Betonový dům v Sussexu

Betonový dům v Sussexu

(25. 3. 2019) Neobvyklá betonová konstrukce vytvarovaná kompletně se systémem DUO

   
 
 
 
 

Betonový dům v Sussexu

V loňském roce vznikla ve východním Sussexu v běžné obytné čtvrti výjimečná betonová konstrukce. Jednopodlažní budova navržená stavitelem Adrianem Corrigallou je jeho první stavbou vybudovanou z vlastního podnětu. Zároveň se jedná o první obytnou budovu ve Velké Británii bedněnou systémem univerzálního bednění DUO. Pro techniky PERI bylo největší výzvou najít rovnováhu mezi splněním architektonických požadavků a možnostmi systému DUO.

V mnoha směrech se projekt rozchází s tradičními stavebními metodami. Správně zvolené bednění zde určovalo pravidla pro stavební techniku. U tohoto projektu nebyla celá konstrukce z monolitického betonu zhotovena z konvenčního dřevěného a těžkého ocelového bednění, ale ze systému DUO – bednění vyrobeného výhradně z technopolymerů. Tento systém je běžně nasazován při budování menších, jednodušších konstrukcí jako efektivní alternativa k těžkým systémům. Betonový dům ale není žádnou jednoduchou konstrukcí, nýbrž disponuje různými výškami podlah a nepravidelnými úhly. U tohoto projektu bednění DUO dokázalo, že systémové bednění zvládne mnohem více.

Provedení stavby Od začátku bylo navrženo nasazení panelů DUO jak ve vodorovné, tak ve svislé poloze – tedy pro bednění stropů, sloupů a stěn. Na stavbu celé budovy bylo nasazeno celkem 355 panelů bednění, které byly 30 – 35krát opětovně použity. Stěny byly zhotoveny ve 29 betonářských záběrech s výškou betonáže od 2,30 m do 3,80 m. Stojky PERI PEP Alpha tvořily podepření betonových stropních desek s rozlohou 345 m², které byly betonovány v 5 úsecích. Jak snadno mohou být se systémem DUO vytvořeny jednoduché konstrukce, se ukázalo při betonáži 0,30 m a 1,40 m vysokých lomů a zkosených čelních hran stropních desek. Při jejich provádění nebylo třeba žádných detailních technických výkresů.

Správně zvolené lehké bednění Lehké díly bednění, z nichž největší panely neváží více než 25 kg, byly pro tuto stavbu ideální s ohledem na polohu a omezený prostor staveniště. Tým na stavbě mohl s panely manipulovat ručně, nebylo nutné použití jeřábu.
Využití systému DUO přineslo také logistické výhody mimo staveniště. Vzhledem k nízké hmotnosti panelů bylo zapotřebí pouze tří nákladních vozidel pro přepravu materiálu ze skladu PERI na stavbu. Tím mohl být značně zredukován objem přepravy ze stavby a na stavbu, zásadně sníženy náklady na dopravu a v neposlední řadě usnadněno vyložení a naložení dopravních prostředků.  

Univerzální lehké bednění splnilo představu stavitele o snižování množství stavebního odpadu. Všechny suroviny použité pro výrobu systému DUO jsou 100% recyklovatelné a opakovaně použitelné pro výrobu nových panelů. Tento bednicí systém je tak trvalou alternativou k běžnému bednění.

Projektové řešení s betonem Resilia Pro rovnoměrné uložení betonu do složitého tvaru nasazeného bednění bez dodatečného vibrování byla použita směs samozhutnitelného betonu Resilia s přidanými vlákny. Svou konzistencí působí směs Resilia větším tlakem než běžný beton. Bednění DUO je dimenzováno pro maximální tlak betonu 50 kN/m². Aby nedošlo k překročení tohoto maxima, muselo probíhat lití betonu velmi kontrolovaně, zejména proto, že se jednalo o směs vyrobenou speciálně pro tento projekt, která nebyla dosud s tímto bedněním a těmito betonářskými deskami použita.

Zpoždění v procesu betonáže může ovlivnit konkrétní výsledek. V tomto projektu bylo toto riziko minimalizováno pravidelnými dodávkami betonu z blízké betonárky. Kromě toho bylo množství betonu dodané pro každý záběr přesně přizpůsobeno počtu nasazených panelů DUO. Celkově byla použitá směs betonu velmi dobře přizpůsobena k nasazenému bednění tak, aby bylo možné dosáhnout požadovaného, jedinečného výsledku.

PERI – Lehké rámové bednění DUO

podle podkladů společnosti PERIZákladní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rodinné domy

Komentáře ke článku

 
 
 
 

22. 4. 2019 22:32:26. Re: Betonový dům v Sussexu. Peter Bench
24. 5. 2020 21:57:48. Re: Re: Betonový dům v Sussexu. Y

 
 
 
 

22. 4. 2019 22:32:26. Re: Betonový dům v Sussexu. Peter Bench

  U vodního prvku došli lišty a muselo se brousit ??

24. 5. 2020 21:57:48. Re: Re: Betonový dům v Sussexu. Y

  Lišty došly s tvrdým y!

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz