Nové komentáře

14. 9. 2019 20:31:29

Re: Občané mohou ovlivnit budoucí podobu nové čtvrti Bubny-Zátor...

(17. 6. 2019 14:07:48. Re: Praha má plán, jak Bubny-Zátory proměnit v plnohodnotnou čtvrt) Možné připomínky: Je důvodná obava, že záměr poslouží zejména ke zdůvodnění nedodržení termínu schválení Metropolitního plánu. Změna ÚP vyvolá dlouhodobé projednávání nesčetných problémů. Doprava - není objektivní posouzení stavu ani dopadů, které nárust desetitísíců aut způsobí. Městský okruh má dle EIA pokračovat až po dokončení vnějšího okruhu Prahy. Do té doby MO ústí na Pelc Tyrolce, kde včetně výdechů z tunelu zamořuje oblast s VŠ areálem a ul. V Holešovičkách. Rychlodráze na letiště brání zamítnutí Prahy 6 druhé koleje. K obsluze čtvrti se dále uvažuje využití SJ magistrály, která je tím fixována. Nárusty zátěže způsobí neřešitelné dopravní kolapsy v celé trase Prahou. Pozemky již mají ve vlastnictví převáženě developeři, kteří budou mít zájem na maximálním vytěžení, to zn. 8 pater (Vinohrady 6 pater výjimečně) bude převažující. Město bude obtížně prosazovat veřejné zájmy. Nové byty budou drahé a převážně dostupné jen jako investice. Vltava je nadregionální biokoridor a výškové stavby k ní nepatří. Zmíněný program je naddimenzovaný, otázkou je jeho správnost. Praha má aktualizované strategické plány v nichž stále patří k prioritám : evropské město vzdělanosti, významných kulturních, vědeckých institucí apod. Kde budou? Na území je dosud plocha ZVS určena pro VŠ -UK. Již není. Dokud nebude redukována tranzitní doprava magistrály, je také diskutabilní navrhované situování koncertní síně.

30. 8. 2019 11:58:07

Re: Re: Re: Kaple Panny Marie Bolestné.

Hezký den, pro mne velmi pozoruhodná stavba hodná realizace. Dovolil bych si polemizovat s Luborem, nevím, jestli je to jméno a nebo příjmení, leč takovýchto velmi odborně odsuzujících či velmi kritických hodnocení, díky kterým se mnoho pozoruhodných staveb v naší Vlasti nerealizovala, je naše společnost plná. Se vším se dá polemizovat, ale já uznávám hlavně kritiku, která obsahuje konkrétní návrh na jiné či zdokonalující řešení. Rád se pokloním pozoruhodnému návrhu či řešení pana Lubora, ale pokud jeho profesní dráhu neprovázejí, byl bych mnohem pokornější a opatrnější ve vyjádřeních. Proto také máme plno hudebních a divadelních kritiků, kteří neumějí pořádně hrát ale v kritice vynikají. Je-li tomu v případě pana Lubora jinak, dopředu se mu omlouvám. Přiznám se, že nesdílím ani jednu obavu pana Lubora, co se týče zasazení do krajiny (doporučuji shlédnout slavnou poutní kapli architekta Corbusiera Notre Dame du Haut v Ronchampu ve Francii), ani neschopnost našich stavebních firem, ani stárnutí stavby a už vůbec ne nedostatku střídmosti, tu tento objekt vyzařuje. Prosím více tvořme a méně kritizujme. Gratuluji Architektonickému ateliéru A77 v Brně k vynikajícímu návrhu a prosím Římskokatolickou farnost v Moutnici o zamyšlení. Když bych disponoval odpovídajícími financemi, neváhal bych ani minutu a jako věřící křesťan bych se pustil do neopakovatelného díla. Srdečně zdraví Zdeněk Kuťák.

29. 8. 2019 23:11:11

Re: Re: Kaple Panny Marie Bolestné.

Dovolil bych si tak trochu nesouhlasit. Netvrdím, že je to úplně špatně, ale i jako milovník moderní architektury bych přece jen měl výhrady: Za prvé si myslím, že takto výrazná kubistická budova, tvořící lokální dominantu, je příliš násilná a tvrdá do lehounce zvlněné vesnické krajiny. Za druhé zde, myslím, architekti nedocenili obrovská rizika při realizaci, kdy bude za hranicí technologických možností libovolné české firmy udělat konstrukci (pohledový beton?) skutečně kvalitně tak, aby zůstaly takto čisté a přímé linie, kterých je opravdu požehnaně. O detailech nemluvě. S tím souvisí za třetí - jak bude vypadat stárnutí a patina takového objektu? Mám velké obavy, co by bylo výsledkem třeba za 10 let existence. A konečně za čtvrté, velmi bych právě u katolické církve (vůči níž nejsem nijak zaujatý, což dokládám svým souhlasem s církevními restitucemi) ocenil, kdyby u svých nových sakrálních objektů kladla důraz na střídmost, pokoru, účelnost a čistotu architektury, což se podle mě u tohoto návrhu tvůrcům úplně nedaří. Nebo jinak - daří, ale jen tak na 60%. Jak říkám, není to úplně špatně, ale realizaci by si dle mého názoru zasloužil přece jen trochu pokornější počin. Mimochodem jako příklad zcela nezvládnuté a extrémně arogantní sakrální architektury bych si dovolil uvést kostel Sv. Ducha ve Starém Městě. Navštívil jsem letos a byl jsem přímo šokován, jak špatná architektura se tam odehrála, jistě za obrovské peníze. Nenapravitelná škoda!

© 2007–2019 Business Media CZ, s. r. o.