se v nich dostaly mezi užší okruh nominovaných. Podrobnější seznámení s jednotlivými projekty přinese katalog nominovaných projektů a následné výstavy v regionech.

Česká cena za architekturu 2024, zdroj Česká komora architektů

Tisková zpráva, kráceno

POZOR! Česká komora architektů hledá sekretáře*řku / tajemníka*ci.

NÁPLŇ ČINNOSTI
• podílí se na přípravě a implementaci koncepčních dokumentů ČKA;
• účastní se jednání představenstva a jednání s orgány veřejné správy, zpracovává pro tato jednání odborné podklady a výstupy;
• koordinuje činnost pracovních skupin představenstva;
• trvale sleduje odbornou stránku aktuálních problémů v oboru a aktivně se účastní na jejich řešení;
• plní další úkoly vyplývající z plánu činnosti představenstva na dané období.

POŽADAVKY
• vysokoškolské vzdělání;
• zájem a dobrá orientace v oboru architektura a urbanismus;
• orientace v legislativě týkající se oborů architektura, urbanismus atd., jakož i v systému veřejné správy se zaměřením na výkon profesní samosprávy;
• výborný písemný a verbální projev;
• znalost světového jazyka, nejlépe angličtiny.

NABÍZÍ:
• zaměstnání na částečný pracovní úvazek – 20 h týdně (pracovní smlouva nebo živnostenský list);
• příjemné pracovní prostředí v kanceláři v centru Prahy;
• benefity, které budou specifikovány při osobním pohovoru.

Nástup možný ihned. Životopis včetně krátkého motivačního dopisu posílejte do 31. května na e-mail monika.pohankova@cka.cz

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*