19. Valná hromada ČKA 2012

Zájemci o kandidaturu do orgánů ČKA nebo o předložení návrhů změn vnitrokomorových předpisů mohou zasílat své podněty.

19. Valná hromada ČKA 2012
Termín: 21. dubna 2012, 10-17 h
Místo: Mendelova univerzita, Zemědělská 1, 613 00 Brno – budova Q, posluchárna Q 01


Předběžný program: obecná rozprava, volby do orgánů ČKA, diskuse

Chcete kandidovat do orgánů ČKA?
Zájemci o kandidaturu do orgánů České komory architektů (představenstva ČKA, Stavovského soudu ČKA, dozorčí rady ČKA) mohou zasílat podklady do Kanceláře ČKA na adresu:
gabriela.dufkova@cka.cc, tel.: 257 535 034.

Kandidatura probíhá dle § 6 Jednacího řádu valné hromady ČKA. Podklady budou zveřejněny na www.cka.cc a k dispozici účastníkům valné hromady v tištěné podobě.

Údaje potřebné pro zveřejnění kandidatury do orgánů ČKA:

1. Kandidatura (rozsah max. 3000 znaků včetně mezer, soubor ve wordu)
– Osobní údaje (jméno, příjmení, rok narození, vzdělání, praxe, kontakt)
– Do jakého orgánu kandidujete, za jaký region, zdůvodnění kandidatury, teze, nástin činnosti
2. Prohlášení, že s kandidátem není vedeno disciplinární řízení – viz příloha
3. Fotografie v elektronické podobě

Chcete podat návrhy na změny řádů?
Autorizovaní architekti mohou předkládat návrhy na změny profesních předpisů dle § 4 odst. 2 Jednacího řádu valné hromady České komory architektů nejpozději 30 dnů před konáním valné hromady.
Návrhy je nutné zasílat v písemné podobě v hlasovatelném znění, s uvedením navrhovatele (navrhovatelů) a nejlépe v elektronické podobě (word) nejpozději do 22. 3. 2012 na adresu právního oddělení ČKA: eva.faltusova@cka.cc, tel.: 257 535 034. Návrhy budou poté předloženy předsedovi ČKA.
zdroj: ČKA

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*