Nové komentáře

17. 6. 2019 14:07:48

Re: Praha má plán, jak Bubny-Zátory proměnit v plnohodnotnou čtv...

Je důvodná obava, že záměr poslouží zejména ke zdůvodnění nedodržení termínu schválení Metropolitního plánu. Změna ÚP vyvolá dlouhodobé projednávání nesčetných problémů. Doprava - není objektivní posouzení stavu ani dopadů, které nárust desetitísíců aut způsobí. Městský okruh má dle EIA pokračovat až po dokončení vnějšího okruhu Prahy. Do té doby MO ústí na Pelc Tyrolce, kde včetně výdechů z tunelu zamořuje oblast s VŠ areálem a ul. V Holešovičkách. Rychlodráze na letiště brání zamítnutí Prahy 6 druhé koleje. K obsluze čtvrti se dále uvažuje využití SJ magistrály, která je tím fixována. Nárusty zátěže způsobí neřešitelné dopravní kolapsy v celé trase Prahou. Pozemky již mají ve vlastnictví převáženě developeři, kteří budou mít zájem na maximálním vytěžení, to zn. 8 pater (Vinohrady 6 pater výjimečně) bude převažující. Město bude obtížně prosazovat veřejné zájmy. Nové byty budou převážně dostupné jen jako investice. Vltava je nadregionální biokoridor a výškové stavby k ní nepatří. Zmíněný program je naddimenzovaný, otázkou je jeho správnost. Praha má aktualizované strategické plány v nichž stále patří k prioritám : evropské město vzdělanosti, významných kulturních, vědeckých institucí apod. Kde budou? Na území je plocha ZVS určena pro VŠ -UK. Již není. Dokud nebude redukována tranzitní doprava magistrály, je také diskutabilní navrhované situování koncertní síně.

© 2007–2019 Business Media CZ, s. r. o.