Bytový projekt Nad Zámkem v Třebíči

Bytový projekt Nad Zámkem v Třebíči

(10. 2. 2022) Plán projekt Kapucín

   
 
 
 
 

Bytový projekt Nad Zámkem v Třebíči

V těsném sousedství historického centra města Třebíče se nachází ojedinělý bytový projekt Nad Zámkem. Stojí na místě někdejšího hospodářského dvora, z jehož charakteru také vzhledově vychází. Na stavbu moderního objektu s venkovským charakterem byly použity cihly HELUZ. Vnější obvodové zdivo je provedeno z cihel HELUZ FAMILY 50 broušená, která dosahuje vynikajících tepelněizolačních vlastností, nepotřebuje dodatečné zateplení a zařídí optimální vnitřní klima. Mezibytové stěny byly vyzděny z cihel HELUZ AKU 30 pro lepší akustický komfort.

Projekt bytového domu Nad Zámkem v třebíčské čtvrti Podklášteří je výjimečný z mnoha důvodů. Stojí v exkluzivní lokalitě v městské památkové zóně, v těsné blízkosti zámku a zámeckého parku a na dosah centra. Místo kdysi příslušelo k bazilice a bylo opevněné. Stávala tu konírna, stodola, a lihovar, konírna byla časem přestavena na sýpku. Tyto historické objekty však byly v posledních desetiletích neužívané a v neutěšeném stavu.

Podle konceptu, který začal být realizován v roce 2017, měla být významná část území využita pro bydlení a volnočasové aktivity. Část zchátralých budov mohla být zbourána, jeden z objektů bylo třeba zachovat. To je případ bývalé zámecké sýpky, která prošla rekonstrukcí a dnes slouží jako volnočasové centrum Labyrint určené dětem. Na místě stržených budov měly vyrůst nové bytové domy a víceúčelový objekt určený pro trávení volného času, relaxaci a menší wellness.

Moderní objekt s venkovským charakterem z cihel HELUZ
Investor zadal architektonickou studii a projekt bytového domu třebíčské firmě Plán projekt Kapucín, která má s podobnými objekty dobového rázu a stavbami v historických lokalitách bohaté zkušenosti. Z jejich pera pochází také projekt na obnovu sýpky a rovněž projekt budoucího wellness. I v případě bytového domu projektanti z Kapucínu novostavbu citlivě zasadili do okolního prostředí. Moderně pojatým venkovským charakterem navazuje na atmosféru bývalého hospodářského dvora i dochovaných okolních budov, s nimiž koresponduje tvarově i objemově. V celkovém pojetí lokality je obecně kladen důraz na to, aby tvořila jednotný harmonizující celek ze stávajících a nových staveb.

Projekt Nad Zámkem zahrnuje dva objekty – jednak bytový dům SO01. Ten se skládá ze dvou vzájemně propojených částí, které dohromady tvoří půdorysný tvar písmene „L", a nachází se v něm byty, jež mohou být kdykoli snadno přizpůsobeny pro zdravotně znevýhodněné osoby a osoby s omezenou schopností pohybu. Bytový dům SO02 s půdorysem ve tvaru obdélníku zahrnuje běžné byty. Celkem vzniklo 33 bytových jednotek s výměrami od 55 do 160 metrů čtverečních. Každá je jiná, neboť se ještě před dokončením upravovaly na přání budoucích majitelů.

Oba objekty jsou dvoupodlažní, zastřešené sedlovou střechou s podkrovím využitým pro bydlení – nachází se zde byty mezonetového typu. Sedlovou střechu doplňují prosklené střešní prvky (vikýře a střešní okna).

Kompatibilitu konstrukcí zajistily cihly ze systému HELUZ
Napříč celou stavbou byly použity produkty, které patří k současné špičce na trhu se stavebními materiály. „Konstrukce domů je řešena jako zděná stavba z broušených cihelných bloků s tenkou ložnou spárou. Vodorovné konstrukce stropů jsou pro velký rozpon řešeny jako železobetonové, zhotovené ze stropních panelů. Jako železobetonová je provedena také hlavní schodišťová konstrukce v domě," popisuje Ing. Jan Lukášek ze společnosti Plán projekt Kapucín. „Nosnou konstrukcí střechy je dřevěný krov kombinovaný s ocelovými prvky. Skladba střešního pláště je navržena jako dvouplášťová, s provětrávanou mezerou. Volná vnitřní dispozice podkrovních bytů je zajištěna použitím ocelových nosníků, které překlenou i velké rozpětí střechy, a to bez použití podpůrných prvků."

Na vnější obvodové zdivo byla použita cihla HELUZ FAMILY 50 broušená. Broušené cihly HELUZ FAMILY mají nejlepší tepelněizolační vlastnosti na trhu v porovnání s ostatními materiály pro jednovrstvé zdivo bez vyplněných dutin. Nepotřebují dodatečné zateplení, přitom zajistí optimální klima v interiéru. Jsou ideální pro nízkoenergetické i pasivní domy, součinitel prostupu tepla U činí až 0,14 W/m2K. Překlady nad otvory oken a dveří jsou typovými výrobky rovněž z nabídky konstrukčního systému HELUZ.

Mezibytové stěny jsou provedeny jako zvukově izolační z cihelných bloků HELUZ 30 AKU (333 x 300 x 238 mm, zvuková neprůzvučnost Rw = 58 dB), které tvoří nosnou i akustickou dělící konstrukci. Ta zvyšuje odhlučnění i mezi místnostmi jednoho bytu. Mezipokojové příčky pak tvoří cihelné bloky HELUZ 11,5 AKU (375 x 115 x 238 mm, zvuková neprůzvučnost Rw = 47 dB), „Všechny zděné konstrukce byly záměrně zvoleny od jednoho výrobce, aby se zachovala kompatibilita svislých konstrukcí jako celku," vysvětluje za autory projektu Ing. Jan Lukášek.

Bytový projekt Nad Zámkem je ohleduplný k historii i přírodě
Projekt je výjimečný svým umístěním v historické lokalitě navazující na památky zapsané na seznam světového dědictví UNESCO – od roku 2003 je jeho součástí třebíčská židovská čtvrť a bazilika svatého Prokopa. „Skloubit požadavky památkové péče, ekonomiku záměru, venkovní vzhled a užitný komfort stavby bylo náročné," potvrzuje Ing. Jan Lukášek ze společnosti Plán projekt Kapucín. Projekt ovšem nesouzní pouze s místem a historií, aniž by slevoval z moderních požadavků na bydlení, je rovněž ohleduplný k přírodě. Za zmínku určitě stojí, že bytové domy využívají na splachování dešťovou vodu, která je uchovávána v podzemních retenčních nádržích.

O projektu:

Název: Bytový projekt Nad Zámkem v Třebíči
Materiál na obvodové zdivo – tepelně-izolační cihly pro jednovrstvé zdivo HELUZ FAMILY 50 broušená (U = 0,14 W/m2K)
Mezibytové stěny HELUZ 30 AKU
Mezipokojové příčky – HELUZ 11,5 AKU

podle podkladů společnosti HELUZ
Foto: Jan Lukášek, Jiří Hloušek a Pavel Novák


Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

 
© 2007–2022 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz