Výstavba s velkoformáty Silka – inteligentní řešení pro developerské projekty vícepodlažních domů

Rychle, přesně, úsporně. Tak by se dal ve třech slovech popsat způsob práce se stavebním systémem Ytong a Silka. Tyto přednosti platí pro všechny výrobky ze sortimentu Ytong a Silka a oceňují je i developeři, kteří s nimi realizují zástavby vícepodlažních domů.

Velkoformátové prvky snižují pracnost a zvyšují efektivitu výstavby

Velký formát tvárnic a příček a k tomu minijeřáb – to je cesta k rychlé a přesné výstavbě s velkoformátovými prvky Ytong a Silka. Velkoformátové tvárnice a příčky navíc snižují nároky na personál – při práci s nimi stačí méně pracovníků, a také pro ně je díky této technologii práce fyzicky méně namáhavá. Pomocí minijeřábu může člověk zvedat bloky plošně větší, a tím až dvojnásobnou rychlostí roste výstavba a na staveništi stačí poloviční pracovní četa.

Tato forma konstrukce navíc šetří čas i při projektování a lze s nimi dobře a kvalitně připravit i multidisciplinární 3D model v BIM technologii. Obvodové stěny se u podobných projektů zdí z velkoformátových prvků Silka Tempo. Tvárnice Silka Tempo mají podobné složení jako Ytong, ale svojí únosností až 20 MPa se podobají betonu. Štíhlé stěny přinášejí kromě výborné akustiky a únosnosti i vyšší užitnou plochu v budovaném objektu. 

Výstavba ve velkoformátových systémech vyžaduje sice vzhledem k rozměrům stavebních prvků využití vhodných manipulačních zařízení, ta je ale možné si zapůjčit a jsou i velmi jednoduchá na obsluhu.Pro práci v nejtěžších podmínkách se ideálně hodí Minijeřáb MK300, multifunkční stavební minijeřáb, který je díky možnosti použití mnoha typů kleští ideální pro přemisťování různých stavebních prvků. Užitečným pomocníkem pro vyzdívky do skeletu a rekonstrukce je také lehký a snadno převozitelný minijeřáb Spider BK 250 , který lze rychle a snadno přemisťovat po staveništi a jeho konstrukce a speciální podstropní kleště umožňují umístění tvárnic i přímo pod strop.

Video návody zde:

Zdící malty pro velkoformátové tvárnice Silka

Z důvodu vyrovnání nerovností základové desky / pasu nebo stropní desky se první řada tvárnic nosných stěn ukládá do lůžka z vápenocementové zdící malty třídy M10. Pro založení první řady nenosných dělících příček z tvárnic Silka lze použít Ytong zakládací maltu tepelněizolační třídy M5. 

Po přesném uložení a vyrovnání první řady se zdí další řady. Velkoformátové tvárnice Silka Tempo musí být zbaveny prachu a ukládají se do Silka zdicí malty, nanesené pomocí Ytong / Silka zednické lžíce na vodorovné (ložné), a u tvárnic bez pera a drážky i na svislé (styčné) spáry. Standardně se při zdění s tvárnicemi Silka používá Silka zdicí malta s technickým označením Silka FIX N210, která je určená k tenkovrstvému zdění vápenopískových tvárnic Silka v interiéru i exteriéru. Při teplotách v rozsahu 0°C až 10°C.se používá Ytong/Silka zdící malta zimní (s technickým označením Ytong FIXwinter X102), která je určena k tenkovrstvému zdění tvárnic Ytong a Silka a ostatních pórobetonových a vápenopískových zdicích prvků.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*