Architektonická soutěž ZERO CHALLENGE

Společnost Xella, celosvětově aktivní a přední výrobce stavebních materiálů pro vysoce kvalitní budovy, vyhlásila v regionu střední Evropy mezinárodní architektonickou soutěž „Zero Challenge. Závěrečného kola se zúčastnily i tři české architektonické kanceláře, celkovým vítězem se stal maďarský architekt Ádám Vesztergom (Arch-Studio).

Úkolem bylo navrhnout dvoupatrový, nepodsklepený rodinný dům s nulovou nebo téměř nulovou spotřebou energií, který by splňoval všechny aspekty energetické efektivity podle směrnic EU pro novostavby od roku 2021. Vedle nejnovějších technologií by měly být ve „Smart home“ použity stavební a izolační materiály Ytong a Multipor a další přírodní, případně ze sta procent recyklovatelné, stavebních materiály. Kromě toho měl být použit systém Smart House, který umožňuje řízení budovy přes PC nebo Smartphone.
Do architektonické soutěže Zero challenge se přihlásilo celkem 85 zájemců, z toho 13 z České republiky, 10 ze Slovenska, 47 z Maďarska, 7 ze Slovinska a 8 z Rakouska. Na předvýběrovém zasedání byli z každé z pěti zemí vybráni na základě přihlašovacích prací vždy tři uchazeči, celkem tedy 15 uchazečů, kteří byli vyzváni, aby vytvořili konkrétní projekt na téma Zero challenge. Z České republiky to byly: Dobrý Dům (architek Dalibor Borák), Stempel & Tesar architects (architekt Ján Stempel) a architekt Vítězslav Nový.Projekt „Zero Challenge“ byl projektován pro pozemek o velikosti 482 čtverečních metrů v Modré laguně ve Wiener Neudorfu a tam by měl být také postaven. Modrá laguna je partnerem projektu výběrového řízení a se svými 74.000 čtverečními metry se jedná o největší areál vzorových domů v Evropě. Je zde vystaveno celkem 85 různých objektů od přibližně stovky různých dodavatelů. Ročně navštíví výstavu téměř 170 000 lidí, třetina přichází ze sousedních zemí – České republiky, Slovenska, Slovinska a Maďarska.

Složení poroty: Martina Zbašnik-Senegačnik (Slovinsko), Aleš Brotánek (CZ), L’ubomír Závodný, příp. Henrich Pifko (Slovensko), Péter Medgyasszay (Maďarsko) a Heinz Plöderl (Rakousko).

1. cena – Ádám Vesztergom, arch-studio KFT, Budapešť

Spolupráce: Csaba Szikra (HVAC)

V prvním kole výběrového řízení se porotě prezentoval projekt s velkým potenciálem. Obytný dům se vyznačuje dobře proporcionálními prostory. Nápadné těžiště spočívá ovšem v „obálce“ základního domu, kde jsou nabídnuty atraktivní funkce volného prostoru. Tato „obálka“, která zvýrazňuje image domu, jde však mimo záměr výběrového řízení – vyvinout objekt „typický pro Ytong“. Je to samozřejmě také otázka nákladů, jak dalece zůstane celkový projekt ještě atraktivní. V každém případě byl návrh ve své komplexnosti pro porotu rozhodující o udělení ceny tak zajímavý, že byl vybrán pro ocenění a zpracovatel byl vyzván k přepracování.
Zadáním pro přepracování byla formální a funkční redukce dominantní obálky a vypracování identity stavebního tělesa vlastního obytného domu; to by bylo potřeba i s ohledem na eventuální realizaci ve formě vzorového domu pro „Modrou lagunu“. Jasně připojitelné „přídavné prvky“, jako například kryté venkovní prostory, mohou však zůstat součástí základní budovy a je třeba je pak příslušně upřesnit. V přepracovaném návrhu byly odebrány „aplikace“, aniž by tím utrpěl zajímavý vzhled návrhu. Půdorys přízemí vykazuje průchozí velkorysost s logickým, přímým propojením s okolními terasami. V prvním patře se nachází příjemně dimenzované prostory s dobrým přiřazením k sanitárním jednotkám. I otevřený prostor vytváří v prvním patře lákavé pracoviště.
 
 
2. cena – AH3 Architekten, DI Johannes Kislinger, Horn
Tým a spolupracovníci: DI Johannes Kislinger, DI Christoph Oesterreicher, DI Miklos Modi, Ing. Klaus Tiller, Johann Eichinger, David Allram Bsc., IBO: DI Thomas Zelger.
Bylo konstatováno, že návrh obsahuje velký potenciál pro zhuštěnou nízkou zástavbu, zatímco objekt jako samostatný dům ani po přepracování nijak dalece nepřesvědčil. Zatímco při prvním projektu byl půdorys posouzen jako schopný vývoje, u přepracovaného projektu převládal názor, že takový vývoj nelze považovat za pregnantní. Někteří zástupci poroty rozhodující o udělení ceny postrádali ve vstupní zóně jasné vytvoření prostoru, který nebylo možno nalézt ani v málo atraktivní chodbě do obytné kuchyně. Kontroverzní byly i náhledy k návrhu umístit obě obytné zóny (obývací pokoj/obytná kuchyně) vždy na konec traktu v přízemí. Žádoucí by bylo velkorysejší osvětlení kuchyně. Integrace terasy do zastřešeného vstupního prostoru je sice zajímavým podnětem, ale bylo by potřeba ji ještě zvážit kvůli pravděpodobnému průvanu. Jasně strukturované se jeví prostory nadzemního podlaží se smysluplným přiřazením různě velkých a jinak vybavených koupelen k ložnici, příp. k dětským pokojům. Současně byla však reklamována jejich nestejná velikost a osvětlení.
 
 
3. cena – Richárd Hönich DLA, Tamás Fialovszky, Budapešť
Vzhled budovy zastupuje „klasickou“ linii a jasnou kompozici přísně krychlového stavebního tělesa. Zajímavé jsou také ty skicy, které uvádějí různé situační možnosti hlavního domu, vždy v závislosti na přístupu zvenku a orientaci. V prvním kole výběrového řízení mohla sice porotu přesvědčit zóna vedlejší budovy (kryté parkoviště, letní kuchyně, krytá terasa, sauna, prostor na popelnice), protože však domy vystavené v areálu vzorových domů „Modrá laguna“ většinou žádné vedlejší budovy nemají, bylo rozhodnuto, že přepracování do druhého kola výběrového řízení bude obsahovat výhradně vlastní obytný dům. To bylo provedeno tak, že nyní je půdorys budovy proťatý funkční zónou, která je se svými dvěma terasami zcela vhodná k realizaci jako vzorový dům. Zde se nachází také vchod, který vede téměř přímo do obytných prostor. Na tento aspekt panoval v porotě rozdílný názor. V každém případě byla porota toho názoru, že přímý vstup a tím i podmíněná příliš otevřená situace na vstupu může být konfliktní. Nepřímé rozptýlené světlo na zadní straně obývacího pokoje vytvářelo sice překvapivý efekt, zdá se však, že bylo draze vykoupeno na úkor menších místností na patře. Přesto jsme ocenili myšlenky vedení světla, inovační detaily (jako například nápady variabilního zastínění) a kompaktnost stavebního tělesa. Půdorys přízemí považujeme za originální, vyslovili jsme však pochybnosti, zda osloví větší okruh „normálních lidí“. Nová orientace a přiřazení prostor na patře nabídnutá v přepracovaném projektu by mohla přesvědčit: ložnice rodičů byla přeložena na východní stranu a dostala koupelnu s vanou, zatímco dětské pokoje získaly koupelnu se sprchou.
 
 
Podrobnosti o soutěži vč. všech projektů najdete zde.

Související články:

Do Blaue Lagune přibude jedinečný dům z YTONGU 31.10.2012 

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*