Ateliérový dům v Ratiboři

Parcela se nachází v centru obce Ratiboř, kde zástavbu tvoří nesourodé rodinné domy s jasně definovanou uliční čárou. Náš dům nastavuje zrcadlo svému okolí a navrhuje alternativu ke každodennímu cestování za prací do měst. 
Variabilita interiérů a vnější výraz domu reflektují jeho funkci. Celek tvoří menší objemy hmot, jejichž kompozice v přízemí vytváří dvě krytá parkovací stání. Pozemek není oplocen, přízemí je z části otevřeno do uliční fronty, z části se otevírá do intimní zahrady. Figura domu pracuje s rytmem, vrstevnatostí vztahů, střídá plno a prázdno. Hmota domu časem poroste vegetací a nahradí zelené koruny stromů.

Provozní řešení

Stavba je rozdělena na tři samostatné jednotky. V přízemí je ateliér s jednacím prostorem, kuchyňkou, toaletou se sprchou a vestavěným patrem na spaní. Další ateliér tvoří centrální prostor s vyšší světlou výškou se zázemím (toaleta, sklad, kuchyňka) s vestavěným polopatrem. V patře se nachází hala s kuchyňkou, koupelna a další volný pracovní prostor. Ten je možné rozdělit pomocí velkoformátových otočných stěn na tři malé nebo jeden velký ateliér. Na severní straně směrem k ulici prostor ukončuje balkon s pozinkovanou sítí pro popínavé rostliny. Vstup do ateliéru A a C je z uliční fronty, vstup do ateliéru B je průchodem skrze parkovací stání.

Konstrukce
Svislé nosné i nenosné konstrukce byly realizovány z dřevěných masivních panelů. U vybraných nosných stěn jsou sádrokartonové předstěny pro vedení instalací. Vodorovné konstrukce jsou také z dřevěných masivních panelů. V místech největšího statického namáhání dřevěných konstrukcí jsou navrženy ocelové nosníky. Fasáda je kontaktní s tenkovrstvou omítkou v bílé a mírně kontrastní šedé barvě. Střecha je plochá, nepochozí. Střešní krytinu tvoří PVC fólie se zátěžovou vrstvou z kačírku. Výplně okenních otvorů mají tepelně izolační trojskla s dřevohliníkovým rámem. Zpevněné plochy tvoří betonová dlažba a dřevěná terasa.

Autorská zpráva

Autor návrhu: studio OBJEKTOR – Jakub Červenka; spolupráce Martin Rosa, Archcon statika, David Böhm – projekt oken a dveří, Miroslav Svrčina – projekt hrubé stavby
Zastavěná plocha: 142,2 m2
Obestavěný prostor: 700 m3
Konstrukce a technologie: KHL panely – velkoformátové lepené vícevrstvé konstrukční panely z masivního dřeva s kontaktním zateplovacím systémem
Hlavní dodavatelé: JASY Vsetín (základová deska), Abete dřevostavby (dřevostavba), Izolting Moravia (střecha), TRONET (okna, dveře, otočné stěny), Fárek Stavební s.r.o. (fasáda), S-TECHNIK (kompletace)

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*