Přihlašujte své stavby do 15. dubna 2024!

Do 15. dubna 2024 je možné přihlašovat své stavby do dvou významných přehlídek nejzajímavější soudobé české architektury: do knihy Česká architektura (ročenka) a České ceny za architekturu.

Markéta Zdebská byla letos vyzvána Dagmar Vernerovou k sestavení ročenky české architektury. Stavba by měla být dokončena v letech 2023–2024 a může být u nás i v zahraničí, alespoň jeden z autorů musí mít české občanství.
Prosím posílejte balíčky do 10 MB v náhledové kvalitě na adresu rocenka@byarchitects.cz
– název a přesnou adresu realizace (pokud není, pak prosím o souřadnice GPS) a datum realizace
– jméno autora/rů, včetně kontaktu (aktuální email a telefon)
– krátký autorský text (max. 1800 znaků vč. mezer)
– 4–5 fotografií v náhledovém rozlišení (pokud je stavba ještě v realizaci, stačí i pracovní fotografie, případně vizualizace)
– situaci a půdorys přízemí – vše pouze schémata, ve formátu jpg nebo pdf

Ročenka české architektury

Česká komora architektů má také do 15. dubna otevřeno přihlašování realizací do České ceny za architekturu, hlásit je možné architektonická díla dokončená na území České republiky v posledních pěti letech (od ledna 2019 do prosince 2023). Hodnotit je bude i letos mezinárodní odborná porota, a to bez rozdělení do kategorií. Realizace je možné přihlašovat pomocí jednoduchého online formuláře.

Registrace rychle a zdarma ZDE.

Česká cena za architekturu


Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*