5. mezinárodní bienále Industriální stopy

Industriální stopy připomenou ztracené průmyslové památky a ukáží možné využití stávajících objektů.

V Praze, 14. září 2009 / TZ SMART Communication, s. r. o. 
– Na jedné straně je patrný růst zájmu o průmyslové dědictví, sahající od obdivu architektonických a urbanistických hodnot až po realizace konverzí industriálních objektů oceňované laickou i odbornou veřejností. Na straně druhé stojí rozsáhlá devastace dědictví, jež se teprve učíme vnímat a znovu využívat. Paradox, který ilustruje i letošní 5. mezinárodní bienále Industriální stopy. Jeho rozvětvený program zavede v průběhu září a října (v některých případech i listopadu) zájemce do mnoha českých i moravských měst. Chybět mezi nimi nebudou tradiční místa spojená s Bienále, jako jsou Praha, Kladno, Liberec či Ostrava, ale nově také Brno, Jablonec nad Nisou, Plzeň, Žatec či Zlín.

Kulturní program v české metropoli zahájí 14. září představení KRUH. Koncert orchestru BERG doplněný současným tancem se uskuteční v prostorách Staré kanalisační čistírny. Jednou z hlavních částí programu v Praze je výstava Co jsme si zbořiliâ?¦, která spolu s dalšími čtyřmi výstavami začíná v bubenečském hlavním sídle Bienále jen o den později, 15. září. V ostrém kontrastu k první výstavě přinášející smutné svědectví o stavbách a areálech průmyslového dědictví zaniklých a nenávratně ztracených v uplynulých deseti letech – za dobu konání bienále Industriální stopy – stojí expozice Industriální propojení. Ta prezentuje projekty profesionálních institucí i amatérských organizací bojujících za záchranu a nové využití industriálních památek. Výstava zvukových a video instalací inspirovaných industriálním prostorem Čistírna jako nástroj představí výsledky mezinárodního tvůrčího a vzdělávacího setkání Letní dílny Čistírna 2009. Umělecké fotografie doplněné citacemi z rozhovorů vystavené pod názvem INDUSTRIALife jsou pak výstupem projektu, který se snaží zachytit fenomén života v průmyslových regionech. V parní kotelně bývalé kanalizační čistírny bude umístěna výstava fotografií nazvaná Uhlí je naše moře.

Součástí bienále Industriální stopy bude ve dnech 9. a 10. října 2009 rovněž dvoudenní odborná mezinárodní konference s názvem Průmyslové dědictví: ve vzduchoprázdnu mezi profesionály a amatéry, která se uskuteční v hlavním centru Bienále, ve Staré kanalisační čistírně v Bubenči. A už nyní zbývají, s ohledem na limitovanou kapacitu prostoru čistírny, pro zájemce poslední místa.

Veškeré detaily rozvětveného programu ve všech zúčastněných městech jsou k dispozici na www.industrialnistopy.cz. 5. Bienále se koná za přímé finanční podpory Mezinárodního Visegradského fondu (IVF).

Program v rámci Bienále započal na některých místech již v prvním zářijovém týdnu. Kladenské galerie zahájily od 2. září pět výstav na industriální téma s příznačným názvem Industry, Důl Mayrau otevřel mezinárodní mezioborové sympozium zvukového umění a sociální akustiky s podtitulem Mumělci, ženci a ženky, na nádraží Frýdlant v Čechách se uskutečnila první ze série výstav k obnově úzkorozchodné trati mezi Frýdlantem a Zittau — Záchrana úzkokolejky a Národní kulturní památka Důl Michal v Ostravě má za sebou premiéru unikátního divadelního představení inspirovaného životy horníků z Ostravska — Zdař Bůh!


