Ateliérový dům v Ratiboři

Ateliérový dům v Ratiboři

Ratiboř u Vsetína

(11. 5. 2018) studio OBJEKTOR

   
 
 
 
 

Ateliérový dům v Ratiboři

Parcela se nachází v centru obce Ratiboř, kde zástavbu tvoří nesourodé rodinné domy s jasně definovanou uliční čárou. Náš dům nastavuje zrcadlo svému okolí a navrhuje alternativu ke každodennímu cestování za prací do měst. 
Variabilita interiérů a vnější výraz domu reflektují jeho funkci. Celek tvoří menší objemy hmot, jejichž kompozice v přízemí vytváří dvě krytá parkovací stání. Pozemek není oplocen, přízemí je z části otevřeno do uliční fronty, z části se otevírá do intimní zahrady. Figura domu pracuje s rytmem, vrstevnatostí vztahů, střídá plno a prázdno. Hmota domu časem poroste vegetací a nahradí zelené koruny stromů.

Provozní řešení

Stavba je rozdělena na tři samostatné jednotky. V přízemí je ateliér s jednacím prostorem, kuchyňkou, toaletou se sprchou a vestavěným patrem na spaní. Další ateliér tvoří centrální prostor s vyšší světlou výškou se zázemím (toaleta, sklad, kuchyňka) s vestavěným polopatrem. V patře se nachází hala s kuchyňkou, koupelna a další volný pracovní prostor. Ten je možné rozdělit pomocí velkoformátových otočných stěn na tři malé nebo jeden velký ateliér. Na severní straně směrem k ulici prostor ukončuje balkon s pozinkovanou sítí pro popínavé rostliny. Vstup do ateliéru A a C je z uliční fronty, vstup do ateliéru B je průchodem skrze parkovací stání.

Konstrukce
Svislé nosné i nenosné konstrukce byly realizovány z dřevěných masivních panelů. U vybraných nosných stěn jsou sádrokartonové předstěny pro vedení instalací. Vodorovné konstrukce jsou také z dřevěných masivních panelů. V místech největšího statického namáhání dřevěných konstrukcí jsou navrženy ocelové nosníky. Fasáda je kontaktní s tenkovrstvou omítkou v bílé a mírně kontrastní šedé barvě. Střecha je plochá, nepochozí. Střešní krytinu tvoří PVC fólie se zátěžovou vrstvou z kačírku. Výplně okenních otvorů mají tepelně izolační trojskla s dřevohliníkovým rámem. Zpevněné plochy tvoří betonová dlažba a dřevěná terasa.

Autorská zpráva

Autor návrhu: studio OBJEKTOR – Jakub Červenka; spolupráce Martin Rosa, Archcon statika, David Böhm – projekt oken a dveří, Miroslav Svrčina – projekt hrubé stavby
Zastavěná plocha: 142,2 m2
Obestavěný prostor: 700 m3
Konstrukce a technologie: KHL panely – velkoformátové lepené vícevrstvé konstrukční panely z masivního dřeva s kontaktním zateplovacím systémem
Hlavní dodavatelé: JASY Vsetín (základová deska), Abete dřevostavby (dřevostavba), Izolting Moravia (střecha), TRONET (okna, dveře, otočné stěny), Fárek Stavební s.r.o. (fasáda), S-TECHNIK (kompletace)

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2017

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

16. 4. 2021 15:44:03

Re: Praha má plán, jak zlepšit bytovou situaci

Velké fráze plné prázdných slov. Ani jedno o tom, jak se společně s růstem zastavěnosti a zahuštění stavbami zlepší životní prostředí bývalých industriálních ploch, často bez veřejné zeleně, ani jak se vyšší počet obyvatel projeví v přeplnění sítí MHD v době špiček. ani Ň o tom, jak bude ošetřena prostupnost přeplněných vnitřních pražských komunikací i magistrály a spojek a totéž platí o umístění parkovacích a odstavných ploch pro nové rezidenty, když dnes jich až 50% chybí pro ty stávající téměř v celé Praze. Samé plány plné ničeho. Jen byty, a související TI a DI je vedlejší, přitom je základnou pro další rozvíjení osídlení v Praze. Kapacity starých inženýrských sítí, ČOV i zdrojů vody jsou již dnes přetíženy. Významné orgrtanizace zásadní pro denní provoz města, jako je mj. i TSK, jsou bez potřebného počtu kvalifikovaných techniků a takové zajímavé, leč postradatelné organizace jako je IPR , ty mají lidí a schopných přebytek. Co vše se v Praze dělá špatně, na co lidé na Magistrátě absolutně nestačí? Na všechno. Pouze zaměstnanost úředníků pořád zvyšují. Jak hloupé, jak sebevražedné, jak nekompetentní! Pan Hřib celou tuto vážnou roli řídit moudře chod města nezvládá, zrovna jako VŠICHNI JEHO PŘEDCHŮDCI! I v Praze ryba smrdí od hlavy a je jedno, zda jde o vládu nebo Magistrát. Stejní lidé, nezodpovědní, s plnými kapsami peněž za své benefity, ale výsledek jejich činností pro občany je katastrofální.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz