Část bývalého pivovaru a Světovar nabídne Plzeň developerům

(ČTK) – Část bývalého pivovaru a kasáren Světovar, kterou Plzeň nestihla přeměnit za evropské peníze na kulturní fabriku, nabídne město developerům. Archiv v sousední výškové budově dokončí radnice ze svého. ČTK to řekli primátor Martin Zrzavecký (ČSSD) a jeho náměstek Pavel Šindelář (ODS).

Kulturní fabrika 4×4 byla stěžejním projektem Evropského hlavního města kultury 2015. Kvůli škodlivému dehtu a korkolitu ve stěnách a podlahách město projekt, na něj už je vybrán dodavatel, před rokem zastavilo. Do sanací pak dalo 42 milionů korun.

Dalších přes 30 milionů korun už šlo do přípravy městského archivu. „Přepracovali bychom projekt a archiv za 100 milionů korun dokončíme,“ řekl. Archiv Plzeň nutně potřebuje. V prosinci mu měla skončit licence kvůli nevyhovujícím podmínkám, ale nakonec se ji podařilo prodloužit. „Ministerstvo vnitra ale bude velmi pečlivě sledovat, zda ve věci archivu konáme,“ řekl náměstek primátora Martin Baxa (ODS). Výšková budova může navíc sloužit pro další činnosti města.

Pro sousední nižší budovu, která se měla změnit na kulturní fabriku pro alternativní kulturu, bude město hledat partnera, který území včetně vily u Koterovské ulice a dalších objektů směrem k depu zainvestuje a bude ho rozvíjet. „Je jasné, že kulturní fabrika 4×4 už tam nebude. Mohou tam být prostory pro podnikání,“ řek primátor.

Šindelář předloží do červnového zastupitelstva návrh na ukončení smlouvy s vybranými staviteli. „Snažíme se o rozumnou dohodu. Jsme si samozřejmě vědomi, že odstoupení od smlouvy nás něco bude stát, ale chceme ty výdaje minimalizovat,“ řekl primátor.

Město chce podle Šindeláře otevřít území pro developery. Stejně jako u třetiny šestihektarového areálu Světovar, kde mají vyrůst byty. Z loni oslovených 50 developerů se přihlásil plzeňský BC Real. „Zastupitelstvo mu schválilo záměr stavby bytového domu,“ řekl. Investor ale čeká na to, jak bude město se Světovarem nakládat.

Útvar koncepce a rozvoje nyní vytipuje tři funkce, které by nabízený prostor měl mít a poté ho nabídne na trh. Zůstane ve vlastnictví města, šlo by o formu dlouhodobého nájmu.

V předvolební kampani ČSSD například navrhovala, že by v areálu mohl vzniknout městský pivovar s restaurací.

Doplněno Stavabweb:
Historie projektu
Město Plzeň prostřednictvím Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně uspořádalo v roce 2010 urbanisticko-architektonickou soutěž na řešení celého prostoru, ve které zvítězil ateliér D3A  spol. s r.o. Ten  následně rozpracoval svůj vítězný návrh do podrobné studie, kterou schválilo Zastupitelstvo města Plzně usnesením č. 317 ze dne 21. 6. 2012 jako závazný podklad pro výstavbu v území.

V prosinci 2012 bylo dokončeno rozpracování studie do podkladu pro rozhodování o nakládání s majetkem. Tento podklad je označován jako Světovar II. a obsahuje velmi podrobný přehled rozfázování výstavby území. Pro každou rozvojovou plochu jsou přesně popsány kapacity jednotlivých ploch (např. technika, zázemí, komunikace, garáže, prodejní plochy, kanceláře, byty).

Město samo v území už zahájilo práce na realizaci projektu 4×4 Cultural Factory a archiv, pro které byl zvolen objekt stáčírny a ležáckých sklepů (ve studii Světovar II. označováno jako nultá etapa, objekt B4). Zpracovatelem dokumentace je sdružení společností Helika – Sudop. Objekty budou dokončeny na jaře 2015.
zdroj: Světovar – Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Související články:

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*