U příležitosti konání 5. bienále Industriální stopy se v Praze kromě již zmiňovaných výstav i množství dalších kulturních a společenských akcí. V rámci festivalu 4+4 dny v pohybu se v postindustriální La Fabrice 11. října uskuteční představení Stručné dějiny pochodových kroků polského divadelního souboru Teatr Cinema a 13. října Korespondence vynikajících tanečnic Kettly Noël a Nelisiwe Xaby. Od 15. října se prostřednictvím výstavy 5 x 4 z Prahy 4 (Muzeum pražského vodárenství v Podolí) a exkurze po průmyslové architektuře a technických stavbách Prahy 3, která se uskuteční 18. října, návštěvníkům představí dvě z městských částí metropole. Výběr z posledních tří ročníků mezinárodního filmového festivalu o životním prostředí nabídnou 11. října Ozvěny Ekofilm festivalu. Názory generace mladých architektů na vnímání hodnot průmyslového dědictví představí od 1. října výstava studentských alternativních projektů v centru současného umění DOX s názvem A I D (akceptace – intervence — destrukce) a odpadní, neboli nechtěný zvuk v širokém pojetí industriální hudby zazní 13. října na představení Wastesound Shift, kde vystoupí například Wouter Jaspers, KLaNGundKRaCH Kollektiv či Do Shaska!

Kladno, průmyslová dominanta Středočeského kraje, připravuje již tradičně bohatý a rozvětvený program zahrnující prohlídky, přednášky, divadlo, koncerty i výstavy. V Hornickém skanzenu Dolu Mayrau budou moci návštěvníci 25. září zhlédnout představení hry Wittgensteinové na Kladně, která přibližuje život rodiny kladenského ocelářského krále, o dva dny později zažít unikátní hudební večer elektronicky zaměřených hudebníků — RAFANI, Dekadentfabrik, Bratři v tracku — či si 11. října vychutnat koncert Martina Janíčka a Bruno Píska Hloubení a prach. Celodenní seminář a výstava Josef Hoffmann 1870-1956 / Ornament a moderna pořádaná v Hornickém skanzenu Dolu Mayrau představí práce od návrhu a realizace reprezentačních budov (Domu hostí, ředitelství Poldiny hutě) až po grafické zpracování úředních hlaviček dopisních papírů, plakátů a výstavního pavilonu. Historické fotografie průmyslu na přelomu 19. a 20. století budou 3. října k vidění ve Sládečkově vlastivědném muzeu na promítání Vojtěšská huť a některé doly v okolí Kladna. V prostorách Floriánského náměstí se 10. října uskuteční Industriální trh a módní přehlídka Dole černá a od den později proběhnou v těžní budově bývalého dolu Michael v Brandýsku Michaelské slavnosti.

Program jednoho z nejvýznamnějších center hutního průmyslu, Ostravy, zahrnuje například Vycházku Vítkovicemi, která pomůže pochopit sepětí průmyslového závodu a života společnosti. V minulosti zde byl vytvořen jedinečný komplex budov, převážně z režného zdiva, obsahujících všechny sféry občanského života, jenž je dodnes zachován v téměř nezměněné podobě a rozhodně stojí za zhlédnutí. Součástí Bienále je premiéra divadelního projektu Zdař Bůh s podtitulem Tak málo mám krve a ještě mi teče z úst, jehož reprízy bude možné navštívit ještě 10. a 11. října. Severomoravská metropole nezapomíná ani na mladší generace a připravuje hned dva projekty určené dětem do 15 let. Umělecký workshop, jehož ústředním tématem jsou průmyslové památky, a pracovní dílnu, která si klade za cíl objevování technických unikátů ostravských zákoutí.

Bohatě industriální Plzeň se od 1. října představí návštěvníkům na fotografiích a plastikách prostřednictvím výstavy Industriální stopy v Plzni v Avalon Business Centru. Snímky zaniklých i stávajících průmyslových staveb doplněné o plastiky s touto tématikou pocházejí z dílny profesorů a studentů Ústavu umění a designu ZČU v Plzni — například Ireny Jůzové, V. K. Nováka, Adély Matasové nebo Jiřího Beránka.

Do domova jednoho z největších a nejúspěšnějších českých průmyslníků Tomáše Bati, zavede 12. a 13. října návštěvníky dvoudenní exkurze do Zlína. Prohlídka Baťových závodů, provozu a staveb v areálu Fatry Napajedla, projížďka lodí Baťovým kanálem či projekce filmů o výstavbě Zlína tvoří pouze část bohatého programu exkurze.

Technické muzeum v Brně uspořádá 19. a 20. září ve Staré Adamově huti Experimentální tavby železa. Akce připomene, že střední část Moravského krasu byla tradiční železářskou oblastí, kde bylo železo vyráběno už od raného středověku. V Brně se také uskuteční výstava Nové využití starých průmyslových staveb v Německu Axela Föhla z Rheinisches Amt für Denkmalpflege.

Naopak severní Čechy jsou známé svou sklářskou tradicí a další z připravovaných doprovodných akcí Bienále, Skleněné městečko – Slavnosti sklářského řemesla, prezentuje a podporuje tuto světoznámou českou produkci. Dopravní památky severočeského regionu přiblíží od 8. října stejnojmenná výstava ve vozovně MHD Liberec. Téhož dne se uskuteční i exkurze z Prahy do Liberce. Bohatý program nabídne například návštěvu České mincovny, Liebigova městečka či prohlídka horského hotelu a vysílače Ještěd.

Historie dalšího z měst, majícího své právoplatné místo na industriální mapě České republiky, je úzce spjata s výrobou jednoho z našich nejslavnějších produktů – piva. Symbolem Žatce a jeho slavné chmelařské tradice je široké panorama vysokých komínů, které na město a okolí shlížejí už déle než století. Zóna technických památek chmelařství Pražského předměstí je dokonce kandidátem pro zařazení na prestižní Seznam památek světového dědictví UNESCO. 7. října se uskuteční celodenní exkurze, která účastníkům přiblíží dominanty slavné žatecké tradice, a chybět nebude ani prohlídka největšího chmelařského muzea na světě.

Zmíněná dvoudenní konference s názvem Průmyslové dědictví: ve vzduchoprázdnu mezi profesionály a amatéry, která se uskuteční 9. a 10. října, si klade za cíl hledat obecně platné, ale i velmi specifické a individuální cesty k záchraně či zviditelnění objektů s průmyslovou historií, které jsou už součástí naší kulturní paměti. Diskutovány budou nejen domácí projekty a aktivity, ale prostor dostanou i příklady a zkušenosti ze zahraničí. Témata konference budou prezentovat přednášející z akademického prostředí, odborných institucí i občanských iniciativ či zájmových sdružení. Mezi řečníky bude například Steve Miller, ředitel Ironbridge Gorge Museum Trust, Norbert Tempel z Westfalisches Industriemusem v Dortmundu či Lars Scharnholz z Institut für Neue Industriekultur, Forst, Německo. Dvoudenní konferenci bude uzavírat mezinárodní workshop, který se uskuteční ve spolupráci s organizací British Council, jejíž mezinárodní projekt Kreativní města (Creative Cities) má za cíl zapojování mladých kreativních obyvatel do procesu regenerace měst a jejich průmyslového dědictví. Přihlášky a program konference je k dispozic na www.industrialnistopy.cz.


Detailní program bienále Industriální stopy, které je daleko pestřejší a rozsáhlejší než výše uvedený výčet, je k dispozici na www.industrialnistopy.cz. Informace o bienále Industriální stopy jsou k dispozici i na síti Facebook .


Pod záštitou ministra kultury ČR

Pořádají: Výzkumné centrum průmyslového dědictví při ČVUT a Kolegium pro technické památky ČKAIT & ČSSI

Ve spolupráci: Národní památkový ústav, Stará kanalisační čistírna, British Council, Český národní komitét ICOMOS, statutární města Kladno, Ostrava, Liberec, Žatec, Zlín a Liberecký kraj

Za podpory: Mezinárodní Visegradský fond (IVF)

Partneři: DOX, Hlavní město Praha

S účastí: Česká národní banka, Národní technické museum, Akademie múzických umění v Praze, Městská část Praha 3, Městská část Praha 4, Fabriky.cz

Mediální partneři: Profit, Czech Business Weekly, České noviny, ČRo 3 Vltava, Architekt, Stavebnictví, Realit, A2 — kulturní čtrnáctideník, Development news, Mise, ČRo 4 Wave, vydavatelství Mise

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*