13. ročník prestižní soutěže Xella pro mladé architekty

Fotogalerie ke článku (1)

Situace

Situace
Celá fotogalerie (1)

Náročné, až provokativní zadání přeměnit kamenolom ve sportovně rekreační a kulturně společenské centrum, přilákalo letos do soutěže celkem 43 mladých talentů.
Mottem letošního ročníku byla myšlenka Antoineta de Saint-Exupéryho — „Připravovat budoucnost znamená vytvářet přítomnost“.

Vítězný návrh: mimořádná pokora i plno živlů
S návrhem odpovídajícím zadání „Kamenolomy s novou funkcí — Mariánka“ si nejlépe poradila Zuzana Santelíková z Fakulty umění při TU Košice. Rozhodla o tom mezinárodní porota. „Projekt přeměny kamenolomu Mariánka v sportovně-rekreační a kulturní centrum by byl výzvou i pro zkušené odborníky. Po zkušenostech z minulých ročníků ale víme, že netradiční nápady i různě pojatá tvůrčí řešení mladých projektantů nikdy nezklamou,“ vysvětluje Hana Šimánová, vedoucí projektu ze společnosti Xella. Do řešení obtížného úkolu se nakonec pustilo 43 jednotlivců i týmů, studentů vysokých škol se zaměřením na architekturu, techniku i umění z České a Slovenské republiky. „Vítězný návrh vyniká mimořádnou pokorou k místu, rozvíjí duchovní až mysteriózní rozměr intervence v daném prostředí. Minimalistickou instalací výtvarných objektů uchopuje podstatu univerza, archetypální motivy živlů; oheň, voda, země, světlo a čas. A každému bez rozdílu umožňuje prožít velký průběh stvoření,“ shodli se profesionálové v porotě.    
Studentské návrhy skutečně pomohou
Projekty, jež studenti v soutěži Xella předložili, mají šanci být obcí Mariánka v budoucnu realizované. Přeměnu kamenolomu ve sportovně-rekreační centrum má totiž obec skutečně v územním plánu. „Soutěž tak podává pomocnou ruku obci, která se snaží, aby v kamenolomu nezůstala skládka odpadků, nebo nebyla obnovená těžba,“ vysvětluje Hana Šimánová. Mariánka nedaleko Bratislavy je významným poutním místem. Posvátnou atmosféru Mariánského údolí zde, v těsné blízkosti Chráněné krajinné oblasti, ročně obdivují tisíce návštěvníků. Nepoužívaný kamenolom by jim měl v budoucnu odpočinek ještě více zpříjemnit.    
Kritéria hodnocení
Předložené návrhy posuzovala porota postupně ve třech kolech, a to podle přísných podmínek. Hlavní váhu v hodnocení mělo řešení jednotlivých objektů v kontextu celého území, vztah k prostředí a architektonické řešení. Rozhodovalo také dispoziční a funkční řešení zpracovaných objektů, možnost uplatnění stavebního systému YTONG a vápenno-pískových tvárnic Silka. V neposlední řadě brali porotci v potaz také ekologický aspekt celkového konceptu a využitelnost alternativních zdrojů energie. 
Složení poroty
O jednotlivých návrzích rozhodovala mezinárodní odborná porota, složená z deseti renomovaných architektů. Předsedou poroty byl zvolen Ing. arch. Boris Hrbáň ze Slovenska. Dalšími členy poroty byli: Ing. arch. Irakli Eristavi, Ing. arch. Robert Grožaj, Ing. arch. Ivan Kubík, Ing. arch. Emil Makara, Ing. arch. Štefan Šlachta, Ing. arch. Ludvík Grym, Ing. arch. Vlado Milunić, Ing. arch. Peter Moravčík a Ing. arch Jarek Veselák. 

Seznam oceněných a odměněných prací
Oceněny byly tři nejlepší práce částkami v hodnotě 1000, 500 a 300 eur. Další tři zajímavé práce obdrží odměnu — věcný dar v hodnotě 150 eur.  
1. cena: Zuzana Santelíková, Katedra architektury, Fakulta umění, TU Košice, SR
2. cena: Michal Krištof, Fakulta architektury VUT Brno, ČR
3. cena: Jana Pytlíková, Stavební fakulta ČVUT, Praha, ČR                                                Další ocenění:  
Lukáš Biroščák, Matúš Maras, Fakulta architektury STU, Bratislava
Josef Kalčík, Stavební fakulta ČVUT, Praha
Marek Harčarík, Marek Peťovský, Marian Počuch, Fakulta architektury STU, Bratislava    

Začínající architekty vyzvala společnost Xella do prestižní soutěže již po třinácté, po páté se kromě studentů českých škol mohli zapojit také zájemci ze Slovenska. Cílem soutěže je podpořit tvůrčí invenci a prohloubit praktické znalosti začínajících architektů. Vítězné projekty si můžete prohlédnout na http://www.xella.cz/html/czk/cz/7281.php.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*