Chystaný stavební zákon musí umožnit lepší plánování rozvoje měst a obcí

Chystaný stavební zákon musí umožnit lepší plánování rozvoje měst a obcí

(12. 5. 2021) Česká města žádají o přijetí pozměňovacích návrhů podle Čtyř městských artikul

 
 
 
 

Chystaný stavební zákon musí umožnit lepší plánování rozvoje měst a obcí

Návrh nového stavebního zákona je ve třetím čtení a čeká na schválení Poslaneckou sněmovnou. Ač Hospodářský výbor podporuje některé zásadní požadavky českých měst formulované v tzv. Čtyřech městských artikulích a schválené v orgánech Svazu měst a obcí, bez jejich přijetí ve třetím čtení zákon zapříčiní stagnaci obcí a měst i ekonomické problémy celé republiky.

Pro velká města, která se podílí na více než třetině HDP České republiky, a jsou tak tahouny celé ekonomiky, by nový zákon bez přijetí potřebných změn v praxi znamenal velké problémy. Například by pro ně bylo nemožné samostatně pořizovat územní a regulační plány k rozvoji vlastní obce dle zájmů jejích občanů a místo nich by je pořizovala státní správa. Stejně tak by nebylo možné přizpůsobovat výstavbu místním podmínkám a plánovat kvalitní ulice, náměstí, veřejnou zeleň či veřejný prostor, neboť by všechny plány musely odpovídat celostátní vyhlášce. V neposlední řadě by potom hrozil nedostatek dostupného bydlení. A to z toho důvodu, že ministerstvem nastavené normy neumožňují povolování bytů v centrech a ulicích větších měst.

„Byl jsem zaskočen z vystoupení paní ministryně Dostálové v Parlamentu, když odmítla již dříve přislíbenou podporu svěření územního plánování obcím i zachování smíšeného modelu státní správy. Byl to od ní takový unikátní dvojpodraz na samosprávy. Dnes jasně ukazujeme, že česká města drží pohromadě a opakujeme naše dlouho formulované teze. Stávající návrh nebere v potaz, že základem rychlého rozhodování, odpovědného povolování a zdravého rozvoje je kvalifikovaná dohoda v území, kterou dle našich zkušeností neudělá nikdo jiný než samospráva v procesu pořizování územních plánů v diskusi se všemi aktéry v území. Tento model není experimentem, ale je běžnou a osvědčenou praxí v Evropě,“ řekl primátor hl. m. Prahy a čestný předseda Svazu měst a obcí ČR (SMOČR) Zdeněk Hřib.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová podle stenozáznamu z 98. schůze Poslanecké sněmovny dne 5. května 2021 řekla: „Svaz měst a obcí hlasováním svého předsednictva tento návrh nepodpořil. Brno, které patřilo společně s Ostravou a Prahou k hlavním propagátorům samostatné působnosti, tento návrh nepodpořilo a zdrželo se. Pan primátor Prahy, která byla hlavním tahounem tohoto návrhu, hlasoval dokonce proti němu.“ Její vyjádření však nebylo pravdivé, proto na něj zástupci měst na dnešní tiskové konferenci reagovali a odmítli jej.

Svaz měst a obcí zároveň žádá ministerstvo, aby vyřešilo financování nebo náhradní pořizování územních plánů pro malé obce, které nemají o vlastní pořizování zájem. „Svaz měst a obcí ČR podporuje možnost samostatné působnosti v oblasti územního plánování včetně požadavku na zajištění financování obzvláště pro malé obce. Dále trváme na zachování obecních stavebních úřadů v rámci smíšeného modelu veřejné správy. Chaotický způsob projednávání návrhu stavebního zákona jen posiluje naše obavy z paralýzy povolování staveb, a s tím spojeného čerpání evropských financí a v konečném důsledku i ohrožení hospodářství celého státu,“ uvedl předseda SMOČR František Lukl, který nesouhlasí ani s odnětím stavebních úřadů obcím.

Na závažné nedostatky návrhu stavebního zákona upozorňuje také Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), brněnská Kancelář architekta města (KAM) a obdobné instituce v Ostravě, Plzni a Liberci. Nový stavební zákon nezajišťuje dostatečně podporu bydlení a zachovává požadavky ze staveb sídlišť v 70. letech minulého století, kvůli nimž nelze stavět či kolaudovat byty v centrech měst či jejich kompaktních čtvrtích. Stát taktéž odmítá tvorbu kvalitních parků či zklidňování ulic. „Kvůli požadavkům a normám na osvětlení ze 70. let nebude možné povolovat byty v centrech a kompaktní městské zástavbě, kde si lidé přejí žít, a bude dále růst tlak na výstavbu na „zelené louce“ a rozšiřování měst do volné krajiny, prohlásil ředitel IPR Ondřej Boháč.

