Aktualizace Zásad územního rozvoje byla projednána s veřejností

Praha, 13. 12. 2013 – Ve velkém sále Zastupitelstva HMP se konalo veřejné projednání aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (ZUR). Magistrátní odbor stavební a územního plánu (SUP) spolu s projektantem – Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) a zpracovatelem Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj – Ekola Group, vedli debatu s občany, se zástupci městských částí a občanských iniciativ. Přítomní byli i zástupci dotčených ministerstev.

Aktualizace ZUR napravuje především nedostatky vytknuté Nejvyšším správním soudem (NSS), na základě kterých byly v roce 2011 některé části ZUR zrušeny. Rozhodnutím NSS byla například zablokována dostavba kriticky chybějícího spojení dálnic D1 a D11 s Pražským okruhem a další strategické stavby. Tato situace vedla k tomu, že město musí řešit problematiku zatížení Spořilova kamionovou dopravou, která měla být odvedena na tuto chybějící část okruhu.

Právě vedení trasy Pražského okruhu bylo hlavním tématem námitek a dotazů účastníků jednání, zejména zástupců dotčených městských částí. „Je nutné si uvědomit, že stavba okruhu s sebou vždy nese jistá omezení pro určité lokality. Na potřebě výstavby okruhu se všechny městské části shodují, nikdo jej ovšem na svém území není ochoten akceptovat. Neexistuje varianta vedení Pražského okruhu, kterou by nebyly žádné lokality dotčeny. Vždy bude někdo omezen, někdo zvýhodněn,“ uvedl zástupce pořizovatele SUP MHMP Martin Čemus.

Součástí aktualizace ZUR bylo i posouzení varianty vedení Pražského okruhu v regionu, nicméně na základě komplexního vyhodnocení byla tato varianta odmítnuta.

Dalšími hojně diskutovanými tématy byly parametry znečištění ovzduší v okolí dopravních staveb nebo rozvoj Letiště Václava Havla.

Písemné připomínky k aktualizaci Zásad lze zasílat až do 18. prosince, a to přímo na Odbor stavební a územního plánu při Magistrátu hl. m Prahy (Jungmannova 29, Praha 1, 111 21). Odbor následně veškeré připomínky vyhodnotí. Veškeré dokumenty jsou dostupné na www.uppraha.cz/zur.

 

Zásady územního rozvoje jsou nástrojem územního plánování na úrovni krajů a jsou nadřazeny územním plánům obcí. Zákonem je předepisována pravidelná aktualizace této dokumentace nejdéle každé 4 roky.

Tisková zpráva, 13. 12. 2013

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*