16. ročník mezinárodního odborného semináře na téma DŘEVOSTAVBY

areál VOŠ a SPŠ Volyně
středa 4. dubna 2012 a čtvrtek 5. dubna 2012

Vyšší odborná škola Volyně pořádá ve dnech 4. a 5. dubna 2012 již 16. ročník konference Dřevostavby. Konference patří mezi nejvýznamnější oborové odborné akce a účastní se jí odborníci z Evropy i zámoří.


16. ročník mezinárodního odborného semináře na téma DŘEVOSTAVBY

– stavební systém budoucnosti
– dřevo, surovina moderního člověka
– ekologie, úspory energií, suchá výstavba

Na semináři budou přednášet odborníci z Kanady, Finska, Německa, Velké Británie, Rakouska, Slovenska, Švýcarska, Lucemburska a České republiky. Simultánní překlad pro účastníky z ČR bude zajištěn.
Seminář je určen pro projektanty, architekty, investory, výrobce a širokou odbornou veřejnost a je zařazen mezi akreditované vzdělávací programy pro členy ČKAIT.

 
Tematické okruhy
â?? Dřevo, jeho vlastnosti a ochrana
â?? Materiály a polotovary používané pro dřevostavby
â?? Vícepodlažní dřevostavby
â?? Rekonstrukce dřevěných staveb
â?? Úspory energií, vytápění, ekologické aspekty
â?? Požární ochrana při realizaci dřevostaveb

Program
Středa 4. dubna
â?? Inovace v technologii výroby překližovaných materiálů vedoucí k jejich zlepšeným užitkovým vlastnostem – doc. Ing. Roman Réh, CSc.;
â?? Představení prací učitelů FA VUT Brno v oblasti dřevěné architektury – doc. Ing. Josef Chybík, CSc.;
â?? Požární bezpečnost dřevostaveb z pohledu státního požárního dozoru – plk. Ing. Rudolf Kaiser;
â?? Stanovení nosné a dělicí funkce lehkých skeletů dřevostaveb za požáru – doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., Ing. Magdaléna Dufková;
â?? Městská výstavba a dřevostavby – příklady Zürich a Rhomberg – Dipl.-Ing. Thomas Rohner, Ing. Michal Šopík;
â?? Specifické problémy Velké Británie ohledně požáru – Ing. Marian Kubisz;
â?? Uplatnění dřevěných konstrukcí při realizaci pasivních škol ve Velké Británii – Ing. arch. George Mikurcik;
â?? Dřevo v současné lucemburské architektuře – Sonja Reichert;
â?? Podpora dřevostaveb ve Finsku – Paavio Ronkainen;
â?? Podpora dřevostaveb v ČR, možnosti a východiska –    Ing. Martin Růžička, Ing. arch. Josef Smola;
â?? Finské drobné dřevěné stavby – prof. Arkkitekti Unto Siikanen, SAFA;
â?? Požární odolnost vícepodlažních dřevěných domů v Kanadě – Ing. Christian Dagenais, M. Sc.;
â?? Porovnání požadavků na dřevěné domy stavěné kanadskou technologií v západní a střední Evropě – Cameron Powell;
â?? Dřevostavby v současné nízkoenergetické výstavbě z hlediska požární bezpečnosti – prof. Ing. Anton Osvald, CSc., prof. Ing. Jozef Štefko, Ph.D.;
â?? Nové možnosti kombinací různých konstrukčních desek v dřevostavbách – Ing. Jiří Provázek;
â?? Požární řešení konstrukcí na bázi dřeva – Ing. Jaroslav Benák;
â?? Dřevěné nosné soustavy budov – doc. Ing. Bohumil Straka, CSc., Ing. Milan Šmak, Ph.D.;
â?? Použití lepeného lamelového dřeva v moderní architektuře – Radek Ondruch, Bc. Jan Valíček;
â?? Nekonvenční projekty certifikovaných partnerů – Ing. Jiří Oslizlo;
â?? Stavba, bydlení, energie a ekologie – Ing. Jaromír Eisman;
â?? Nadace – cesta k efektivní podpoře dřevěného stavění – Ing. Stanislav Polák;
 
Čtvrtek 5. dubna
â?? Výzkum energetické náročnosti dřevostaveb a vliv výstavby na životní prostředí – vázaná a provozní energetická náročnost staveb – Ing. Martin Múčka, Ph.D.;
â?? Příklady realizovaných dřevěných mostů – Ing. Bohumil Koželouh, CSc.;
â?? Nový systém dodatečného zateplení dřevostaveb v Dánsku – Ing. Karel Sedláček, Ph.D.;
â?? Návrh výztužných systémů střešních konstrukcí – doc. Ing. Jaroslav Sandanus, Ph.D., Ing. Miloš Slivanský, Ph.D.;
â?? Dřevobetonové stropy pro lehké skelety dřevostaveb – doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., Ing. Anna Kuklíková, Ph.D., Ing. Pavel Nechanický;
â?? Prostorové styčníkové konstrukce, geodetické kopule. Projekty, realizace – doc. Ing. akad. arch. Jiří Mojžíš;
â?? Střešní konstrukce G3 Shopping Resort Gerasdorf – arch. DI Heinz Lindner;
â?? Největší evropská dřevěná střecha, vysoké a volně pnuté konstrukce – Dipl.-Ing. Michael Bauer, Miroslav Hron;
â?? 4podlažní dřevostavba pro seniory o 55 bytech v Cohamu – Koen Buzena
â?? Teorie a praxe požární ochrany v dřevostavbách – Ing. Tomáš Holenda;
â?? Rozhledna Wil (Švýcarsko) a věžové stavby ze dřeva – Ing. Jaroslav Štok;
â?? Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011 – nové požadavky na stavební výrobky označované CE – Ing. Lubomír Keim;
â?? Experimentální dřevostavba EXDR 1 – Ing. Jana Pexová, Ph.D., doc. Ing. Miloslav Novotný, CSc.;
â?? Spoje v exteriéru – specifické požadavky na vruty – Ing. Lubomír Karpíšek;
â?? Použití slámových balíků pro pasivní dřevostavbu s požární odolností 120 minut – akad. arch. Aleš Brotánek;
â?? Moderní technologie POSI pro pasivní a nízkoenergetické stavby – Ing. Michal Bednář;
â?? Roomstone – vetknuté schody do zdi bez nutnosti betonové nosné stěny – Ing. Nikola Smutný;
â?? Hliněné omítky – stavební materiál minulosti i budoucnosti. Nejen pro dřevostavby – Ing. David Hora.
 
Bližší informace k semináři a přihlášky najdete zde.

podle podkladů pořadatele
 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*