Adámek Malý architekti: Bytový dům Nad Vinohradem

Bytový dům se nachází v Praze-Braníku. Okolní zástavba je směsicí rodinných a bytových domů od tří do pěti nadzemních podlaží, z období třicátých let 20. století po současnost. Střechy okolní zástavby jsou různé, ploché, šikmé, pultové i obloukové.

Autoři: Štěpán Malý, Jan Adámek, adámek malý architekti
Adresa: Nad Vinohradem 14, Praha 4-Braník, Česká republika
Investor: ED Group
Realizace: 05/2011
Užitná plocha bytů: 920 m2
Foto: Ester Havlová

Pozemek se od ulice Nad Vinohradem prudce zvedá k ulici pod Křížkem. Celkové převýšení je 17 m. Navrhovaný dům reaguje na místní terénní podmínky a respektuje okolní zástavbu. Osazení základní hmoty domu navazuje na uliční čáru domů ulice Nad Vinohradem. Ustoupená část domu horních pater poté sleduje půdorysnou stopu zástavby panelových domů. Ustoupená část hlavní hmoty domu na SZ straně kopíruje směr zvedajícího se terénu a vzniklé terasy výškově navazují na římsu sousedního domu.


Hlavní objem domu tvoří dvě základní hmoty, spodní a horní. Čtyři bytová podlaží jsou ve spodní hmotě, která je zděná s okny a tvoří základ a hlavní dojem z budovy. Před okny jsou rolety. Horní ustoupené patro tvoří horní hmotu, kde je jeden velký mezonetový byt s terasami a vnitřním atriem, které prosvětluje vnitřní prostory bytu. Aby byla horní hmota co nejvíce odlehčená, je maximálně prosklená. Materiály použité na fasádě jsou točené štukové omítky, obkladový opukový kámen a plech.


Vnitřní struktura prostorů jednoduše a přehledně navazuje na přímo osvětlené a větrané schodišťové jádro s výtahem. Z něj je umožněn v jednotlivých patrech přístup do dalších prostor. V 2. PP je umístěn vjezd od garáží. Hlavní vstup do domu je přes venkovní schodiště z 2. PP do schodišťového jádra v 1. PP. Byty umístěné ve třech podlažích jsou přístupny z chodby vedle schodišťového jádra. V patře jsou vždy dva byty. Ve čtvrtém nadzemním podlaží je jeden byt přístupný též z chodby vedle schodiště. V 1. PP jsou dva dostatečně prosvětlené malé byty a technické zázemí domu. V 2. PP jsou garáže a technické zázemí domu.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*