Bytový dům Plzeňská

Bytový dům Plzeňská

(11. 11. 2016) Kateřina Gloserová

   
 
 
 
 

Bytový dům Plzeňská

Přehlídka diplomových prací České komory architektů 2016
Čestné uznání: FA ČVUT, vedoucí práce Michal Kuzemenský


Autorská zpráva:
Brána do města – městský dům s velkou energií, který dokáže ovlivnit budoucnost rozporuplného nedokončeného území. Dům, který v prostředí s řadou negativních rysů bude dobrým a důstojným domovem a udělá ze špatné adresy adresu dobrou.
Plzeňská – cesta velkého významu spojovala v minulosti Prahu s Plzní a bavorskými městy a především vedla k Újezdské bráně. I dnes zůstává páteřní komunikací a jednou z hlavních cest ze západu. Přes rozptýlenou nízkopodlažní zástavbu rodinných domů Zličína přes otevřený plán sídliště v Řepích je dále na východ lemována vzrostlou zelení Motolského údolí. Změna nastává se vstupem do Košíř, kde obytné budovy z 30. Let minulého století, přestože dosud netvoří pevnou uliční linii, předznamenávají blížící se město. Zástavba mizí a znovu se objevuje mezi zelenými klíny pronikajícími hluboko do údolí. O to překvapující a silnější je moment, kdy se před námi mezi ulicemi Plzeňskou a Vrchlického otevře široký prostor lemovaný po obou stranách pěti a více podlažní zástavbou obytných budov s řešenou parcelou v centru. Čilý ruch ulice nás nenechá na pochybách. Pokud se do města v minulosti vstupovalo ze západu branou Újezdskou, můžeme s nadsázkou považovat tento prostor za bránu současnou. První dojem je důležitý a není náhodou, že Košířské údolí, přes své nesporné hodnoty a potenciál, platilo a stále platí za špatnou adresu. Změna je však pravděpodobná a výstavba nových rezidenčních objektů v okolí tomu nasvědčuje. Je možné tento vývoj ovlivnit?

Urbanistický koncept
Uzavřené linie domu velikosti městského bloku jasně definují uliční prostor a navazují na rohovou zástavbu tří činžovních domů. Významnou podmínkou návrhu bylo zachování příčné pěší cesty a průhledů na svahy údolí na západní a východní straně parcely. Nové ulice si drží od rušných tříd odstup, jsou lemované stromořadím zakončeným ve špici bosketem vysokých stromů. U ulice Plzeňské je dům v parteru ukončen loubím, ze kterého vstupujeme do obchodů a bytového domu. Návrh loubí vznikl také s myšlenkou navázání na veřejné prostranství, které by mohlo vzniknout před bývalým areálem depa při východní straně parcely. Výškově objekt navazuje se šesti patry na současné domy a postupně graduje k západní špičce, kde dominantně dotváří vstup do města. Při jižní straně se blok částečně snižuje na výšku tří pater při zachování jasné definovanosti ulice a pouští do vnitrobloku slunce. Tématem bylo rovněž vytvoření vnitřního prostoru bloku na velmi exponované parcele.

Struktura bytového domu
Exponovaná poloha domu v údolí mezi dvěma vytíženými komunikacemi s sebou přináší na jedné straně značné hlukové zatížení v přízemí, na straně druhé výhledy na divoké zelené svahy. Obchodní plocha v 1. NP o rozloze bezmála 2400 m2 je ponechána volná, předpokládá se její případné dělení na jednotlivé provozy v dalších fázích projektu. Komerční parter byl navržen s vizí vytvoření nového lokálního centra, které nabídne obyvatelům služby na jednom místě a znovu přinese energii, kterou s blízkostí centra Anděl čtvrť ztratila. Využití přízemí ke komerčním účelům posouvá první obytné patro na úroveň 2. NP a zmírňuje negativní projev dopravy. Přesto je s každým dalším podlažím jasná zvyšující se obytná kvalita. Návrh domu od počátku doprovázely úvahy o dostupném/sociálním bydlení. Po vzoru zahraniční praxe je projekt zamýšlen jako model běžného nájemního/vlastnického bydlení kombinovaný v části domu (2., 3. NP) s byty nižšího standardu, které by mohly v případě potřeby sloužit k sociálním účelům. Úspornost je společným znakem všech bytů. Nižší standard se projevuje menší otevřeností prostoru vnitrobloku, omezenými výhledy a zvýšenou hlukovou zátěží oproti bytům vyšších pater, nikoliv v dispozičních rozdílech. Celkově se v domě nachází 161 bytů. Z toho největší počet představují byty o dvou ložnicích. Počty dalších typů bytů jsou poměrně vyrovnané až na minimální počet jednotek se čtyřmi ložnicemi. Parkování pro rezidenty je zajištěno v podzemních garáží přístupných z východní strany budovy.

Hodnocení poroty:
Porota ocenila velkorysou koncepci bytového domu, jehož hmota vhodně doplňuje stávající urbanistickou strukturu okolní zástavby. Porotu dále zaujalo civilní pojetí výrazu nároží domu, které nevykazuje ambici nápadně konkurovat charakteru okolí a zbytečně na sebe strhávat pozornost. Porota si však dovoluje upozornit na nedořešený potenciál vnitrobloku bytového domu, a to především z hlediska propojení s veřejným prostorem v úrovni uličního parteru.


Výstava diplomových prací je přístupná v pražském sídle České komory architektů až do 18. listopadu 2016. V následujících měsících budou studentské práce, jež postoupily do 2. kola, vystaveny i na vysokých školách a dalších akcích ČKA. Stejně jako v uplynulých ročních pokračuje virtuální galerie na www.diplomy.cz, kde jsou uveřejněny všechny oceněné práce předchozích ročníků Přehlídky. V Kanceláři ČKA je zároveň k dispozici i katalog výstavy.  


Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz