BITTNER ARCHITECTS: ELADA — Víceúčelové centrum Církve bratrské v Bystrém

BITTNER ARCHITECTS: ELADA — Víceúčelové centrum Církve bratrské v Bystrém

(8. 10. 2014) Víceúčelové centrum Církve bratrské v Bystrém – ELADA vzniklo na místě nejstarší modlitebny Církve bratrské v České republice – v obci Bystré v Orlických horách. Původní budova však v průběhu let ztratila na své autentičnosti a vykazovala nevyhovující technický stav. Vznikla tak příležitost ke změně přístupu k užívání církevní stavby – nová budova se stala otevřenou, multifunkční a nepřetržitě využívanou stavbou, která slouží nejen k duchovní činnosti, ale i veřejnosti mimo církevní společenství.

 
 
 
 

BITTNER ARCHITECTS: ELADA — Víceúčelové centrum Církve bratrské v Bystrém

Víceúčelové centrum Církve bratrské v Bystrém – ELADA vzniklo na místě nejstarší modlitebny Církve bratrské v České republice – v obci Bystré v Orlických horách. Původní budova však v průběhu let ztratila na své autentičnosti a vykazovala nevyhovující technický stav. Vznikla tak příležitost ke změně přístupu k užívání církevní stavby – nová budova se stala otevřenou, multifunkční a nepřetržitě využívanou stavbou, která slouží nejen k duchovní činnosti, ale i veřejnosti mimo církevní společenství.

Modlitebna Církve bratrské a mateřská škola v Bystrém
Místo: Bystré
Investor: Sbor Církve bratrské v Bystrém
Autoři: Klára Bittnerová, Oldřich Bittner / BITTNER architects
Spolupráce: Ondřej Kubalák, Radek Stejskal
Profese: Jiří Viesner / statika, Jiří Vik – tepelná technika Hradec Králové / vytápění, MK PROFI Hradec Králové, s. r. o. / zdravotní technika, MIKROKLIMA, s. r. o. / vzduchotechnika, měření a regulace, Ladislav Čepelka – projekce elektro / elektroinstalace
Dodavatel: KERSON spol. s r. o.
Projekt: IV. 2011 – II. 2012
Realizace: IV. 2012 – VIII. 2013
Foto: Jan Grulich, Jiří Ernest

V objektu se nachází mateřská škola, která významně zvýšila úroveň vybavenosti malé podhorské vesnice. V Eladě se konají koncerty, výstavy, přednášky, akce pro děti, slouží jako společenské a vzdělávací centrum, jehož význam již daleko přesahuje obec samotnou. Centrum Elada vzniklo bez jakékoli podpory z rozpočtů ČR nebo EU.
Elada tvoří okrajovou stavbu kompaktní obce. S dominantou – barokním kostelem sv. Bartoloměje – se uplatňuje v dálkových pohledech. S tímto vědomím byl volen architektonický koncept – díky výrazné horizontalitě, použitým materiálům a okolní zeleni došlo k harmonickému začlenění do krajinného rázu.
Konceptem řešení se stala centrální pozice nejdůležitějšího prostoru – sálu pro 150-200 osob, kolem kterého jsou rozmístěny další provozně a opticky propojené prostory a místnosti. Parametry sálu (velikost, tvar, proporce, světlo a akustika) umožňují pořádání bohoslužeb, společenských akcí, koncertů, přednášek i jiných scénických vystoupení, propojitelnost s okolními prostory umožňuje variabilní zvětšování kapacity.
Objekt je rozdělen do dvou provozních částí – modlitebny a mateřské školy. Navržené řešení umožňuje oba provozy dle potřeby a charakteru akcí variabilně propojovat. Důležitým faktorem návrhu byly výhledy do krásné krajiny a propojení vnitřních prostor s okolní zahradou. Učebnu školky rozšiřuje letní střešní terasa.Hmotové řešení objektu vychází z kompaktního objemu, který je podtržen částečně transparentním přetažením dřevěné fasády nad atiky. Jsou tak záměrně potlačeny výškové rozdíly jednotlivých objemů. Stavba se vyznačuje horizontalitou, která je zvýrazněna materiálovým řešením fasád.
Konstrukční systém stavby je navržen stěnový zděný, kombinovaný s ocelovým skeletem hlavního sálu. Stropy jsou z železobetonových dílců, atypické překlady a průvlaky jsou železobetonové, monolitické, stejně jako hlavní schodiště. Šikmé střechy jsou tvořeny kompletními dílci. Fasády tvoří modřínový horizontální prkenný obklad, kombinovaný s omítnutými plochami. Vnitřní prostory byly opatřeny minerálními akustickými podhledy. Důraz byl kladen na nízkou energetickou náročnost objektu. Zdrojem tepla jsou tepelná čerpadla, distribuce tepla je řešena kombinací podlahového vytápění a vícefunkčních otopných těles. Veškeré obvodové konstrukce splňují s rezervou kritéria pro pasivní stavby.


Publikováno v časopise Stavba 2014/2, s. 24–27

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Ostatní

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz