A Town Landmark

TRANSLOCATION
Petra Oplatková vítězkou soutěže Central Glass International Architectural Design 2005

Petra Oplatková, studentka VŠUP v Praze (ateliér Evy Jiřičné), zvítězila v soutěži Central Glass International Architectural Design 2005. Architektonická soutěž subvencovaná společností Central Glass Co., Ltd., a Shinkenchiku-sha Co., Ltd., se koná každoročně již 40 let. Pro loňský rok bylo vyhlášeno téma „Town Landmark“. Porota ve složení: Toyo Ito, Masaru Okamoto, Riken Yamamoto, Kiyoshi Sakurai, Taro Ashihara, Kengo Kuma a Yutaka Suzurikawa rozhodla o téměř osmi stech soutěžních návrzích a udělila jednu první cenu projektu Translocation Petry Oplatkové a dále tři druhé ceny (dvěma japonským a jednomu hongkongskému týmu) a sedm čestných uznání (soutěžícím z Japonska, Norska, Rakouska a Kanady).

Petra Oplatková zaujala porotu konceptem, který nic nestaví. „Ačkoliv jsou tyto různé díry do vodního břehu neformální, obsahují silnou myšlenku,“ napsal o projektu Toyo Ito. Kengo Kuma poznamenal, že všichni dnes máme neurčitý pocit, že památníky už nejsou zapotřebí. Sdílení tohoto pocitu bylo prý z předložených soutěžních prací jasně čitelné. Promítnout tento pocit „nepotřebnosti“ do návrhu konkrétního památníku vyžaduje velmi přizpůsobivé a poddajné techniky, říká Kuma. Oplatková podle něj inovuje téma tím, že „nepřidává žádný materiál“. Akt přidávání je podle Kumy vždy provázen otázkami o tom, zda „toto je nutné“ a zda „není něco zničeno“. Když je namísto toho přemístěno něco (hlína), co tam vždy bylo, nemusíme se takových otázek obávat, hodnotí Kuma vítěznou práci.

Ze zadání soutěže: Pamětihodnost, případně význačný bod (landmark), jak anglický výraz napovídá, přitahuje pozornost a stává se identifikačním znakem pro návštěvníky města. Landmark musí být místem, o kterém se vyprávějí příběhy, místem s kulturní a uměleckou hodnotou a místem, kterým se obyvatelé města chlubí. Pro tuto soutěž pak je další podmínkou, že návrh musí oslovovat námětem. Co je dnes vhodné stavět jako památník? Vztah mezi výrazným městským bodem nebo pamětihodností a symbolem je jemný, a to jak v tom, co mají společného, tak v tom, čím se liší. Podstatné je pečlivě zkoumat otázku, co je symbol, a reflektovat to ve svém návrhu. Navrhovaný památník může být umístěn do metropole, do hlavního města regionu nebo může být v malém městě nebo být částí jediné ulice. Návrh musí ctít specifiku městského prostředí a vytvořit významný bod vhodný právě pro dané město. Musí to být památník 21. století a musí být vyjádřen specifickou formou.


TRANSLOCATION

PETRA OPLATKOVÁ

LANDMARK
původně hraniční kámen, orientační bod v krajině, mezník (i přeneseně), později se připojuje význam slova landmark jako památky — pamětihodnosti, orientačního/referenčního bodu v čase — historii… Ve své soutěžní práci pojímám landmark jako vizualizaci mezních událostí v životě židovského osídlení středočeského městečka Sedlec- Prčice.

HISTORIE — BODY ZLOMU
13. 5. 1727 TRANSLOKAČNÍ RESKRIPT a MAPA ŽIDOVSKÝCH OBYDLÍ
… jeden z vrcholů úředního antisemitismu, nařízení přikazující Židům přestěhovat se do zvláštních ulic a částí města, ležících dále od katolických hřbitovů, kostelů a tras náboženských průvodů.
Reskript se týkal 50 000 židů žijících v 168 městech a 672 vesnicích. Na základě tohoto nařízení byly vyhotoveny mapy židovských obydlí pro 103 lokalit v Čechách, mezi nimi i pro Prčici. Tři židovské domy jsou zde umístěny na ostrůvek v bezprostřední blízkosti mostku přes potok (viz situace).
Právní postavení Židů se pak pomalu a postupně zrovnoprávňuje, PROSINCOVÁ ÚSTAVA (1867) deklaruje absolutní rovnoprávnost židovských občanů v Rakousku — Uhersku. Židé mohou pracovat a žít za stejných podmínek jako křesťané následujících 70 let…

1935 NORIMBERSKÉ ZÁKONY
…nacistický režim v Německu vyhlašuje rasové zákony, na jejichž podkladě byly pronásledovány, zbaveny majetku a života miliony Židů v Evropě.

4.9. 1942 …deportace všech prčických Židů do Terezína a pak dál na východ. Bod zmizení — nikdo z 31 deportovaných peklo holocaustu nepřežil, téměř 300 let kontinuální existence židovského osidlení v Prčici skončilo…

NÁVRH
Východiska: seznam se jmény, daty narození, deportace a smrti; místo bylo vybráno už před 300 lety (ostrůvek určený Translokačním reskriptem)
Jak: zdůraznit dnes neviditelnou židovskou dimenzi v historii Prčice; integrovat fyzicky i spirituálně význam antisemitismu/holocaustu do vědomí a paměti města; vyjadřit násilné prázdno/vymazání holocaustu?

Princip: chybějící hmota válce /prázdno/ neexistence, 1m2 povrchu kruhu reprezentuje 1 člověka (součet členů rodiny), hloubka prožitý čas (1 cm — 1 rok), stěny válce fixující okolní hmotu jsou transparentní, skleněné, neviditelné
Tento landmark snad dává zaznít
— prostoru násilně vzniklé prázdnoty
— zhmotění absence
— oněm konkrétním vytrženým, odvlečeným, zavražděným, chybějícím…


Soutěž byla publikována v časopise: The Japan Architect číslo 60 — JA60 YEARBOOK 2005, http://www.cgco.co.jp/english/town_landmark_result.html

Publikováno ve stavbě č. 2/2006

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*