Bytové domy Triplex

Bytové domy Triplex

Pražská ulice, Karlovy Vary

(26. 2. 2016) Ateliér A 69-architekti

   
 
 
 
 

Bytové domy Triplex

Nové bytové domy v Karlových Varech jsou netradičně tvarované, jejich povrchy a materiály ničím nepřipomínají běžnou architekturu tohoto lázeňského města. A přesto do svého místa zapadají, staly se výrazným bodem této spíše okrajové části města, aniž by však své okolí přehlušovaly. Působí především expresivností svého originálního architektonického jazyka, a přitom měřítkově, svým celkovým objemem a členitostí respektují starší zástavbu. 
Komplex byl navržen do proluky při poměrně rušné ulici. Jeden z dřívějších návrhů předpokládal doplnění uliční stěny souvislým deskovým objektem. Návrh ateliéru A 69 dosáhl rozdělením stavby do tří objektů členitosti odpovídající rytmu sousedních domů, ale především dal možnost rozehrát na vztahu tří objektů zajímavou kompoziční hru. Krajní domy, které se sobě podobají, jako by rámovaly a akcentovaly dům prostřední. Ten se logicky stal ohniskem komplexu - svým šikmo osekávaným objemem a hladkým povrchem s lícujícími plochami oken připomíná krystal, jehož fasety se světlem proměňují a přitahují pohledy kolemjdoucích. Zároveň je střední dům podnoží propojen jen s jedním z vedlejších objektů, zatímco od druhého ho odděluje ulička. Tato hra symetrie a asymetričnosti, posunů v rytmu se promítá i do rozvrhu jednotlivých průčelí, v různých formátech oken, poměru plných a prosklených ploch i v protipohybu vyklánějících se a naopak dozadu ustupujících stěn. Živost celkového výrazu je umocněna i proměnlivostí v čase, zejména předsazené žaluzie při spuštění dávají členitějším krajním domům náhle mnohem celistvější ráz. Pro vztah komplexu k ulici je důležitý i půdorysný posun, kdy podnož domu opisuje jemnou křivku, zatímco dům nad ní je odsunut. Souvislost uliční čáry je tak zdůrazněna, odstupování horních objemů však připomíná způsob, jakým se i ostatní domy v Karlových Varech šplhají po příkrých stráních.

Dům má městský parter s obchodním prostorem a vstupní recepcí v průčelí. Nad dvoupodlažními garážemi, zčásti zasunutými pod terén, je osm podlaží s různě velkými byty. Jejich jádrem je vždy velká obývací místnost s kuchyňským koutem a další 1 – 4 pokoje. Do interiérů se mnohde promítá sklon stěn; zejména tam, kde se vyklánějí, je efekt neobvyklý a dává interiéru nezaměnitelný charakter.  Většina bytů nabízí příjemnou možnost výhledů do více stran. (Pouze nad příčnou uličkou působí blízkost vykloněného domu tísnivým dojmem, větší odstup v horní části by byl na místě.) Samozřejmě atraktivnost panoramatických pohledů na lázeňské město – někde dokonce rámovaný oknem přecházejícím nároží, jinde zas rámem nakoso zalomeným – bude patřit k hlavním přednostem tohoto komplexu; v posledních podlažích je možné ho užívat i z rozměrných teras, které i svým tvarem asociují lodní paluby s nástavbami kapitánských můstků. Spodní byty jsou naopak rozšířeny o předzahrádky. (Dvorní prostor uvnitř komplexu ovšem na přání investora absurdně postrádá jakoukoliv zeleň).  Triplex v Karlových Varech představuje velmi inovativní architektonické pojetí, v němž se dokázala propojit vytříbená estetická hra s ohledem k místu a nepochybně i s ekonomickým zájmem investora.

-red-

 Autoři návrhu: Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig, Jitka Macáková – Ateliér A 69-architekti
Místo: Karlovy Vary, Pražská ulice

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2010

 
 
 
 
50.2182802
12.9017575
Bytové domy Triplex

Bytové domy Triplex
Pražská ulice
Karlovy Vary

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz