Barrandovské terasy

Barrandovské terasy

Barrandovská 1/165, 152 00 Praha 5 - Barrandov

(13. 10. 2016) Na Barrandově byla zahájena rekonstrukce stávajícího objektu Barrandovské terasy a znovu započata výstavba nových budov.

   
 
 
 
 

Barrandovské terasy

Dne 31. srpna 2016 obdržela společnost Barrandovské terasy a.s. stavební souhlas s provedením rekonstrukce stávající budovy Maxe Urbana. Hlavním záměrem projektu je citlivá rekonstrukce objektu včetně obnovy restaurace s vyhlídkovou věží tak, aby se opět stal dominantou Barrandova. Předpokládá se, že v objektu vzniknou dvě restaurace. Byla rovněž obnovena výstavba dvou nových budov, se kterými projekt počítá.

Nultá etapa byla započata 15. září 2016. V jejím rámci dojde k odstranění dodatečně vystavených prvků a nových povrchů na fasádě, odstranění kabřincového obkladu, demontáži kovového přístřešku nad vstupem i dřevěné nástavby na severozápadním rohu historické přístavby a k odstranění dodatečně provedených úprav vnitřních povrchů. V interiérech historické budovy budou oškrabány tapety a latexové výmalby, bude definitivně opraven střešní plášť na hlavní budově a věži, stávající vrstvy střešního pláště budou odstraněny a nahrazeny novou konstrukcí. Dále byla obnovena výstavba dvou nových budov. Jedná se o hotel apartmánového typu, který bude kopírovat původní hadovitý půdorys teras, a o moderní apartmánový komplex na ostrohu v severní části teras.

Rekonstrukcí stávajícího objektu byl pověřen Ing. arch. Ondřej Kukral, který se podílel na řadě odbornou veřejností výborně hodnocených rehabilitací významných staveb. Jedná se například o rekonstrukci památkově chráněného objektu Nový zámek v Ratboři u Kolína od arch. Jana Kotěry (dnes Hotel Chateau Kotěra), spolupráci na rehabilitaci památkově chráněné secesní stavby Okresního domu prof. arch. Jana Kotěry (dnes hotel Okresní dům) a především na rekonstrukci bývalé Cyrilometodějské záložny vyprojektované prof. Ing. V. Fischerem, situované na Zelném trhu v centru Brna (dnes hotel Grandezza Luxury Palace).

Vypracováním projektu dvou nových staveb bylo pověřeno renomované brněnské studio Kuba & Pilař architekti.  Akad. arch. Ladislav Kuba a Ing. arch. Tomáš Pilař byli za své progresivní návrhy a realizace mnohokrát oceněni, mimo jiné také v české soutěži pro architekty Grand Prix architektů – v roce 2002 za knihovnu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a v roce 2009 za areál Fakulty chemicko-technologické a tělovýchovná zařízení Univerzity Pardubice. V současné době patří mezi nejoceňovanější české ateliéry. Spojení dosavadních výsledků spolupráce s Ing. arch. Kukralem a jedné z nejuznávanějších architektonických kanceláří Kuba & Pilař architekti je zárukou jedinečnosti rekonstrukce Barrandovských teras. 

Na návrhu interiéru restaurací, které se ve stávajícím objektu plánují, pracuje dvojice interiérových designérů Václav Novák a Petra Nováková – Ondreičková. Vizuální umělkyně Petra Nováková – Ondreičková se stejně jako její manžel soustředí na návrhy interiérů, design nábytku, prostorové instalace a filmovou architekturu. V roce 2012 získala ocenění Grand Prix Bienale slovenského umenia. „K výtvarnému pojetí interiéru přistupuji jako k prostorové instalaci. Ráda pracuji s použitým materiálem protknutým historií. Nábytku vdechuji nový život prostřednictvím konfrontace s novými tvary,“ říká designérka. „Zkušenosti s rekonstrukcí památkových objektů mě utvrdily v názoru, že je nutné přistupovat k zadáním této povahy s úctou. Moji tvorbu nejlépe vystihují tři slova – respekt, úcta a hravost,“ dodává Václav Novák.

Provozovatelem obou restaurací ve stávajícím objektu Barrandovských teras bude Robert Chejn, který na projektu spolupracuje jako konzultant a budoucí nájemce restaurací již 13 let. „V přízemí vyroste velká prvorepubliková restaurace a ve vedlejší části pak moderní podnik s mezinárodní kuchyní,“ říká Robert Chejn. V minulosti působil jako šéfkuchař ve věhlasných restauracích U Mecenáše a  U Vladaře, stál také u zrodu restaurací La Provence, kterou pět let provozoval, a malostranského podniku Bazaar. Má za sebou i bohaté zahraniční zkušenosti. Od roku 2004 provozuje hotel s restaurací Chateau Kotěra v Ratboři u Kolína.

Historie objektu Barrandovské terasy
Stavba na Barrandovských terasách byla realizována z iniciativy bratří Václava a Miloše Havlových v letech 1929 – 1930. Řadí se k nejvýznamnějším stavbám funkcionalistické architektury. Autorem projektu byl známý architekt Max Urban (1882 - 1959), který rovněž navrhl objekt nedalekých filmových ateliérů a celkové urbanistické řešení vilové čtvrti Barrandov (1927 – 1929). Urban byl také kameramanem i filmovým podnikatelem a jeho manželka Anny Ondráková známou filmovou hvězdou. Prostředí nad městem a meandrem Vltavy bylo ideální k uskutečnění celého projektu.

Inspirací stavby na skalním masivu byl restaurační pavilon Cliff House na ostrohu nad Tichým oceánem u San Franciska, který kdysi Max Urban navštívil. Nautické motivy jsou patrné na celé stavbě – terasy, rampová schodiště, zaoblená nároží, pásová okna. Suterén budovy tvořila kuchyně se zázemím, přízemí hlavní restaurace, denní bar, velký taneční sál, přípravny, sociální zázemí a terasa. V prvním patře se nacházela další restaurace, taneční sál, letní diskotéka, sociální zázemí a balkon. Druhé až čtvrté patro bylo zřízeno nad menší částí půdorysu ve formě věže, přičemž ve dvou spodních patrech byly kanceláře, nejvyšší patro pak tvořila krytá terasa.  

Barrandovské terasy byly prohlášeny kulturní památkou v roce 1988. Jejich technický stav tomu však zdaleka neodpovídal. Během 70. let docházelo často k necitlivým opravám a úpravám interiéru, po listopadu 1989 se staly centrem diskoték a útulkem bezdomovců. Důsledky byly fatální – v říjnu 2001 vyhořel Trilobit bar, který se stal ve 30. a 40. letech jedním z nejoblíbenějších míst schůzek pražské smetánky. Okolí pak zpustlo a zarostlo vzrostlými nálety a křovisky.

O společnosti Barrandovské terasy a.s.
Michalis Dzikos dlouhodobě podniká v oblasti realit a developmentu. V pozici investora stojí za řadou úspěšně realizovaných projektů ve Středočeském, Libereckém, Hradeckém a Jihomoravském  kraji. Do společnosti Barrandovské terasy vstoupil  v únoru 2003, kdy byl  usnesením Městského soudu v Praze zapsán jako předseda představenstva Barrandovské terasy, a.s. se sídlem Barrandovská 165/1, Hlubočepy, 152 00 Praha 5.

tisková zpráva

Majitel chce Barrandovské terasy s hotelem otevřít za tři roky
(ČTK) - Za tři roky by měly podle plánů majitele ožít kdysi slavné Barrandovské terasy. Funkcionalistická budova z roku 1928 od architekta Maxe Urbana se začala po dlouhých letech opravovat v polovině září. V objektu mají vzniknout dvě restaurace. Původní stavbu doplní novostavba hotelu, který by měl pomoci projekt zaplatit. Novináře o tom dnes jako zástupci investora informovali architekti, kteří na opravě a novostavbě pracují. Cenu, kterou do záchrany někdejší slavné stavby investuje, majitel, liberecký podnikatel Michalis Dzikos, nezveřejnil.

Podle starších úvah Dzikosova někdejšího spolupracovníka Jaromíra Hrdličky má jít o investici mezi 200 až 500 miliony korun. Dzikos se specializuje na opravy architektonických památek první republiky a zrekonstruoval například Mandelíkovu vilu u Kolína na hotel Chateau Kotěra, v Brně přestavěl někdejší banku na Zelném trhu na Hotel Grandezza. Na něm Dzikos spolupracoval s architektem Ondřejem Kukralem, který připravil také rekonstrukci Barrandovských teras.

V úvodní etapě rekonstrukce byly odstraněny dodatečně vystavěné prvky, nástavby nebo kabřincový obklad, v interiéru latexové výmalby či tapety. Kukral dnes uvedl, že veškeré úpravy se dějí v souladu s památkáři. Historická budova ale nebude pietně restaurována, jiná budou muset být nejen z důvodu velkého hluku kolem stavby třeba okna, nutná je vzduchotechnika a další úpravy, pro zamýšlený provoz nezbytnými.

Po opravě a zprovoznění historického objektu vyroste v těsném sousedství novostavba dvoupodlažního hotelu. Její projekt pochází od renomovaného studia Kuba Pilař architekti. Zničený bar Trilobit obnoven nebude. Dzikos areál vlastní prostřednictvím firmy Barrandovské terasy od roku 2001 a rozjezd rekonstrukce avizoval už několikrát. Stavební povolení má od roku 2011, projekt je z roku 2004. Apartmánový hotel se bude skládat ze dvou budov, jedna má kopírovat původní tvar teras, druhá bude stát na samé špičce ostrohu, uvedl dnes architekt Ladislav Kuba.

"Je to docela obtížné zadání, protože veřejnost má Barrandovské terasy zažité v původní podobě jako kultovní výletní restauraci s venkovními terasami. V této prvorepublikové podobě dnes ale už nemohou fungovat, protože okolí se naprosto změnilo - dříve klidné místo uprostřed přírody je dnes doslova obklíčeno frekventovanými komunikacemi, takže hluk znemožňuje pobyt na venkovních terasách. Proto také restaurace přestala fungovat," řekl ČTK už dříve k projektu Kuba. "Místo má spoustu omezení. Náš hlavní problém byl, jakou formou naplnit požadavky investora a jaký vztah by měla mít dostavba k původní restauraci," uvedl.

Památkáři se s nevratným budoucím zastavěním venkovní části teras neradi smiřovali. Vedoucí územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu Ondřej Šefců však už dříve uznal, že opravit jen restaurační objekt asi nebylo reálné - několik investorů od takového nápadu ustoupilo. Důležité ale podle něj je, že objekt, který je kulturní památkou, bude zachráněn, byť za cenu přístavby v okolí.

Původní budova by měla zůstat přístupná veřejnosti, včetně kdysi slavné Francouzské restaurace. Měla by z ní ale být restaurace česká, v druhé, kde byla dříve kavárna, pak lehčí bistro s mezinárodní kuchyní. Obě restaurace bude provozovat šéfkuchař Robert Chejn, který od roku 2004 provozuje hotel s restaurací Chateau Kotěra.

Pod novostavbou hotelu zřejmě ještě nějakou dobu budou stát zarůstající ruiny skokanské věže, protože se nepodařilo nalézt společné řešení pro kdysi propojené areály teras a bazénu mezi skalami pod terasami. Bazén nefunguje už od 50. let 20. století. Pozemek pod skálou patří manželce Ivana Havla, bratra bývalého prezidenta Václava Havla.


Doplněno Stavbaweb:
Vzkříšení Barrandovských teras  (rozhovor se Zdeňkem Lukešem a Davidem macháčkem)
Kam se vydat: Terasy Barrandov (včetně fotogalerie)
Praha neznámá - Terasy Barrandov – areál nostalgických vzpomínek (podrobně popsaná historie včetně rozsáhlé fotogalerie současného stavu) 
Barrandov1928.cz - Barrandovská 1/165 (historie a rozsáhlá fotogalerie původního stavu)
Barrandovské terasy  - Wikipedie

Související zprávy:
Barrandovské terasy 13.5.2016


Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

 
 
 
 
50.0375823
14.4024522
Barrandovské terasy

Barrandovské terasy
Barrandovská 1/165
152 00 Praha 5 - Barrandov

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz