Archeopark Mikulčice

Archeopark Mikulčice

Mikulčice

(9. 9. 2015) MS Architekti

   
 
 
 
 

Archeopark Mikulčice

Základem projektu byly stavební úpravy budovy Návštěvnického centra – rozšíření původního objektu z 50. let minulého století, výstavba druhého patra budovy, úprava fasády a zateplení a spolu s tím i úprava okolí centra (doplnění mobiliáře a informačních tabulí). Podoba objektu vyžadovala modernizaci vzhledem k současným trendům v muzejnictví i s ohledem na rozvoj služeb pro návštěvníky.

Zdánlivě nahodilá hmota je nově seskupena nad stávajícím půdorysem, který byl severním směrem rozšířen. V podélném směru se centrum z východu na západ plynule zvyšuje, silueta kopíruje reliéf okolní krajiny. Západní část objektu je dvoupatrová, východní část má pouze jedno podlaží. Na fasádách se střídají prosklené plochy a děrované cortenové plechy. K objektu nového centra byla navržena rozhledna, která umožní shlédnout celý areál.

Konstrukce objektu je tvořena původními zděnými stěnami doplněnými nosnou ocelovou konstrukcí, která je z vnějšku předsazena. Ve výstavním prostoru obvodový plášť vynáší zubový skelet, stropní a střešní konstrukce podepírají příčně uložené ocelové nosníky. Samotnou plochu stropní konstrukce tvoří trapézový plech spřažený s betonovou roznášecí deskou, na kterou je položena vrstva podlahy. Střešní plášť, uložený na ocelových vaznicích a trapézovém plechu, je izolovaný minerální vlnou a krytý střešní fólií. Jako finální pohledová vrstva slouží extenzivní zelená střecha. Vykonzolovanou část střešní konstrukce nad nově přistavěnou částí návštěvnického centra podporují šikmé předsazené sloupy tvořící dominantní zubovitý prvek na fasádě budovy. Nosná konstrukce je založena na železobetonových patkách. Opláštění centra je provedeno z cortenových šikmo prořezávaných plechů. Plechové dílce jsou neseny na distančním roštu kotveném do nosného ocelového skeletu.

Vnitřní dispozice umožňuje volné proudění osob výstavním prostorem a využití nabídky návštěvnických služeb. Severní část obvodového pláště je prosklená - tento prostor má vtáhnout návštěvníky dovnitř muzea. Ze vstupního prostoru je přístup do šatny, pokladny a do expozice. Na výstavní prostor přímo navazuje přednáškový sál, se kterým může být v případě potřeby propojen. Interiéry jsou laděny do světlých odstínů, které umožňují variabilitu návštěvnického centra. Centrální část muzea je vybavena expozičními panely, počítači s výukovými programy, promítacím plátnem a plastickým modelem mikulčického hradiště. Prostor stálé expozice byl nově upraven – autoři ho ztvárnili jako řeku s čluny. Návštěvnický okruh je veden po obvodu centrálně umístěných hlavních expozičních prvků.

Rozhledna byla řešena samostatně, její konstrukce je oddělena od návštěvnického centra. Tvoří ji čtveřice ocelových sloupů, které jsou založeny na pilotách hlubokých 8 m. Středový sloup vynáší ocelové točité schodiště. Konstrukce je po výšce ztužena diagonálním zavětrováním.

Součástí projektu jsou také informační tabule v okolí návštěvnického centra – řada z nich je semitransparentní, takže na nich umístěné informace (znázornění původní zástavby hradiště) divák může porovnat s dnešním stavem.

Autorská zpráva
Foto: Tomáš Sklenář


 

Ideové a architektonické řešení lokality archeoparku Mikulčice-Kopčany vychází z vítězného soutěžního návrhu Ing. Petra Veličky, Ing. Markéty Veličkové a Ing. arch. Jana Cyranyho. Kompletní projekt se všemi projektovými fázemi včetně realizace stavby vypracoval ateliér MS Architekti s.r.o.

Autoři projektu: Ing. arch. Markéta Havlíčková, Ing. arch. Tomáš Filgas, Ing. arch. Tomáš Sklenář, Ing. Martin Studnička
Zastavěná plocha: 652,6 m2
Zpevněné plochy: 509 m2
Výstavní plocha se zázemím: 385 m2
Administrativní prostory: 260 m2
Celkový obestavěný prostor: 4 200 m3

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

Dokončení

2014

 
 
 
 
48.8164264
17.0510711
Archeopark Mikulčice

Archeopark Mikulčice
Mikulčice

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz