Architektonická soutěž na Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně

Zlínský kraj vypsal dne 22. 5. 2009 architektonickou soutěž o návrh na Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně, umístěné v budovách 14 a 15 v areálu bývalé továrny firmy Baťa. Centrum zahrnuje Krajskou knihovnu Františka Bartoše, Krajskou galerii výtvarného umění a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

Předmětem soutěže je najít vhodné architektonické řešení rekonverze dvou industriálních objektů od architekta Jiřího Voženílka z let 1946-1949, případně spojené s jejich doplněním pro uvedený stavební program. Cílem projektu je celková proměna tří krajských institucí a ucelená prezentace fenoménu Baťa v širších souvislostech.
Organizaci soutěže zajišťuje kancelář Transat architekti. 

Složení poroty: Prof. Ing. Ach. Miroslav Masák, Prof. Ing. Arch. Emil Přikryl, Prof. PhDr. Pavel Zatloukal, Ing. arch. Regina Loukotová, Ing. Arch. Antonín Novák, Ing. arch. Dagmar Nová, Libor Lukáš, Ing. Jindřich Ondruš, PhDr. Zdeňka Friedlová.

Termíny soutěže:
Datum vyhlášení soutěže: 22. 5. 2009
Datum přihlášení účastníků do soutěže: 25. 6. 2009
Lhůta k podání dotazů: do 25. 6. 2009
Lhůta k zodpovězení dotazů: 9. 7. 2009
Datum odevzdání soutěžních návrhů: 20. 8. 2008
Datum konání hodnotícího zasedání poroty: 9. až 11. 9. 2009

Soutěžní podmínky a podklady lze vyzvednout na podatelně Krajského úřadu Zlínského kraje v úředních hodinách, nebo písemně vyžádat na Odboru strategického rozvoje KÚZK u Ing. Jany Kovářové (jana.kovarova@kr-zlinsky.cz, tel.: 577 043 414, www.kr-zlinsky.cz).

Pramen: Petr Všetečka

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*