Architekti - C

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Praha 7

Tel. +420 222 955 614

Praha 3 – Žižkov

Tel. +420 277 277 017

Praha 6

Tel. +420 274 810 745-7

Brno – venkov

Tel. +420 775 229 917

Vsetín

Tel. +420 725 280 182

Zlín

Tel. +420 777 903 239

Praha 8

Tel. +420 724 349 259

Ostrava

Tel. +420 595 693 250

Doubravka - Plzeň

Tel. +420 774 987 247

Brno

Tel. +420 777 575 434

Praha 6 Dejvice

Tel. +420 777 194 071

Praha 2

Tel. +420 739 415 901

Nový Jičín

Tel. +420 739 628 449

Praha 6

Praha 3

Tel. +420 605 240 688

Praha 3

Tel. +420 723 828 123

Praha 7

Tel. +420 233 325 910

Mladá Boleslav

Tel. +420 777 147 252

 
Nové komentáře

16. 4. 2021 15:44:03

Re: Praha má plán, jak zlepšit bytovou situaci

Velké fráze plné prázdných slov. Ani jedno o tom, jak se společně s růstem zastavěnosti a zahuštění stavbami zlepší životní prostředí bývalých industriálních ploch, často bez veřejné zeleně, ani jak se vyšší počet obyvatel projeví v přeplnění sítí MHD v době špiček. ani Ň o tom, jak bude ošetřena prostupnost přeplněných vnitřních pražských komunikací i magistrály a spojek a totéž platí o umístění parkovacích a odstavných ploch pro nové rezidenty, když dnes jich až 50% chybí pro ty stávající téměř v celé Praze. Samé plány plné ničeho. Jen byty, a související TI a DI je vedlejší, přitom je základnou pro další rozvíjení osídlení v Praze. Kapacity starých inženýrských sítí, ČOV i zdrojů vody jsou již dnes přetíženy. Významné orgrtanizace zásadní pro denní provoz města, jako je mj. i TSK, jsou bez potřebného počtu kvalifikovaných techniků a takové zajímavé, leč postradatelné organizace jako je IPR , ty mají lidí a schopných přebytek. Co vše se v Praze dělá špatně, na co lidé na Magistrátě absolutně nestačí? Na všechno. Pouze zaměstnanost úředníků pořád zvyšují. Jak hloupé, jak sebevražedné, jak nekompetentní! Pan Hřib celou tuto vážnou roli řídit moudře chod města nezvládá, zrovna jako VŠICHNI JEHO PŘEDCHŮDCI! I v Praze ryba smrdí od hlavy a je jedno, zda jde o vládu nebo Magistrát. Stejní lidé, nezodpovědní, s plnými kapsami peněž za své benefity, ale výsledek jejich činností pro občany je katastrofální.

 
© 2007–2021 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz