25. ročník soutěže Urban Design Award

Jubilejní 25. ročník soutěže známé z dřívějška jako soutěž O nejlepší urbanistický projekt zaznamenal letos několik novinek. Zúčastnilo se jej devět evropských škol architektury, jejichž studenti přihlásili celkem 60 soutěžních návrhů. Přihlášky se odevzdávaly poprvé jen online, porota soutěže se sešla pouze distančně, a vyhlášení vítězů bylo přenášeno živě z Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze. Bohužel však scházelo obecenstvo a již druhý rok po sobě také vernisáž putovní výstavy oceněných projektů.

Vyhlášení vítězů proběhlo ve středu 24. března 2021 za účasti děkana Fakulty architektury ČVUT prof. Ladislava Lábuse, vedoucího Ústavu prostorového plánování doc. Jakuba Vorla, předsedy Asociace pro urbanismus a územní plánování doc. Petra Durdíka a předsedkyně poroty Petry Kunarové. „Už 25 let máme díky soutěži jedinečnou příležitost nahlédnout mezi univerzity střední Evropy a podpořit utváření vztahů se studenty – a vztahy jsou v oboru urbanismu a územního plánování skutečně důležité. Proto si této soutěže nesmírně vážím a věřím, že se bude dále rozvíjet,“ zmínil děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze prof. Ladislav Lábus.

Vedle tradičních urbanistických řešení se v soutěžních návrzích stále častěji objevují také kreativní ucelené programy přestaveb specifických území, což dokládají zejména oceněné projekty. „Mezi porotci proběhla diskuse mimo jiné nad tím, co u studentských prací považují za podstatné – zda připravenost na profesi, tedy kvalitu, srozumitelnost, nápaditost a způsob prezentace soutěžního návrhu, či právě onen přesah – tedy způsob reagování na současné světové problémy. Rozhodně není náhodou, že většina oceněných klade důraz na environmentální a společenský přesah architektury a urbanismu,“ vysvětluje předsedkyně poroty Petra Kunarová z Fakulty architektury ČVUT.

„Soutěž poskytuje nám pedagogům cennou zpětnou vazbu na naši práci, a studentům dává kromě srovnání také podporu v jejich směřování,“ řekl při vyhlašování výsledků vedoucí Ústavu prostorového plánování doc. Jakub Vorel a poděkoval porotě za dobře odvedenou práci.

Z 15 projektů, které postoupily do druhého kola, vybrala porota 6 oceněných. Zvítězila Franziska Schenk, studentka Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně, s projektem Zelené klastry, v němž navrhuje komunitní bydlení v udržitelné čtvrti v těsném sousedství s přírodou. „Projekt přiměje obyvatele, aby bydleli blíž sobě navzájem, což jim zároveň zajistí více volného prostoru,“ říká o projektu Franziska Schenk. Porota na její práci ocenila jednoznačný názor na systematický přístup k pojetí obdobných celků v budoucnosti.

Druhé a třetí místo patří studentům Fakulty architektury ČVUT v Praze. Druhý Norbert Lichý se ve své práci Humpolec – centrum – sídliště zabývá vytvořením fungující městské struktury v návaznosti na historická centra a sídliště. Podle poroty se mu podařilo vytvořit adekvátní urbanistický design pro složitý městský problém, který plynule doplňuje stávající historickou městskou síť. Třetí Sára Roeselová zpracovala urbanistickou koncepci Hradebního okruhu Prachatic. Podle slov poroty v ní poskytla jasnou strategii pro implementaci nezbytných změn, jejíž uvedení do praxe by městu mělo přinést nejen lepší městskou oblast, ale i novou misi.

Porota se rozhodla udělit ještě jedno třetí místo, a to studentům Fakulty architektury univerzity BME v Budapešti Mártonu Zacherovi a Zsomboru Hernádimu za projekt JALTP Editions zabývajícím se velmi zdařile budoucností jednoho z největších maďarských socialistických panelových sídlišť, sídlištěm Józsefa Attily Lakótelepa (zkráceně JALTP).

Porota dále udělila dvě ocenění – studentům Fakulty architektury STU v Bratislavě Lukáši Bímovi a Jakubovi Čerešníkovi za projekt nové čtvrti Ružinov Tomášikova_Trnavská a studentkám Fakulty architektury BME v Budapešti Sophii Ariadne Thomas, Ilham Farah Al-Hajjar, Dianě Negoescu, Gabrielle Dalitě Brix Monteiro za nástin programu regenerace chudinské čtvrti v Rio de Janeiru – v projektu Welcome into my Church Yard.

Složení poroty 25. ročníku soutěže Urban Design Award
Ing. arch. Petra KUNAROVÁ (Fakulta architektury ČVUT v Praze) – předsedkyně poroty
doc. Ing. arch. Gabriel KOPÁČIK, Dr. (Fakulta architektury VUT Brno)
Ing. arch. Jiří KUGL (Fakulta stavební ČVUT v Praze)
Árpád SZABÓ DLA (Fakulta architektury BME v Budapešti)
B. Arch. Peter BEDNÁR (Jakub Cigler Architekti)
Ing. arch. Ivan GOGOLÁK (Gogolák+Grasse)
Ing. arch. Antonín KANTA (PDM Group a. s.)
Ing. arch. Josef MORKUS, Ph.D. (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)
Ing. arch. Jiří PRÁŠIL (architekt)

Soutěž organizuje Ústav prostorového plánování Fakulty architektury ČVUT v Praze pod záštitou České komory architektů. Generálním partnerem soutěže je Asociace urbanismu a územního plánování ČR. Finanční podporu poskytly partnerské vysoké školy zemí Visegrádské čtyřky: Fakulta architektury a Fakulta stavební ČVUT v Praze, Fakulta architektury VUT v Brně, Fakulta stavební VŠB-TU v Ostravě, Fakulta architektury a designu na STU v Bratislavě, Fakulta architekury WUT ve Vratislavi, do 25. ročníku soutěže se nově připojily také Fakulta architektury na GUT v Gdaňsku a Fakulta architektury BME v Budapešti. Soutěž finančně podpořila také soukromá plánovací společnost Šindlerová:Felcman.

Záznam živého přenosu vyhlášení vítězů najdete na YouTube kanálu FA ČVUT.
Další podrobnosti o soutěži a jednotlivých projektech najdete zde

tisková zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*