„Brno má rozpracovaný územní plán a je tedy nutné, aby nový stavební zákon zachoval kontinuitu v územním plánování,” popsal 1. náměstek brněnské primátorky Petr Hladík a dodal: „Ústava zaručuje právo na samosprávu a rozhodování o rozvojí obce, a pravě územní plán a stavební předpisy jsou zásadní nástroje ke správnému rozvoji obcí a měst.”

Liberecký primátor Jaroslav Zámečník doplnil: „Za statutární město Liberec prohlašujeme, že jsme spolu s dalšími městy připravili teze Čtyř městských artikul. Zásadně podporujeme pořizování územních plánů obcí a krajů v samostatné působnosti, možnost tvorby vlastních stavebních předpisů pro statutární města po vzoru Pražských stavebních předpisů, právo obcí stanovit v územním plánu odchylné požadavky na využití území či šířky ulic podle místních potřeb a podmínek, kvalitativní územní požadavky dle Politiky architektury a stavební kultury. Jde především o kvalitu a prostupnost veřejného prostoru, vytváření adaptačních opatření ve městech proti klimatickým změnám, bezpečnost a ochranu dětí, zklidňování dopravy, požadavky na parkování a další soudobé přístupy ukotvené ve stavebním právu pomáhající vytvářet pěkná a kvalitní města a obce.“

Města dále usilují o získání postavení dotčeného orgánu a možnost vyjadřovat se v povolovacím řízení k souladu záměrů s územním plánem, který předtím schválila. Takovým vyjádřením by pak byla sama vázána v dalším řízení. Veřejnost by tak získala záruku, že změny politické reprezentace obce již nebudou zpětně narušovat jednou dané sliby a právní jistotu vlastníků a soukromých investorů.

„Je mylné si myslet, že tento návrh zjednoduší a zrychlí stavební řízení. Kompletní přesunutí stavebních úřadů přinese jen zvýšení úředníků, prohloubení byrokracie a zbytečné náklady. Lidé mají na rozdíl od státních úřadů důvěru v obec a její úřady. Nechápu poslance, kteří jsou zároveň zastupiteli obcí a měst, že pro tento zákon mohou hlasovat,“ dodal náměstek primátora města Plzně a poslanec Pavel Šindelář.

Zástupci českých měst oceňují aktivitu koaličních i opozičních poslanců při podpoře klíčových pozměňovacích návrhů.


tisková zpráva
foto: iStock

Komentáře ke článku

 
 
 
 

12. 5. 2021 15:50:16. Re: Chystaný stavební zákon musí umožnit lepší plánování rozvoje... Ing. arch. Martin Říha

  Požadavek na pořizování i schvalování ZÚR krajů a ÚP měst a obcí v jejich samostatné působnosti je zcela logický, prostředky na ně stačí převést do rozpočtů samospráv. Stát by měl kontrolovat jen soulad této ÚPD se zákony a vyhláškami, s mezinárodními závazky, celostátními územními dokumenty (PÚR, celostátní koncepce regionálního rozvoje, ochrany přírody, krajiny a celostátní technické infrastruktury, nic víc. Stavební úřady nechat na vybraných městech s přenesenou působností, žádné přesuny a revoluce, nebo se to rozpadne. Záměry a dokumentace staveb přeposílat ze stav. úřadů všem DOSS elektronicky a elektronicky shromažďovat a vyhodnocovat došlá vyjádření, klíčový požadavek je rozeslat všem najednou se stejnou lhůtou k vyřízení, na lhůtách trvat. Jedině to zkrátí přípravu staveb.Žádné nové úřady!

12. 5. 2021 18:16:13. Re: Re: Chystaný stavební zákon musí umožnit lepší plánování roz... Jitka

  Stavební úřady na vybraných městech s rozšířenou působností znamenají, že v tom daném městě zůstane systémová podjatost (že se tím necítí diskriminovány ostatní obce?). Rozesílání stejné dokumentace ve stejnou dobu všem DO zní hezky, ale když každý z nich bude chtít nějaká doplnění nebo změny, tak se stejně celá vize rozsype.
A nejlepší na tom celém je, že se pořád mluví o pořizování územních plánů samosprávou a pak se z ničeho nic řeší ponechání stavebních úřadů, které s tím nemají nic společného, obcím. Tak se mi zdá, že zástupci samospráv nemají ani ponětí, že kromě stavebních úřadů existuje taky něco jako úřad územního plánování. Jediné, co mi přijde rozumné, je, že v případě státních stavebních úřadů by měly mít obce postavení dotčeného orgánu (s jasně definovanými kompetencemi). Ať si třeba hlídají soulad s územním plánem místo úřadu územního plánování.

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2021 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz